X
تبلیغات
تک نت گرد

تک نت گرد

روستاهای هوس برانگیز در نقاط مختلف جهان روستاهای هوس برانگیز

جالبترین روستاهای جهان, زیباترین روستاهای دنیا, روستای هیدن مونتنز, روستای پوپیه,زیباترین روستاهای جهان, قشنگترین روستاهای جهان, روستای هال استات, بهترین روستاهای جهان, روستای هابیتون, روستایی گرین روف, روستای کندلوس, خوش آب و هوا ترین روستاهای جهان

روستاهای هوس برانگیز در نقاط مختلف جهان روستاهای هوس برانگیز

روستاهای هوس برانگیز در نقاط مختلف جهان مجموعه: مکانهای تفریحی جهان احتمالا برای شما هم پیش آمده که بخواهید دست از زندگی مدرن شهری بکشید و به روستا رفته و زندگی تازه ای آغاز کنید زیرا هیچ جا آب و هوا و طبیعت و البته آرامش روستا را ندارد.   روستای "پوپیه" در شمال غربی جزیره مالت (در میانه دریای مدیترانه ،جنوب ایتالیا) قرار دارد  این روستا در حاشیه رودخانه "نیجر" در مالی قرار گرفته است    روستای "هیدن مونتنز" در جنوب چین ،رویایی و زیبااست و گردشگران زیادی را جذب می کند   روستای "هابیتون" در نیوزیلند ،محل فیلمبرداری ،"ارباب حلقه ها" بود     روستایی "گرین روف"(بام سبز) در جزیره "فارو" و در دانمارک قرار دارد      روستای "Myggedalen" -گرینلند- در میان برف ها و هنگام شب، بسیار تماشایی است        تصویر فوق ،روستایی فوق العاده زیبا و البته کوچک است که در صربستان قرار دارد       روستای ستاره ای شکل در نزدیکی شهر "گرونینگن" – هلند- قرار دارد    روستایی اسکیمویی که در کوههای برف خیز آلمان واقع شده است   زیبایی روستای "آبی باراک" به خاطر شکل متفاوت سنگهایی است که در میان خانه تراشیده شده اند  روستای "Aogashima" در دریای فیلیپین و در دهانه آتشفشانی بنا شده که آخرین بار در سال 1780 فوران کرده اما با وجود اینکه نمی شود روی این پدیده طبیعی حساب کرد،هنوز 200 سکنه شجاع در این روستا زندگی می کنند   روستای "کندلوس" دارای چهار هزار سال تاریخ و در دل کوهستانهای البرز از زیباترین روستاهای ایران است     روستای "هال استات" در اتاریش دارای 946 سکنه است   منبع:khabaronline.ir  

زیباترین روستاهای جهان, روستای هیدن مونتنز, بهترین روستاهای جهان, روستای پوپیه, روستای هال استات, روستایی گرین روف, زیباترین روستاهای دنیا, روستای هابیتون, قشنگترین روستاهای جهان, روستای کندلوس, جالبترین روستاهای جهان, خوش آب و هوا ترین روستاهای جهان

روستاهای هوس برانگیز در نقاط مختلف جهان روستاهای هوس برانگیز

 روستای "Aogashima" در دریای فیلیپین و در دهانه آتشفشانی بنا شده که آخرین بار در سال 1780 فوران کرده اما با وجود اینکه نمی شود روی این پدیده طبیعی حساب کرد،هنوز 200 سکنه شجاع در این روستا زندگی می کنند

روستاهای هوس برانگیز در نقاط مختلف جهاناحتمالا برای شما هم پیش آمده که بخواهید دست از زندگی مدرن شهری بکشید و به روستا رفته و زندگی تازه ای آغاز کنید زیرا هیچ جا آب و هوا و طبیعت و البته آرامش روستا را ندارد.

 

 جالبترین روستاهای جهان, زیباترین روستاهای دنیا, روستای هیدن مونتنز, روستای پوپیه,زیباترین روستاهای جهان, قشنگترین روستاهای جهان, روستای هال استات, بهترین روستاهای جهان, روستای هابیتون, روستایی گرین روف, روستای کندلوس,

روستای "پوپیه" در شمال غربی جزیره مالت (در میانه دریای مدیترانه ،جنوب ایتالیا) قرار دارد

 جالبترین روستاهای جهان, زیباترین روستاهای دنیا, روستای هیدن مونتنز, روستای پوپیه,زیباترین روستاهای جهان, قشنگترین روستاهای جهان, روستای هال استات, بهترین روستاهای جهان, روستای هابیتون, روستایی گرین روف, روستای کندلوس,

 این روستا در حاشیه رودخانه "نیجر" در مالی قرار گرفته است

  جالبترین روستاهای جهان, زیباترین روستاهای دنیا, روستای هیدن مونتنز, روستای پوپیه,زیباترین روستاهای جهان, قشنگترین روستاهای جهان, روستای هال استات, بهترین روستاهای جهان, روستای هابیتون, روستایی گرین روف, روستای کندلوس,

 روستای "هیدن مونتنز" در جنوب چین ،رویایی و زیبااست و گردشگران زیادی را جذب می کند

  جالبترین روستاهای جهان, زیباترین روستاهای دنیا, روستای هیدن مونتنز, روستای پوپیه,زیباترین روستاهای جهان, قشنگترین روستاهای جهان, روستای هال استات, بهترین روستاهای جهان, روستای هابیتون, روستایی گرین روف, روستای کندلوس,

روستای "هابیتون" در نیوزیلند ،محل فیلمبرداری ،"ارباب حلقه ها" بود

    جالبترین روستاهای جهان, زیباترین روستاهای دنیا, روستای هیدن مونتنز, روستای پوپیه,زیباترین روستاهای جهان, قشنگترین روستاهای جهان, روستای هال استات, بهترین روستاهای جهان, روستای هابیتون, روستایی گرین روف, روستای کندلوس,

روستایی "گرین روف"(بام سبز) در جزیره "فارو" و در دانمارک قرار دارد

    جالبترین روستاهای جهان, زیباترین روستاهای دنیا, روستای هیدن مونتنز, روستای پوپیه,زیباترین روستاهای جهان, قشنگترین روستاهای جهان, روستای هال استات, بهترین روستاهای جهان, روستای هابیتون, روستایی گرین روف, روستای کندلوس,

 روستای "Myggedalen" -گرینلند- در میان برف ها و هنگام شب، بسیار تماشایی است

     جالبترین روستاهای جهان, زیباترین روستاهای دنیا, روستای هیدن مونتنز, روستای پوپیه,زیباترین روستاهای جهان, قشنگترین روستاهای جهان, روستای هال استات, بهترین روستاهای جهان, روستای هابیتون, روستایی گرین روف, روستای کندلوس,

  تصویر فوق ،روستایی فوق العاده زیبا و البته کوچک است که در صربستان قرار دارد

     جالبترین روستاهای جهان, زیباترین روستاهای دنیا, روستای هیدن مونتنز, روستای پوپیه,زیباترین روستاهای جهان, قشنگترین روستاهای جهان, روستای هال استات, بهترین روستاهای جهان, روستای هابیتون, روستایی گرین روف, روستای کندلوس,

 روستای ستاره ای شکل در نزدیکی شهر "گرونینگن" – هلند- قرار دارد

  جالبترین روستاهای جهان, زیباترین روستاهای دنیا, روستای هیدن مونتنز, روستای پوپیه,زیباترین روستاهای جهان, قشنگترین روستاهای جهان, روستای هال استات, بهترین روستاهای جهان, روستای هابیتون, روستایی گرین روف, روستای کندلوس,

 روستایی اسکیمویی که در کوههای برف خیز آلمان واقع شده است

 جالبترین روستاهای جهان, زیباترین روستاهای دنیا, روستای هیدن مونتنز, روستای پوپیه,زیباترین روستاهای جهان, قشنگترین روستاهای جهان, روستای هال استات, بهترین روستاهای جهان, روستای هابیتون, روستایی گرین روف, روستای کندلوس,

  زیبایی روستای "آبی باراک" به خاطر شکل متفاوت سنگهایی است که در میان خانه تراشیده شده اند

 جالبترین روستاهای جهان, زیباترین روستاهای دنیا, روستای هیدن مونتنز, روستای پوپیه,زیباترین روستاهای جهان, قشنگترین روستاهای جهان, روستای هال استات, بهترین روستاهای جهان, روستای هابیتون, روستایی گرین روف, روستای کندلوس,

 روستای "Aogashima" در دریای فیلیپین و در دهانه آتشفشانی بنا شده که آخرین بار در سال 1780 فوران کرده اما با وجود اینکه نمی شود روی این پدیده طبیعی حساب کرد،هنوز 200 سکنه شجاع در این روستا زندگی می کنند

  جالبترین روستاهای جهان, زیباترین روستاهای دنیا, روستای هیدن مونتنز, روستای پوپیه,زیباترین روستاهای جهان, قشنگترین روستاهای جهان, روستای هال استات, بهترین روستاهای جهان, روستای هابیتون, روستایی گرین روف, روستای کندلوس,

روستای "کندلوس" دارای چهار هزار سال تاریخ و در دل کوهستانهای البرز از زیباترین روستاهای ایران است

    جالبترین روستاهای جهان, زیباترین روستاهای دنیا, روستای هیدن مونتنز, روستای پوپیه,زیباترین روستاهای جهان, قشنگترین روستاهای جهان, روستای هال استات, بهترین روستاهای جهان, روستای هابیتون, روستایی گرین روف, روستای کندلوس,

روستای "هال استات" در اتاریش دارای 946 سکنه است

 

منبع:khabaronline.ir

 

منبع :www.beytoote.com


برچسب‌ها: جالبترین روستاهای جهان,زیباترین روستاهای دنیا,روستای هیدن مونتنز,روستای پوپیه,زیباترین روستاهای جهان,قشنگترین روستاهای جهان,روستای هال استات,بهترین روستاهای جهان,روستای هابیتون,روستایی گرین روف,روستای کندلوس,خوش آب و هوا ترین روستاهای جهان,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ساعت ۲۲:۴۷ توسط سولماز کوچک دسته : نظر(0)

قهوه ازسرطان پوست جلوگيري مي كند!! پوست قهوه

علت سرطان پوست, سرطان پوست,قهوه, سرطان, پوست, درمان سرطان پوست, ویتامین دی, هورمون, درمان سرطان پوست با قهوه, ماساژپوست, ماساژمو, موههای خشک, جلوگیری سرطان پوست, زنان باردار

قهوه ازسرطان پوست جلوگيري مي كند!! پوست قهوه

قهوه ازسرطان پوست جلوگيري مي كند!! مجموعه: پیشگیری بهتر از درمان قهوه از سرطان پوست جلوگيري مي كند اضافه كردن يك فنجان قهوه به رژيم غذايي روزانه پس از هر نوبت ورزش روزانه ممكن است مانع از ابتلا به سرطان پوست شود. دكتر سيامك روشن، متخصص پوست و مو به باشگاه خبرنگاران گفت: تلفيقي از ورزش روزانه به علاوه كافئين موجود در يك فنجان قهوه باعث نابودي سلول هاي سرطاني مي شود كه بر اثر اشعه ماورا بنفش خورشيد در طول مدت ورزش روزانه آسيب ديده اند كه همين امر مانع از ابتلا به سرطان پوست مي شود. وي افزود: بر خلاف سلول هاي معمولي كه توانايي تنظيم اكسيژن را دارند سلول هاي سرطاني در تنظيم اكسيژن خود، دچار مشكل هستند كه با مصرف قهوه مي توان اين عارضه را برطرف كرد. در زمستان نیاز بدن به ویتامین Dبیشتر می‌شود با رسیدن فصل سرما، کوتاه تر شدن روزها و کاهش طول مدت تابش نور خورشید نیاز بدن به ویتامین D بیشتر می شود. به گزارش مهر، محققان دانشگاه کریتون اعلام کرده اند که ویتامین D یکی از بهترین مواد برای مبارزه و جلوگیری از بروز بسیاری بیماریها از جمله سرطان به شمار می رود که اصلی ترین و طبیعی ترین منبع آن نور خورشید است. بررسی ها نشان داده افرادی که به میزان کافی از ویتامین D استفاده می کنند 60 درصد کمتر از بقیه دچار انواع بیماریهای سخت و سرطان می شوند. و به دلیل اینکه در فصل سرما و زمستان مدت زمان تابش خورشید به زمین کاهش می یابد بهتر است برای مصرف کافی از این ویتامین استفاده از انواع ماهی و روغن ماهی را افزایش دهیم. حتی در مواردی با مشورت پزشک می توان در این فصول به ویژه در مکانهایی که آسمان ابری تری دارند از مکمل های ویتامین D استفاده کرد. البته لازم به ذکر است که مقدار مناسب این ویتامین روزانه 200 تا 400 واحد است. همین مقدار به منظور جلوگیری از بسیاری بیماریها کافی بوده و استفاده بیشتر آن جایز نیست. زیرا به واسطه اینکه ویتامین D محلول در چربی است مانند ویتامینهای محلول در آب از بدن دفع نمی شود و مازاد آن باقی می ماند. اما برای زنان باردار و افرادی که مشکلات خاص دارند بنا به تجویز پزشک استفاده از این ویتامین حداکثر تا روزی 1000 واحد افزایش می یابد. موهای من خشک شده. .. چرا ؟ خشکی مو یکی از عارضه های مو می باشد که اسباب ناراحتی افرادی که دارای این نوع مو می باشد، گردیده است. به گزارش سلامت نیوز، مهم ترین شایعات خشکی مو، شوره ی سر و موخوره می باشد. از عواملی که منجر به خشکی مو می گردد می توان به موارد زیر اشاره نمود: عوامل ارثی، عوامل هورمونی، فصل زمستان، نوع شامپو، کمبود ویتامین، تغذیه نامناسب، سشوار با حرارت بالا، رنگ کردن مو، در معرض گردو غبار بودن، شانه های نامناسب و .. پزشکان جهت درمان خشکی مو، موارد ذیل را توصیه می کنند: - کم کردن دفعات شست و شوی مو - شست و شوی ساقه های مو با با نرم کننده های حاوی پروتیئن و ویتامین - استفاده از کرم های مو - ماساژ دادن پوست سر با روغن های گیاهی ( بادام شیرین و. .. ) - استفاده از شامپو های مخصوص موی خشک و شامپوهای حاوی پروتئین، انواع ویتامین، گلسیرین، عسل، رویال ژل، انواع روغن های گیاهی و. ..

هورمون, درمان سرطان پوست, سرطان, پوست, زنان باردار,قهوه, ماساژمو, موههای خشک, علت سرطان پوست, ماساژپوست, سرطان پوست, درمان سرطان پوست با قهوه, ویتامین دی, جلوگیری سرطان پوست

قهوه ازسرطان پوست جلوگيري مي كند!! پوست

و به دلیل اینکه در فصل سرما و زمستان مدت زمان تابش خورشید به زمین کاهش می یابد بهتر است برای مصرف کافی از این ویتامین استفاده از انواع ماهی و روغن ماهی را افزایش دهیم. حتی در مواردی با مشورت پزشک می توان در این فصول به ویژه در مکانهایی که آسمان ابری تری دارند از مکمل های ویتامین D استفاده کرد.

قهوه ازسرطان پوست جلوگيري مي كند!! علت سرطان پوست, سرطان پوست,قهوه, سرطان, پوست, درمان سرطان پوست, ویتامین دی, هورمون, درمان سرطان پوست با قهوه, ماساژپوست, ماساژمو,

قهوه از سرطان پوست جلوگيري مي كند


اضافه كردن يك فنجان قهوه به رژيم غذايي روزانه پس از هر نوبت ورزش روزانه ممكن است مانع از ابتلا به سرطان پوست شود.

دكتر سيامك روشن، متخصص پوست و مو به باشگاه خبرنگاران گفت: تلفيقي از ورزش روزانه به علاوه كافئين موجود در يك فنجان قهوه باعث نابودي سلول هاي سرطاني مي شود كه بر اثر اشعه ماورا بنفش خورشيد در طول مدت ورزش روزانه آسيب ديده اند كه همين امر مانع از ابتلا به سرطان پوست مي شود.

وي افزود: بر خلاف سلول هاي معمولي كه توانايي تنظيم اكسيژن را دارند سلول هاي سرطاني در تنظيم اكسيژن خود، دچار مشكل هستند كه با مصرف قهوه مي توان اين عارضه را برطرف كرد.


در زمستان نیاز بدن به ویتامین Dبیشتر می‌شود


با رسیدن فصل سرما، کوتاه تر شدن روزها و کاهش طول مدت تابش نور خورشید نیاز بدن به ویتامین D بیشتر می شود.

به گزارش مهر، محققان دانشگاه کریتون اعلام کرده اند که ویتامین D یکی از بهترین مواد برای مبارزه و جلوگیری از بروز بسیاری بیماریها از جمله سرطان به شمار می رود که اصلی ترین و طبیعی ترین منبع آن نور خورشید است.

بررسی ها نشان داده افرادی که به میزان کافی از ویتامین D استفاده می کنند 60 درصد کمتر از بقیه دچار انواع بیماریهای سخت و سرطان می شوند.

و به دلیل اینکه در فصل سرما و زمستان مدت زمان تابش خورشید به زمین کاهش می یابد بهتر است برای مصرف کافی از این ویتامین استفاده از انواع ماهی و روغن ماهی را افزایش دهیم. حتی در مواردی با مشورت پزشک می توان در این فصول به ویژه در مکانهایی که آسمان ابری تری دارند از مکمل های ویتامین D استفاده کرد.

البته لازم به ذکر است که مقدار مناسب این ویتامین روزانه 200 تا 400 واحد است. همین مقدار به منظور جلوگیری از بسیاری بیماریها کافی بوده و استفاده بیشتر آن جایز نیست. زیرا به واسطه اینکه ویتامین D محلول در چربی است مانند ویتامینهای محلول در آب از بدن دفع نمی شود و مازاد آن باقی می ماند.

اما برای زنان باردار و افرادی که مشکلات خاص دارند بنا به تجویز پزشک استفاده از این ویتامین حداکثر تا روزی 1000 واحد افزایش می یابد.

 علت سرطان پوست, سرطان پوست,قهوه, سرطان, پوست, درمان سرطان پوست, ویتامین دی, هورمون, درمان سرطان پوست با قهوه, ماساژپوست, ماساژمو,

موهای من خشک شده. .. چرا ؟


خشکی مو یکی از عارضه های مو می باشد که اسباب ناراحتی افرادی که دارای این نوع مو می باشد، گردیده است.

به گزارش سلامت نیوز، مهم ترین شایعات خشکی مو، شوره ی سر و موخوره می باشد. از عواملی که منجر به خشکی مو می گردد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

عوامل ارثی، عوامل هورمونی، فصل زمستان، نوع شامپو، کمبود ویتامین، تغذیه نامناسب، سشوار با حرارت بالا، رنگ کردن مو، در معرض گردو غبار بودن، شانه های نامناسب و ..


پزشکان جهت درمان خشکی مو، موارد ذیل را توصیه می کنند:


- کم کردن دفعات شست و شوی مو

- شست و شوی ساقه های مو با با نرم کننده های حاوی پروتیئن و ویتامین

- استفاده از کرم های مو

- ماساژ دادن پوست سر با روغن های گیاهی ( بادام شیرین و. .. )

- استفاده از شامپو های مخصوص موی خشک و شامپوهای حاوی پروتئین، انواع ویتامین، گلسیرین، عسل، رویال ژل، انواع روغن های گیاهی و. ..

منبع :www.beytoote.com


برچسب‌ها: علت سرطان پوست,سرطان پوست,قهوه,سرطان,پوست,درمان سرطان پوست,ویتامین دی,هورمون,درمان سرطان پوست با قهوه,ماساژپوست,ماساژمو,موههای خشک,جلوگیری سرطان پوست,زنان باردار,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ساعت ۲۲:۴۷ توسط سولماز کوچک دسته : نظر(0)

خواص آووكادو خواص آووكادو خواص آووكادو

خواص داروئي آووكادو, آووكادو, روغن آووكادو, دانه آووكادو, خواص دارویی آووكادو, مضرات آووكادو, خاصیت آووكادو,خواص آووكادو

خواص آووكادو خواص آووكادو خواص آووكادو

خواص آووكادو مجموعه: داروهای گیاهی و طب سنتی       آووكادو درختي است كه ارتفاع آن به حدود 6 متر مي رسد و درقسمت هاي گرم آمريكا و برزيل و غرب هندوستان پرورش مي يابد .   منشاء آووكادو آمريكاي جنوبي بوده كه از آنجا به نواحي ديگر دنيا راه يافته است .   برگهاي اين درخت ضخيم و سبز و گلهاي آن كوچك و سبز رنگ است . ميوه آن مانند گلابي و دراي پوستي سخت برنگ سبز تيره و يا سياه است   در حدود 400 نوع مختلف آووكادو وجود دارد كه بعضي از آنها دراي پوست صاف و سبز رنگ بوده ولي پوست برخي از آنها سياه و خشن است /   مدركي در دست است كه نشان مي دهد ماياها و اينكاها از اين ميوه استفاده مي كرده اند .تركيبات شيميايي:   آووكادو چرب است و دراي اسيدهاي آمينه مختلف مانند سيستين Cystine تريپتوفان Tryptophane و تيروسين Tyrosine مي باشد . در تحقيقات جديدي كه انجام شده وجود چند نوع آنتي بيوتيك در آووكادو ثابت شده است .   دانه گياه دراي مقدر كمي ( در حدود 2 درصد ) روغن است . اين روغن غليظ و سفت و به رنگ زرد مايل به سبز بوده كه دراي بو و طعمي مطبوع است .   روغن دانه آووكادو دراي حدود 7 درصد روغن هاي اشباع شده مانند اسيد پالمتيك Palmitic و اسيد استئاريك Steraric Acid اسيد آراشيديك Arachidic Acid ، اسيد ميريستيك Myristic Acid و در حدود 80 درصد روغن هاي اشباع نشده مانند اسيد اولئيك Oleic Acid و اسيد لينولئيك Linoleic Acid مي باشد .   در يكصد گرم آووكادو مواد زير موجود است : آب 80 گرم انرژي 150 كالري پروتئين 1/8 گرم چربي 14 گرم مواد نشاسته اي 5 گرم كلسيم 8 ميلي گرم فسفر 35 ميلي گرم آهن 5/0 ميلي گرم پتاسيم 600 ميلي گرم ويتامين آ 250 واحد ويتامين ب 1 0/08 ميلي گرم ويتامين ب 2 0/15 ميلي گرم ويتامين ب3 1/4 ميلي گرم ويتامين ث 12 ميلي گرم خواص داروئي: 1) جوشانده برگهاي آووكادو قاعده آور است . 2) آووكادو تقويت كننده معده است . 3) نفخ و گاز معده را از بين مي برد . 4) براي درمان يرقان مفيد است . 5) جوشانده برگهاي آووكادو اسهال خوني را برطرف مي كند . 6) آووكادو تقويت كننده بدن است . 7) آووكادو رشد بچه ها را جلو مي اندازد زيرا دراي مواد معدني بسياري است . 8) آووكادو خون ساز است و آنهايي كه مبتلا به كم خوني هستند بايد از آو وكادو استفاده كنند . 9) آووكادو بدن را قليايي كرده و تميز مي كند . 10) چون آووكادو شكر و مواد نشاسته اي كمي درد براي آنهايي كه بيماري قند دارند نيز مناسب است . 11) براي دوره نقاهت به مريض آووكادو بدهيد . ضعف عمومي را برطرف مي كند . 12) خستگي را برطرف مي كند . 13) ناراحتي روده و معده را معالجه مي كند . 14) بيخوابي را درمان مي كند زيرا دراي تريپتوفان است . اگر به كم خوني دچار هستيد حتما با شام خود آووكادو بخوريد . 15) براي درست كردن سس سالاد از آووكادو استفاده كنيد .   طرز استفاده: روغن آووكادو دراي ويتامين هاي مختلف مانند P ، C، K ، H ، E، D ، B، A مي باشد . بنابراين ارزش غذايي زيادي درد . 1- روغن آووكادو ضد رماتيسم است و اگر مفاصل شما درد مي كند آنرا با روغن آووكادو ماساژ دهيد . 2- براي جلوگيري از ريزش مو ، هرشب مقدري از روغن آووكادو را به سر بماليد و صبح بشوئيد . 3- شوره سر را از بين مي برد . 4-براي براق شده موها ، بعد از شستشوي سر چند قطره آووكادو را به موها بماليد . 5-روغن آووكادو بهترين كرم براي پوست است زيرا به آساني در پوست نفوذ يم كند و به پوست شادابي مي دهد . و بالاخره آووكادو بهترين ماسك براي برطف كرده چين و چروك هاي صورت و جلوگيري از پيدايش آن است . براي اين منظور آووكادو را پوست كنده و له كنيد و بصورت ماسك بر روي صورت و گردن بگذاريد و بعد از نيم ساعت بشوئيد . مضرات : مضرات خاصي گفته نشده است .

خواص آووكادو, خاصیت آووكادو, خواص دارویی آووكادو, آووكادو, روغن آووكادو, مضرات آووكادو, خواص داروئي آووكادو, دانه آووكادو

خواص آووكادو خواص آووكادو

روغن دانه آووكادو دراي حدود 7 درصد روغن هاي اشباع شده مانند اسيد پالمتيك Palmitic و اسيد استئاريك Steraric Acid اسيد آراشيديك Arachidic Acid ، اسيد ميريستيك Myristic Acid و در حدود 80 درصد روغن هاي اشباع نشده مانند اسيد اولئيك Oleic Acid و اسيد لينولئيك Linoleic Acid مي باشد .

خواص آووكادو 

 

 خواص داروئي آووكادو, آووكادو, روغن آووكادو, دانه آووكادو, خواص دارویی آووكادو, مضرات آووكادو, خاصیت آووكادو,خواص آووكادو

 

آووكادو درختي است كه ارتفاع آن به حدود 6 متر مي رسد و درقسمت هاي گرم آمريكا و برزيل و غرب هندوستان پرورش مي يابد .

 

منشاء آووكادو آمريكاي جنوبي بوده كه از آنجا به نواحي ديگر دنيا راه يافته است .

 

برگهاي اين درخت ضخيم و سبز و گلهاي آن كوچك و سبز رنگ است . ميوه آن مانند گلابي و دراي پوستي سخت برنگ سبز تيره و يا سياه است

 

در حدود 400 نوع مختلف آووكادو وجود دارد كه بعضي از آنها دراي پوست صاف و سبز رنگ بوده ولي پوست برخي از آنها سياه و خشن است /

 

مدركي در دست است كه نشان مي دهد ماياها و اينكاها از اين ميوه استفاده مي كرده اند .
تركيبات شيميايي:

 

آووكادو چرب است و دراي اسيدهاي آمينه مختلف مانند سيستين Cystine تريپتوفان Tryptophane و تيروسين Tyrosine مي باشد . در تحقيقات جديدي كه انجام شده وجود چند نوع آنتي بيوتيك در آووكادو ثابت شده است .

 

دانه گياه دراي مقدر كمي ( در حدود 2 درصد ) روغن است . اين روغن غليظ و سفت و به رنگ زرد مايل به سبز بوده كه دراي بو و طعمي مطبوع است .

 

روغن دانه آووكادو دراي حدود 7 درصد روغن هاي اشباع شده مانند اسيد پالمتيك Palmitic و اسيد استئاريك Steraric Acid اسيد آراشيديك Arachidic Acid ، اسيد ميريستيك Myristic Acid و در حدود 80 درصد روغن هاي اشباع نشده مانند اسيد اولئيك Oleic Acid و اسيد لينولئيك Linoleic Acid مي باشد .

 

در يكصد گرم آووكادو مواد زير موجود است :


آب 80 گرم

انرژي 150 كالري

پروتئين 1/8 گرم

چربي 14 گرم

مواد نشاسته اي 5 گرم

كلسيم 8 ميلي گرم

فسفر 35 ميلي گرم

آهن 5/0 ميلي گرم

پتاسيم 600 ميلي گرم

ويتامين آ 250 واحد

ويتامين ب 1 0/08 ميلي گرم

ويتامين ب 2 0/15 ميلي گرم

ويتامين ب3 1/4 ميلي گرم

ويتامين ث 12 ميلي گرم


خواص داروئي:


1) جوشانده برگهاي آووكادو قاعده آور است .

2) آووكادو تقويت كننده معده است .

3) نفخ و گاز معده را از بين مي برد .

4) براي درمان يرقان مفيد است .

5) جوشانده برگهاي آووكادو اسهال خوني را برطرف مي كند .

6) آووكادو تقويت كننده بدن است .

7) آووكادو رشد بچه ها را جلو مي اندازد زيرا دراي مواد معدني بسياري است .

8) آووكادو خون ساز است و آنهايي كه مبتلا به كم خوني هستند بايد از آو وكادو استفاده كنند .

9) آووكادو بدن را قليايي كرده و تميز مي كند .

10) چون آووكادو شكر و مواد نشاسته اي كمي درد براي آنهايي كه بيماري قند دارند نيز مناسب است .

11) براي دوره نقاهت به مريض آووكادو بدهيد . ضعف عمومي را برطرف مي كند .

12) خستگي را برطرف مي كند .

13) ناراحتي روده و معده را معالجه مي كند .

14) بيخوابي را درمان مي كند زيرا دراي تريپتوفان است . اگر به كم خوني دچار هستيد حتما با شام خود آووكادو بخوريد .

15) براي درست كردن سس سالاد از آووكادو استفاده كنيد .

 


طرز استفاده:


روغن آووكادو دراي ويتامين هاي مختلف مانند P ، C، K ، H ، E، D ، B، A مي باشد . بنابراين ارزش غذايي زيادي درد .

1- روغن آووكادو ضد رماتيسم است و اگر مفاصل شما درد مي كند آنرا با روغن آووكادو ماساژ دهيد .

2- براي جلوگيري از ريزش مو ، هرشب مقدري از روغن آووكادو را به سر بماليد و صبح بشوئيد .

3- شوره سر را از بين مي برد .

4-براي براق شده موها ، بعد از شستشوي سر چند قطره آووكادو را به موها بماليد .

5-روغن آووكادو بهترين كرم براي پوست است زيرا به آساني در پوست نفوذ يم كند و به پوست شادابي مي دهد .

و بالاخره آووكادو بهترين ماسك براي برطف كرده چين و چروك هاي صورت و جلوگيري از پيدايش آن است . براي اين منظور آووكادو را پوست كنده و له كنيد و بصورت ماسك بر روي صورت و گردن بگذاريد و بعد از نيم ساعت بشوئيد .


مضرات :

مضرات خاصي گفته نشده است .

منبع :www.beytoote.com


برچسب‌ها: خواص داروئي آووكادو,آووكادو,روغن آووكادو,دانه آووكادو,خواص دارویی آووكادو,مضرات آووكادو,خاصیت آووكادو,خواص آووكادو,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ساعت ۲۲:۴۷ توسط سولماز کوچک دسته : نظر(0)

ماسوله زیر لحاف زمستانی ماسوله ماسوله

تصاویر روستای پلکانی ماسوله, روستای ماسوله,ماسوله, روستای پلکانی ماسوله, تصاویر ماسوله, عکس روستای پلکانی ماسوله

ماسوله زیر لحاف زمستانی ماسوله ماسوله

ماسوله زیر لحاف زمستانی مجموعه: مکانهای تفریحی ايران ماسوله زیر لحاف زمستانی ماسوله معروف ترین روستای پلکانی ایران است که در 55 کیلومتری رشت در استان گیلان قرار دارد. این شهر در ناحیه‌ای کوهستانی و جنگلی در دامنه‌ای صخره‌ای با وسعت 16 هکتار و ارتفاع 1050 متر از سطح دریای آزاد ساخته شده‌است. ماسوله در 32 کیلومتری جنوب غربی شهرستان فومن و20کیلومتری شهر ماکلوان قرار دارد و از غرب به خلخال، از شمال به ماسال و از جنوب به طارم محدود است. تصاویر ماسوله    روستای پلکانی ماسوله    روستای پلکانی ماسوله    روستای پلکانی ماسوله    روستای پلکانی ماسوله    روستای پلکانی ماسوله    روستای پلکانی ماسوله    روستای پلکانی ماسوله    روستای پلکانی ماسوله    روستای پلکانی ماسوله    روستای پلکانی ماسوله منبع:farsnews.com

عکس روستای پلکانی ماسوله,ماسوله, تصاویر روستای پلکانی ماسوله, روستای پلکانی ماسوله, تصاویر ماسوله, روستای ماسوله

ماسوله زیر لحاف زمستانی ماسوله

ماسوله معروف ترین روستای پلکانی ایران است که در 55 کیلومتری رشت در استان گیلان قرار دارد. این شهر در ناحیه‌ای کوهستانی و جنگلی در دامنه‌ای صخره‌ای با وسعت 16 هکتار و ارتفاع 1050 متر از سطح دریای آزاد ساخته شده‌است. ماسوله در 32 کیلومتری جنوب غربی شهرستان فومن و20کیلومتری شهر ماکلوان قرار دارد و از غرب به خلخال، از شمال به ماسال و از جنوب به طارم محدود است.

ماسوله زیر لحاف زمستانیماسوله زیر لحاف زمستانی

ماسوله معروف ترین روستای پلکانی ایران است که در 55 کیلومتری رشت در استان گیلان قرار دارد. این شهر در ناحیه‌ای کوهستانی و جنگلی در دامنه‌ای صخره‌ای با وسعت 16 هکتار و ارتفاع 1050 متر از سطح دریای آزاد ساخته شده‌است. ماسوله در 32 کیلومتری جنوب غربی شهرستان فومن و20کیلومتری شهر ماکلوان قرار دارد و از غرب به خلخال، از شمال به ماسال و از جنوب به طارم محدود است.

تصاویر ماسوله

  تصاویر روستای پلکانی ماسوله, روستای ماسوله,ماسوله, روستای پلکانی ماسوله, تصاویر ماسوله, عکس روستای پلکانی ماسوله

 روستای پلکانی ماسوله

  تصاویر روستای پلکانی ماسوله, روستای ماسوله,ماسوله, روستای پلکانی ماسوله, تصاویر ماسوله, عکس روستای پلکانی ماسوله

 روستای پلکانی ماسوله

  تصاویر روستای پلکانی ماسوله, روستای ماسوله,ماسوله, روستای پلکانی ماسوله, تصاویر ماسوله, عکس روستای پلکانی ماسوله

 روستای پلکانی ماسوله

  تصاویر روستای پلکانی ماسوله, روستای ماسوله,ماسوله, روستای پلکانی ماسوله, تصاویر ماسوله, عکس روستای پلکانی ماسوله

 روستای پلکانی ماسوله

  تصاویر روستای پلکانی ماسوله, روستای ماسوله,ماسوله, روستای پلکانی ماسوله, تصاویر ماسوله, عکس روستای پلکانی ماسوله

 روستای پلکانی ماسوله

  تصاویر روستای پلکانی ماسوله, روستای ماسوله,ماسوله, روستای پلکانی ماسوله, تصاویر ماسوله, عکس روستای پلکانی ماسوله

 روستای پلکانی ماسوله

  تصاویر روستای پلکانی ماسوله, روستای ماسوله,ماسوله, روستای پلکانی ماسوله, تصاویر ماسوله, عکس روستای پلکانی ماسوله

 روستای پلکانی ماسوله

  تصاویر روستای پلکانی ماسوله, روستای ماسوله,ماسوله, روستای پلکانی ماسوله, تصاویر ماسوله, عکس روستای پلکانی ماسوله

 روستای پلکانی ماسوله

  تصاویر روستای پلکانی ماسوله, روستای ماسوله,ماسوله, روستای پلکانی ماسوله, تصاویر ماسوله, عکس روستای پلکانی ماسوله

 روستای پلکانی ماسوله

  تصاویر روستای پلکانی ماسوله, روستای ماسوله,ماسوله, روستای پلکانی ماسوله, تصاویر ماسوله, عکس روستای پلکانی ماسوله

 روستای پلکانی ماسوله

منبع:farsnews.com

منبع :www.beytoote.com


برچسب‌ها: تصاویر روستای پلکانی ماسوله,روستای ماسوله,ماسوله,روستای پلکانی ماسوله,تصاویر ماسوله,عکس روستای پلکانی ماسوله,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ساعت ۲۲:۴۷ توسط سولماز کوچک دسته : نظر(0)

مصاحبه اختصاصی با رتبه 241 منطقه 3 تجربی 94 مصاحبه اختصاصی

مسعود بائی,رتبه 241 منطقه 3 کنکور تجربی 94

مصاحبه اختصاصی با رتبه 241 منطقه 3 تجربی 94 مصاحبه اختصاصی

مصاحبه اختصاصی و مفصل با مسعود بائی ، رتبه 241 منطقه 3 کنکور تجربی 94 اختصاصی انجمن کنکور       خودتون رو معرفی کنید ،از کدوم شهر و اسم مدرسه ؟مسعود بائی-علی اباد-شاهد   کارنامتون لطفا : برای مشاهده کارنامه کلیک کنید   رشته و دانشگاه انتخابی شما؟ هنوز انتخاب نکردم – درباره هر یک از این شش بازه زمانی به سولات جواب بدید: (چگونه برای این بازه ها برنامه ریزی می کردید؟ // کدام آزمون شرکت میکردید؟ // چگونه هر درس را مطالعه میکردید؟ با توضیح ) – تابستان سال اول:اونموقع توی گمراهی اشکار بودم!!! نمیدونستم کنکور چی هست!!!– تابستان سال دوم:کمی خوندم ولی نه زیاد.اصلا به خودم فشار نیاوردم.بین 2 تا 4 ساعت.فقط شیمی رو یکم خوب خوندم. – تابستان سال سوم:این تابستونه خوبی بود.سال سوم و کمی از سال چهارم رو خوندم.به خصوص شیمی وزیست. – سال تحصیلی چهارم:در طول سال 20% مطابق برنامه قلم چی بودم.و بقیش کلا برنامه خودم بود.(مشاوری نداشتم).ساعت مطالعه ی خیلی بالایی نداشتم فقط توی برنامه ای که داشتم سعی کردم نقاط ضعفم رو برطرف کنم.مثلا یکی از نقاط ضعفم حافظه ی ضعیفم بود. من توی برنامم مرور بسیار زیادی داشتم.20 بار مطالب رو در طول سال خوندم. هدفم این بود که تا قبل از اسفند به مرحله ای برسم که اگر تستی از هر جای هر کتابی دیدم بتونم بزنم. نه اینکه همه چیش یادم رفته باشه. یکی از دلایلی که مطابق برنامه قلم چی نبودم همین بود. چون هر دو هفته فقط باید روی یک سری مطالب کار کنیم درحالی که مطالب یک ماه پیش کلا یادمون رفته.من به دوستام تست میدادم بهم میگفتن اینو یک ماه پیش خوندن و این اصلا خوب نبود. چون در کنکور از کل کتاب ها امتحان گرفته میشه نه قسمت خاصی از اون. برا همین من از همون اول کتابای جمع بندی رو گرفتم و در طول سال نکات خودم رو بهش اضافه کردم و در طول سال چندین بار این کتابا رو میخوندم. اینجوری زمان جمع بندی متن کتاب برام اشنا بود و خیلی سریع میتونستم مرور کنم. ببخشید طولانی شد این قسمت. – دوران طلایی نوروز:تنها دوره ای بود که خوب درس خوندم.روزی 12 ساعت میخوندم.سال چهارم و سال دوم رو جمع بندی کردم و یکبار کامل خوندم.(یکبار هم توی ماه اسفند سوم و چهارم رو مرور کردم)– دوران جمع بندی:دوران خوبی بود.یکم استرس داشتم. چون چندین بار کتابای جمع بندی رو خونده بودم برا همین با این کتابا مشکل نداشتم و متنش از قبل برام اشنا بود و خیلی سریع تمومش کردم. از روش سه روز یکبار هم استفاده کردم.البته تقریبا یک روز درمیان از خودم ازمون میگرفتم. – دقیقا از چه منبعی برای هر درس استفاده می کردید و چه منابعی را پیشنهاد می کنید؟خب الان منابع جدیدتری اومده ولی من منابعم رو میگمزیست: سال دوم:خیلی سبز سال سوم:خیلی سبز-الگو-فاگوزیست سال چهارم: پیش یک:خیلی سبز پیش دو:نشر الگو جمع بندی:نشر دریافت (عمارلو)فیزیک: کنکور اسان است معجزه ی فیزیک مهروماه (جمع بندی) گاج نقره ایریاضی: سی دی های حرف اخر کتاب ابی قلم چی(زیاد روی ریاضی وقت نذاشتم) جمع بندی:جزوه ی دست نویس خودمشیمی: دوم:مبتکران سوم:خیلی سبز پیش:خیلی سبز جمع بندی:مهروماهادبیات: قرابت:نشر الگو تاریخ ادبیات:نشر الگو زبان فارسی:سی دی های افبا(واژ و تکواژ رو نخوندم) کلمه:اخر کتاب های درسی(هزار بار خوندمش!!!) کتاب گاج جامع رو هم داشتم.عربی:کلاس میرفتم گاج سفید که الان شده نقره ایزبان:خودم خوب بلد بودم(فیلم و سریال زیاد میبینم) البته خیلی سبز هم داشتم ولی خیلی خیلی کم خوندم.دینی:جامع گاج مهروماه(یک کتاب کوچیکه فنریه که توش پیام ایات هستش اسمش یادم نیست!!!)زمین رو هم صفر زدم! – آیا کلاسور ارزیابی پر می کردید ؟ چگونه بعد از هر آزمون رفع اشکال می کردید؟اخرشم نفهمیدم این کلاسور چیه!!! بعد ازمون کلا فیلم نگاه میکردم و هفته ی بعد که ازمون نبود بررسی میکردم. – منابع جمع بندی کنکورتون چی بود؟گفتم– اگه دوباره کنکور بدید چه اشتباهی رو تکرار نمیکنید؟کلاس زیاد نمیرم.درس هم بیشتر میخونم. – نظرتون درباره درس خوندن گروهی ؟ مفید هستش ؟من تنهایی رو خیلی بیشتر ترجیح میدم – اگر داوطلبی در امتحانات نهایی نتیجه مناسب نگرفته باشد میتواند در کنکور سراسری موفق شود؟بله – روش مطالعه هر درس رو خیلی مفید و خلاصه میگید؟مختصر و مفید نمیشه!! فقط یک نکته درباره ی تست زنی بگم(این روش خودمه و خیلی باهاش جواب گرفتم):تست هارو به ترتیب نزنید. اگه یک فصل 500 تا تست داره و شما میخواین 100 تا بزنین نباید 1 تا 100 رو بزنید. باید 1 و 5 و 10 و… رو بزنید.اینجوری کل یک فصل رو دوره میکنید.و اگر بخواید در طول سال این 500 تست رو بزنید 5 بار اون فصل رو دوره کردید – روش شما برای مرور درس ها چه بود؟از روی کتابای جمع بندی میخوندم. – نقش مشاور را درموفقیت تان چقدر میدانید؟به نظر شما لازم به مشاور هست یا نه؟ مشاور خاصی نداشتم.گاهی اوقات مشاور میومد مدرسه یه چیزایی میگفت ولی من کلا فقط به حرف خودم گوش میدم!!! – شرکت در ازمون ازمایشی ضرورت دارد یا نه؟ انگیزه ی خوبی میده – تا به حال از درس خواندن خسته شده بودید یا نه؟ چند تا راهکار واسه افزایش انگیزه درس خواندن به داوطلبان پیشنهاد میکنید؟ یه روز در میان خسته میشدم!!!!خخخخ امکان نداره کسی در طول سال خسته نشه. اما باید اینو بدونیم که همون لحظه که خسته میشیم همون لحظه رقیبامون هم خسته هستن.پس این همون لحظه ایه که شما میتونید از رقیباتون جلو بزنید. – میزان ساعت خواب شما در شبانه روز چقدر بود؟ زیاد میخوابیدم چون چشام درد میگرفت. حدودا روزی 7 تا 8 ساعت.گاهی اوقات هم 9. – چند ساعت از هفته رو به تفریح اختصاص داده بودید؟ روز هایی که ازمون داشتیم کلا درس نمیخوندم.(البته یکی دو تا سریال هم نگاه کردم) – در تابستان مطالعه و تمرکز شما بر روی دروس پایه و پیش به چه میزان بود؟ سال سوم مطابق ازمون. پیش هم زیست و شیمی – چه بازه زمانی را برای رفتن به کلاس کنکور مناسب تر میدانید؟آیا کلاس کنکور لازم است؟کلاس کنکور رو قبول ندارم(البته خیلی عالیه اما به شروطی) دلیلم هم اینه که تا روز قبل از کنکور باید بری سر کلاس بشینی. اگر بتونید چن نفری با دوستاتون معلم بگیرید و کلاس در اختیار خودتون باشه خیلی عالیه.– برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت چه میزان در موفقیت شما تاثیر داشت؟خیلی تاثیر داشت. روزهایی که برنامه نداشتم ساعت مطالعم نصف میشد!!! البته روی کاغذ نمینوشتم همش توی ذهنم بود!!! – بهترین روش مرور دروس پایه در طول سال تحصیلی چیست؟استفاده از کتابای جمع بندی. – چند راهکار برای خلاصه نویسی مفید دروس؟من از کتابای جمع بندی استفاده میکردم. – نسبت مطالعه دروس عمومی و اختصاصی را چقدر میدانید؟ اختصاصی رو بیشتر میخوندم. 65 به 35 – تقسیم بندی مطالعاتی شما چگونه بود؟ چه مقدار را به تست و چه مقدار را به مطالعه اختصاص میدادید؟ بستگی به درس و فصلی که میخوندم داشت.بعضی درسا و فصلا نیاز به تست بیشتر داره بعضیا نع!!! من دینی رو زیاد تست نمیزدم. ولی فیزیک رو زیاد تست میزدم.در کل بستگی داره… –میزان اهمیت دروس پایه و تاثیرشان در رتبه شما؟ من بین پایه و پیش تفاوتی قائل نبودم. همشو به اندازه میخوندم. – به داوطلبانی که در سال های پایه درس نخواندند چه توصیه ای دارید؟ تابستون زمان مناسبی برای جبران هستش.اونو از دست ندید.میتونید جبران کنید(حداقل درس های مهم و ارتباطی رو جبران کنید.) مطالعه در تابستان چه میزان در موفقیت شما در ازمون سراسری نقش داشت؟ نمیدونم!!! زیاد یادم نمیاد!! فقط خوبیش این بود که شیمیم خیلی خوب شد توی تابستون و زیست و شیمی پیش رو خوندم – چه دروسی باید درتابستان خوانده شود که اهمیت بیشتری دارد؟ زیست و شیمی و فیزیک – مهمترین عامل موفقیت شما در کنکور؟ از بین بردن نقاط ضعف(مثلا با مرور زیاد ضعف در حافظم رو از بین بردم) و تقویت نقاط قوت – مهمترین توصیه ای که برای داوطلبان کنکور 95 برای استفاده از بازه ی زمانی پیش رو دارند ، چیست؟خوب درس بخونن و مهمتر از اون درست بخونن     برای مشاهده مابقی پرسش و پاسخ کاربران با مسعود بائی عزیز کلیک کنید اگر شما هم سوالی دارید میتوانید در لینک بالا بپرسید و پاسخش را از آقای بائی دریافت کنید   منبع : اختصاصی انجمن کنکور شهریور 94

مسعود بائی,رتبه 241 منطقه 3 کنکور تجربی 94

مصاحبه اختصاصی با رتبه 241 منطقه 3 تجربی 94 مصاحبه اختصاصی

– سال تحصیلی چهارم:در طول سال 20% مطابق برنامه قلم چی بودم.و بقیش کلا برنامه خودم بود.(مشاوری نداشتم).ساعت مطالعه ی خیلی بالایی نداشتم فقط توی برنامه ای که داشتم سعی کردم نقاط ضعفم رو برطرف کنم.مثلا یکی از نقاط ضعفم حافظه ی ضعیفم بود. من توی برنامم مرور بسیار زیادی داشتم.20 بار مطالب رو در طول سال خوندم. هدفم این بود که تا قبل از اسفند به مرحله ای برسم که اگر تستی از هر جای هر کتابی دیدم بتونم بزنم. نه اینکه همه چیش یادم رفته باشه. یکی از دلایلی که مطابق برنامه قلم چی نبودم همین بود. چون هر دو هفته فقط باید روی یک سری مطالب کار کنیم درحالی که مطالب یک ماه پیش کلا یادمون رفته.من به دوستام تست میدادم بهم میگفتن اینو یک ماه پیش خوندن و این اصلا خوب نبود. چون در کنکور از کل کتاب ها امتحان گرفته میشه نه قسمت خاصی از اون. برا همین من از همون اول کتابای جمع بندی رو گرفتم و در طول سال نکات خودم رو بهش اضافه کردم و در طول سال چندین بار این کتابا رو میخوندم. اینجوری زمان جمع بندی متن کتاب برام اشنا بود و خیلی سریع میتونستم مرور کنم. ببخشید طولانی شد این قسمت.


مصاحبه اختصاصی و مفصل با مسعود بائی ، رتبه 241 منطقه 3 کنکور تجربی 94

اختصاصی انجمن کنکور

 

مسعود بائی,رتبه 241 منطقه 3 کنکور تجربی 94

 

 

خودتون رو معرفی کنید ،از کدوم شهر و اسم مدرسه ؟مسعود بائی-علی اباد-شاهد

 

کارنامتون لطفا :

برای مشاهده کارنامه کلیک کنید

 

رشته و دانشگاه انتخابی شما؟ هنوز انتخاب نکردم

– درباره هر یک از این شش بازه زمانی به سولات جواب بدید:

(چگونه برای این بازه ها برنامه ریزی می کردید؟ // کدام آزمون شرکت میکردید؟ // چگونه هر درس را مطالعه میکردید؟ با توضیح )

– تابستان سال اول:اونموقع توی گمراهی اشکار بودم!!! نمیدونستم کنکور چی هست!!!

– تابستان سال دوم:
کمی خوندم ولی نه زیاد.اصلا به خودم فشار نیاوردم.بین 2 تا 4 ساعت.فقط شیمی رو یکم خوب خوندم.

– تابستان سال سوم:
این تابستونه خوبی بود.سال سوم و کمی از سال چهارم رو خوندم.به خصوص شیمی وزیست.

– سال تحصیلی چهارم:در طول سال 20% مطابق برنامه قلم چی بودم.و بقیش کلا برنامه خودم بود.(مشاوری نداشتم).ساعت مطالعه ی خیلی بالایی نداشتم فقط توی برنامه ای که داشتم سعی کردم نقاط ضعفم رو برطرف کنم.مثلا یکی از نقاط ضعفم حافظه ی ضعیفم بود. من توی برنامم مرور بسیار زیادی داشتم.20 بار مطالب رو در طول سال خوندم. هدفم این بود که تا قبل از اسفند به مرحله ای برسم که اگر تستی از هر جای هر کتابی دیدم بتونم بزنم. نه اینکه همه چیش یادم رفته باشه. یکی از دلایلی که مطابق برنامه قلم چی نبودم همین بود. چون هر دو هفته فقط باید روی یک سری مطالب کار کنیم درحالی که مطالب یک ماه پیش کلا یادمون رفته.من به دوستام تست میدادم بهم میگفتن اینو یک ماه پیش خوندن و این اصلا خوب نبود. چون در کنکور از کل کتاب ها امتحان گرفته میشه نه قسمت خاصی از اون. برا همین من از همون اول کتابای جمع بندی رو گرفتم و در طول سال نکات خودم رو بهش اضافه کردم و در طول سال چندین بار این کتابا رو میخوندم. اینجوری زمان جمع بندی متن کتاب برام اشنا بود و خیلی سریع میتونستم مرور کنم. ببخشید طولانی شد این قسمت.


– دوران طلایی نوروز:
تنها دوره ای بود که خوب درس خوندم.روزی 12 ساعت میخوندم.سال چهارم و سال دوم رو جمع بندی کردم و یکبار کامل خوندم.(یکبار هم توی ماه اسفند سوم و چهارم رو مرور کردم)دوران جمع بندی:دوران خوبی بود.یکم استرس داشتم. چون چندین بار کتابای جمع بندی رو خونده بودم برا همین با این کتابا مشکل نداشتم و متنش از قبل برام اشنا بود و خیلی سریع تمومش کردم. از روش سه روز یکبار هم استفاده کردم.البته تقریبا یک روز درمیان از خودم ازمون میگرفتم.

– دقیقا از چه منبعی برای هر درس استفاده می کردید و چه منابعی را پیشنهاد می کنید؟
خب الان منابع جدیدتری اومده ولی من منابعم رو میگم

زیست: سال دوم:خیلی سبز سال سوم:خیلی سبز-الگو-فاگوزیست سال چهارم: پیش یک:خیلی سبز پیش دو:نشر الگو جمع بندی:نشر دریافت (عمارلو)
فیزیک: کنکور اسان است معجزه ی فیزیک مهروماه (جمع بندی) گاج نقره ای
ریاضی: سی دی های حرف اخر کتاب ابی قلم چی(زیاد روی ریاضی وقت نذاشتم) جمع بندی:جزوه ی دست نویس خودم
شیمی: دوم:مبتکران سوم:خیلی سبز پیش:خیلی سبز جمع بندی:مهروماه
ادبیات: قرابت:نشر الگو تاریخ ادبیات:نشر الگو زبان فارسی:سی دی های افبا(واژ و تکواژ رو نخوندم) کلمه:اخر کتاب های درسی(هزار بار خوندمش!!!) کتاب گاج جامع رو هم داشتم.
عربی:کلاس میرفتم گاج سفید که الان شده نقره ای
زبان:خودم خوب بلد بودم(فیلم و سریال زیاد میبینم) البته خیلی سبز هم داشتم ولی خیلی خیلی کم خوندم.
دینی:جامع گاج مهروماه(یک کتاب کوچیکه فنریه که توش پیام ایات هستش اسمش یادم نیست!!!)
زمین رو هم صفر زدم!

– آیا کلاسور ارزیابی پر می کردید ؟ چگونه بعد از هر آزمون رفع اشکال می کردید؟
اخرشم نفهمیدم این کلاسور چیه!!! بعد ازمون کلا فیلم نگاه میکردم و هفته ی بعد که ازمون نبود بررسی میکردم.

– منابع جمع بندی کنکورتون چی بود؟
گفتم

– اگه دوباره کنکور بدید چه اشتباهی رو تکرار نمیکنید؟
کلاس زیاد نمیرم.درس هم بیشتر میخونم.

– نظرتون درباره درس خوندن گروهی ؟ مفید هستش ؟
من تنهایی رو خیلی بیشتر ترجیح میدم

– اگر داوطلبی در امتحانات نهایی نتیجه مناسب نگرفته باشد میتواند در کنکور سراسری موفق شود؟

بله

– روش مطالعه هر درس رو خیلی مفید و خلاصه میگید؟
مختصر و مفید نمیشه!!
فقط یک نکته درباره ی تست زنی بگم(این روش خودمه و خیلی باهاش جواب گرفتم):
تست هارو به ترتیب نزنید. اگه یک فصل 500 تا تست داره و شما میخواین 100 تا بزنین نباید 1 تا 100 رو بزنید. باید 1 و 5 و 10 و… رو بزنید.اینجوری کل یک فصل رو دوره میکنید.
و اگر بخواید در طول سال این 500 تست رو بزنید 5 بار اون فصل رو دوره کردید

– روش شما برای مرور درس ها چه بود؟

از روی کتابای جمع بندی میخوندم.

– نقش مشاور را درموفقیت تان چقدر میدانید؟به نظر شما لازم به مشاور هست یا نه؟

مشاور خاصی نداشتم.گاهی اوقات مشاور میومد مدرسه یه چیزایی میگفت ولی من کلا فقط به حرف خودم گوش میدم!!!

– شرکت در ازمون ازمایشی ضرورت دارد یا نه؟

انگیزه ی خوبی میده

– تا به حال از درس خواندن خسته شده بودید یا نه؟ چند تا راهکار واسه افزایش انگیزه درس خواندن به داوطلبان پیشنهاد میکنید؟

یه روز در میان خسته میشدم!!!!خخخخ امکان نداره کسی در طول سال خسته نشه. اما باید اینو بدونیم که همون لحظه که خسته میشیم همون لحظه رقیبامون هم خسته هستن.پس این همون لحظه ایه که شما میتونید از رقیباتون جلو بزنید.

– میزان ساعت خواب شما در شبانه روز چقدر بود؟

زیاد میخوابیدم چون چشام درد میگرفت. حدودا روزی 7 تا 8 ساعت.گاهی اوقات هم 9.

– چند ساعت از هفته رو به تفریح اختصاص داده بودید؟

روز هایی که ازمون داشتیم کلا درس نمیخوندم.(البته یکی دو تا سریال هم نگاه کردم)

– در تابستان مطالعه و تمرکز شما بر روی دروس پایه و پیش به چه میزان بود؟

سال سوم مطابق ازمون. پیش هم زیست و شیمی

– چه بازه زمانی را برای رفتن به کلاس کنکور مناسب تر میدانید؟آیا کلاس کنکور لازم است؟

کلاس کنکور رو قبول ندارم(البته خیلی عالیه اما به شروطی) دلیلم هم اینه که تا روز قبل از کنکور باید بری سر کلاس بشینی. اگر بتونید چن نفری با دوستاتون معلم بگیرید و کلاس در اختیار خودتون باشه خیلی عالیه.

– برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت چه میزان در موفقیت شما تاثیر داشت؟
خیلی تاثیر داشت. روزهایی که برنامه نداشتم ساعت مطالعم نصف میشد!!! البته روی کاغذ نمینوشتم همش توی ذهنم بود!!!

– بهترین روش مرور دروس پایه در طول سال تحصیلی چیست؟
استفاده از کتابای جمع بندی.

– چند راهکار برای خلاصه نویسی مفید دروس؟
من از کتابای جمع بندی استفاده میکردم.

– نسبت مطالعه دروس عمومی و اختصاصی را چقدر میدانید؟

اختصاصی رو بیشتر میخوندم. 65 به 35

– تقسیم بندی مطالعاتی شما چگونه بود؟ چه مقدار را به تست و چه مقدار را به مطالعه اختصاص میدادید؟

بستگی به درس و فصلی که میخوندم داشت.بعضی درسا و فصلا نیاز به تست بیشتر داره بعضیا نع!!! من دینی رو زیاد تست نمیزدم. ولی فیزیک رو زیاد تست میزدم.در کل بستگی داره…

میزان اهمیت دروس پایه و تاثیرشان در رتبه شما؟

من بین پایه و پیش تفاوتی قائل نبودم. همشو به اندازه میخوندم.

– به داوطلبانی که در سال های پایه درس نخواندند چه توصیه ای دارید؟

تابستون زمان مناسبی برای جبران هستش.اونو از دست ندید.میتونید جبران کنید(حداقل درس های مهم و ارتباطی رو جبران کنید.)

مطالعه در تابستان چه میزان در موفقیت شما در ازمون سراسری نقش داشت؟

نمیدونم!!! زیاد یادم نمیاد!! فقط خوبیش این بود که شیمیم خیلی خوب شد توی تابستون و زیست و شیمی پیش رو خوندم

– چه دروسی باید درتابستان خوانده شود که اهمیت بیشتری دارد؟

زیست و شیمی و فیزیک

– مهمترین عامل موفقیت شما در کنکور؟

از بین بردن نقاط ضعف(مثلا با مرور زیاد ضعف در حافظم رو از بین بردم) و تقویت نقاط قوت

– مهمترین توصیه ای که برای داوطلبان کنکور 95 برای استفاده از بازه ی زمانی پیش رو دارند ، چیست؟
خوب درس بخونن و مهمتر از اون درست بخونن

 

 

برای مشاهده مابقی پرسش و پاسخ کاربران با مسعود بائی عزیز کلیک کنید

اگر شما هم سوالی دارید میتوانید در لینک بالا بپرسید و پاسخش را از آقای بائی دریافت کنید

 

منبع : اختصاصی انجمن کنکور

شهریور 94

منبع :konkur.in


برچسب‌ها: مسعود بائی,رتبه 241 منطقه 3 کنکور تجربی 94,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ساعت ۲۲:۴۶ توسط سولماز کوچک دسته : نظر(0)

نکاتی برای چیدمان انواع میز نکاتی برای چیدمان انواع میز چیدمان انواع میز

چیدمان انواع میز, نحوه چیدمان میز, نکاتی برای چیدمان انواع میز, طراحی و چیدمان میز, چیدمان میز تلفن, مدل میز تلفن, دکوراسیون میز آشپزخانه, تزیین میز جلو مبلی, چیدمان میز غذاخوری

نکاتی برای چیدمان انواع میز نکاتی برای چیدمان انواع میز چیدمان انواع میز

  شاید هیچ گاه ما به گلدانی كه روی میز قرار میدهیم دقت نكنیم اما مطمئن باشید شخصی كه وارد خانه می شود، بویژه برای اولین بار، جزئیات زیادی را می‌بیند و این نكات كوچك هم در نظرش با اهمیت جلوه می‌كند. اگر می خواهید نمای منزلتان زیبا و چشم نواز به نظر رسد، بهتر است از نكات ریز و كوچك غافل نشوید. میز نهارخوریبسیاری از خانواده های ایرانی فقط زمانی كه مهمان دارند از میز ناهار خوری استفاده می كنند و به همین دلیل به چیدمان میز ناهار خوری كمتر اهمیت می دهند. فراموش نكنید حتی اگر از این میز استفاده نمی شود هم می توانید به كمك آن خانه خود را زیباتر كنید. شاید یك رومیزی نه چندان بزرگ كه تمام سطح میز را نپوشاند به همراه 2 عدد شمعدان برای میز ناهار خوری گزینه مناسبی باشد كه بتواند فضای زیبایی برای هال یا سالن پذیرایی شما ایجاد كند. میز جلو مبلیمیز جلو مبلی هم انواع و اقسام مختلف دارد اگر میز شما دارای طبقه باشد بهتر است در طبقه پایین آن كارد و چنگال، دستمال كاغذی و اگر خانواده پر رفت و آمدی هستنید تعدادی پیش دستی برای پذیرایی بگذارید. اما روی میز باید كاملا تمیز باشد و از قرار دادن تعداد زیادی ظرف و یا گلدان برای تزیین بر روی میز خود داری كنید. برای تزیین میزهای جلو مبل فقط از یك گلدان كه چندان هم بزرگ نباشد یا یك ظرف در اندازه متوسط استفاده كنید. میز تلفناز وقتی پای تلفن بیسیم به خانه های ما باز شد، میزهای تلفن جای هر وسیله ای شد به جز تلفن. به همین دلیل كم كم كاربرد این میزها از یاد رفت و در خیلی از خانه ها این میزها نه تنها جایی برای نظم بیشتر نیستند بلكه به بی نظمی و ریخت و پاش خانه هم نیز كمك می كند. پس خوب است دقت داشته باشید نظم وسایلی مانند میز تلفن هم بسیار مهم است و هم به زیبایی دكوراسیون خانه كمك می كند. قرار دادن تعدادی كاغذ در اندازه های مختلف به همراه چند خودكار و تعدادی دفترچه تلفن و انواع مجله ظاهر نامناسبی به گوشه اتاق یا سالن پذیرایی شما می دهد. برای نظم و انضباط میز تلفن بهتر است اگر میز كشو دار است از كشوی آن برای قرار دادن وسایل مختلف استفاده كنید. در غیر این صورت فقط یك دفتر یا یك دسته كاغذ با یك خودكار روی میز قرار دهید. مجله ها را هم در كتابخانه یا جای دیگر قرار دهید. میز آشپزخانهمیزهای آشپزخانه، كوچك یا بزرگ، بیشتر به كابینت هایی شباهت دارد كه وسایل اضافی را روی آنها قرار میدهیم و با همین كار به ظاهر ساده نظم و ظاهر آشپزخانه خود را به هم می زنیم. برای جلوگیری از این وضعیت بهتر است میز آشپزخانه هم مثل سایر میزها تمیز و مرتب باشد و برای تزیین آن فقط از وسایل بسیار كوچكی استفاده شود. برای مثال نمكدان های تزیینی و یا ظروف مخصوص دستمال سفره می تواند گزینه مناسبی برای تزیین میز آشپزخانه باشد. منبع : jamejamonline.ir

چیدمان میز تلفن, چیدمان میز غذاخوری, طراحی و چیدمان میز, نکاتی برای چیدمان انواع میز, مدل میز تلفن,چیدمان انواع میز, دکوراسیون میز آشپزخانه, نحوه چیدمان میز, تزیین میز جلو مبلی

نکاتی برای چیدمان انواع میز نکاتی برای چیدمان انواع میز

میز تلفناز وقتی پای تلفن بیسیم به خانه های ما باز شد، میزهای تلفن جای هر وسیله ای شد به جز تلفن. به همین دلیل كم كم كاربرد این میزها از یاد رفت و در خیلی از خانه ها این میزها نه تنها جایی برای نظم بیشتر نیستند بلكه به بی نظمی و ریخت و پاش خانه هم نیز كمك می كند. پس خوب است دقت داشته باشید نظم وسایلی مانند میز تلفن هم بسیار مهم است و هم به زیبایی دكوراسیون خانه كمك می كند. قرار دادن تعدادی كاغذ در اندازه های مختلف به همراه چند خودكار و تعدادی دفترچه تلفن و انواع مجله ظاهر نامناسبی به گوشه اتاق یا سالن پذیرایی شما می دهد.چیدمان انواع میز, نحوه چیدمان میز, نکاتی برای چیدمان انواع میز, طراحی و چیدمان میز, چیدمان میز تلفن, مدل میز تلفن, دکوراسیون میز آشپزخانه, تزیین میز جلو مبلی, چیدمان میز غذاخوری

 

شاید هیچ گاه ما به گلدانی كه روی میز قرار میدهیم دقت نكنیم اما مطمئن باشید شخصی كه وارد خانه می شود، بویژه برای اولین بار، جزئیات زیادی را می‌بیند و این نكات كوچك هم در نظرش با اهمیت جلوه می‌كند. اگر می خواهید نمای منزلتان زیبا و چشم نواز به نظر رسد، بهتر است از نكات ریز و كوچك غافل نشوید.


میز نهارخوری
بسیاری از خانواده های ایرانی فقط زمانی كه مهمان دارند از میز ناهار خوری استفاده می كنند و به همین دلیل به چیدمان میز ناهار خوری كمتر اهمیت می دهند. فراموش نكنید حتی اگر از این میز استفاده نمی شود هم می توانید به كمك آن خانه خود را زیباتر كنید. شاید یك رومیزی نه چندان بزرگ كه تمام سطح میز را نپوشاند به همراه 2 عدد شمعدان برای میز ناهار خوری گزینه مناسبی باشد كه بتواند فضای زیبایی برای هال یا سالن پذیرایی شما ایجاد كند.

چیدمان انواع میز, نحوه چیدمان میز, نکاتی برای چیدمان انواع میز, طراحی و چیدمان میز, چیدمان میز تلفن, مدل میز تلفن, دکوراسیون میز آشپزخانه, تزیین میز جلو مبلی, چیدمان میز غذاخوری


میز جلو مبلی
میز جلو مبلی هم انواع و اقسام مختلف دارد اگر میز شما دارای طبقه باشد بهتر است در طبقه پایین آن كارد و چنگال، دستمال كاغذی و اگر خانواده پر رفت و آمدی هستنید تعدادی پیش دستی برای پذیرایی بگذارید. اما روی میز باید كاملا تمیز باشد و از قرار دادن تعداد زیادی ظرف و یا گلدان برای تزیین بر روی میز خود داری كنید. برای تزیین میزهای جلو مبل فقط از یك گلدان كه چندان هم بزرگ نباشد یا یك ظرف در اندازه متوسط استفاده كنید.

چیدمان انواع میز, نحوه چیدمان میز, نکاتی برای چیدمان انواع میز, طراحی و چیدمان میز, چیدمان میز تلفن, مدل میز تلفن, دکوراسیون میز آشپزخانه, تزیین میز جلو مبلی, چیدمان میز غذاخوری


میز تلفن
از وقتی پای تلفن بیسیم به خانه های ما باز شد، میزهای تلفن جای هر وسیله ای شد به جز تلفن. به همین دلیل كم كم كاربرد این میزها از یاد رفت و در خیلی از خانه ها این میزها نه تنها جایی برای نظم بیشتر نیستند بلكه به بی نظمی و ریخت و پاش خانه هم نیز كمك می كند. پس خوب است دقت داشته باشید نظم وسایلی مانند میز تلفن هم بسیار مهم است و هم به زیبایی دكوراسیون خانه كمك می كند. قرار دادن تعدادی كاغذ در اندازه های مختلف به همراه چند خودكار و تعدادی دفترچه تلفن و انواع مجله ظاهر نامناسبی به گوشه اتاق یا سالن پذیرایی شما می دهد.


برای نظم و انضباط میز تلفن بهتر است اگر میز كشو دار است از كشوی آن برای قرار دادن وسایل مختلف استفاده كنید. در غیر این صورت فقط یك دفتر یا یك دسته كاغذ با یك خودكار روی میز قرار دهید. مجله ها را هم در كتابخانه یا جای دیگر قرار دهید.

چیدمان انواع میز, نحوه چیدمان میز, نکاتی برای چیدمان انواع میز, طراحی و چیدمان میز, چیدمان میز تلفن, مدل میز تلفن, دکوراسیون میز آشپزخانه, تزیین میز جلو مبلی, چیدمان میز غذاخوری


میز آشپزخانه
میزهای آشپزخانه، كوچك یا بزرگ، بیشتر به كابینت هایی شباهت دارد كه وسایل اضافی را روی آنها قرار میدهیم و با همین كار به ظاهر ساده نظم و ظاهر آشپزخانه خود را به هم می زنیم. برای جلوگیری از این وضعیت بهتر است میز آشپزخانه هم مثل سایر میزها تمیز و مرتب باشد و برای تزیین آن فقط از وسایل بسیار كوچكی استفاده شود. برای مثال نمكدان های تزیینی و یا ظروف مخصوص دستمال سفره می تواند گزینه مناسبی برای تزیین میز آشپزخانه باشد.

چیدمان انواع میز, نحوه چیدمان میز, نکاتی برای چیدمان انواع میز, طراحی و چیدمان میز, چیدمان میز تلفن, مدل میز تلفن, دکوراسیون میز آشپزخانه, تزیین میز جلو مبلی, چیدمان میز غذاخوری


منبع : jamejamonline.ir

منبع :www.beytoote.com


برچسب‌ها: چیدمان انواع میز,نحوه چیدمان میز,نکاتی برای چیدمان انواع میز,طراحی و چیدمان میز,چیدمان میز تلفن,مدل میز تلفن,دکوراسیون میز آشپزخانه,تزیین میز جلو مبلی,چیدمان میز غذاخوری,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ساعت ۲۲:۴۶ توسط سولماز کوچک دسته : نظر(0)

دانلود سوالات و پاسخ ارشد منابع طبیعی – مدیریت و همزیستی با بیابان ۹۲ منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان ارشد 92 دانلود سوالات ارشد منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان 92

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری 92,1321 منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان ارشد 92,دانلود پاسخ کلیدی ارشد منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان 92,دانلود رایگان سوالات ارشد 92 منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری,منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان ارشد 92,دانلود پاسخ تشریحی ارشد منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان 92,دانلود سوالات ارشد منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان 92,کارشناسی ارشد رشته منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان 92

دانلود سوالات و پاسخ ارشد منابع طبیعی – مدیریت و همزیستی با بیابان ۹۲ منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان ارشد 92 دانلود سوالات ارشد منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان 92

کارشناسی ارشد رشته منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان 92,دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری 92,دانلود پاسخ تشریحی ارشد منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان 92,دانلود سوالات ارشد منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان 92,1321 منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان ارشد 92,منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان ارشد 92,دانلود پاسخ کلیدی ارشد منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان 92,دانلود رایگان سوالات ارشد 92 منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری

کارشناسی ارشد رشته منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان 92,دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری 92,دانلود پاسخ تشریحی ارشد منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان 92,دانلود سوالات ارشد منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان 92,1321 منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان ارشد 92,منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان ارشد 92,دانلود پاسخ کلیدی ارشد منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان 92,دانلود رایگان سوالات ارشد 92 منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری

دانلود سوالات و پاسخ ارشد منابع طبیعی – مدیریت و همزیستی با بیابان ۹۲ منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان ارشد 92

دانلود سوالات و پاسخ  کنکور کارشناسی ارشد منابع طبیعی – مدیریت و همزیستی با بیابان 92


دانلود سوالات و پاسخ  کنکور کارشناسی ارشد منابع طبیعی – مدیریت و همزیستی با بیابان 92

 کد دفترچه 1321

 

 

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری 92,1321 منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان ارشد 92,دانلود پاسخ کلیدی ارشد منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان 92,دانلود رایگان سوالات ارشد 92 منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری,منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان ارشد 92,دانلود پاسخ تشریحی ارشد منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان 92,دانلود سوالات ارشد منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان 92,کارشناسی ارشد رشته منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان 92

 

 

 

 

منبع :konkur.in


برچسب‌ها: دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری 92,1321 منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان ارشد 92,دانلود پاسخ کلیدی ارشد منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان 92,دانلود رایگان سوالات ارشد 92 منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری,منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان ارشد 92,دانلود پاسخ تشریحی ارشد منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان 92,دانلود سوالات ارشد منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان 92,کارشناسی ارشد رشته منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان 92,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ساعت ۲۲:۴۶ توسط سولماز کوچک دسته : نظر(0)

دانلود سوالات و پاسخ ارشد تربیت بدنی 91 دانلود سوالات ارشد تربیت بدنی 91 دانلود سوالات ارشد تربیت بدنی 91

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد تربیت بدنی 91,کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی 91,دانلود سوالات ارشد تربیت بدنی 91,دانلود پاسخ تشریحی ارشد تربیت بدنی 91,دانلود پاسخ کلیدی ارشد تربیت بدنی 91

دانلود سوالات و پاسخ ارشد تربیت بدنی 91 دانلود سوالات ارشد تربیت بدنی 91 دانلود سوالات ارشد تربیت بدنی 91

دانلود سوالات ارشد تربیت بدنی 91,دانلود پاسخ کلیدی ارشد تربیت بدنی 91,دانلود پاسخ تشریحی ارشد تربیت بدنی 91,دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد تربیت بدنی 91,کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی 91

دانلود سوالات ارشد تربیت بدنی 91,دانلود پاسخ کلیدی ارشد تربیت بدنی 91,دانلود پاسخ تشریحی ارشد تربیت بدنی 91,دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد تربیت بدنی 91,کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی 91

دانلود سوالات و پاسخ ارشد تربیت بدنی 91 دانلود سوالات ارشد تربیت بدنی 91

دانلود سوالات و پاسخ کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 91


دانلود سوالات و پاسخ کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 91

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد تربیت بدنی 91,کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی 91,دانلود سوالات ارشد تربیت بدنی 91,دانلود پاسخ تشریحی ارشد تربیت بدنی 91,دانلود پاسخ کلیدی ارشد تربیت بدنی 91

منبع :konkur.in


برچسب‌ها: دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد تربیت بدنی 91,کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی 91,دانلود سوالات ارشد تربیت بدنی 91,دانلود پاسخ تشریحی ارشد تربیت بدنی 91,دانلود پاسخ کلیدی ارشد تربیت بدنی 91,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ساعت ۲۲:۴۶ توسط سولماز کوچک دسته : نظر(0)

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری 91 رشته بیوشیمی بالینی – 2605 دانلود سوالات دکتری 91 رشته دانلود پاسخ کلیدی دکتری 91 رشته

دانلود رایگان سوالات و پاسخ دکترا 91 رشته,دانلود پاسخ تشریحی دکتری 91 رشته,دانلود سوالات دکتری 91 رشته,دانلود پاسخ کلیدی دکتری 91 رشته,دانلود رایگان دفترچه سوالات دکترا 91 رشته

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری 91 رشته بیوشیمی بالینی – 2605 دانلود سوالات دکتری 91 رشته دانلود پاسخ کلیدی دکتری 91 رشته

دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیوشیمی بالینی – 2605 اختصاصی سایت کنکور دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیوشیمی بالینی – 2605 حجم : 1.41 مگابایت دانلود :  پرشین گیگ رمز فایل : www.konkur.in منبع : سایت کنکور دانلود سوالات و پاسخنامه زبان عمومی برای کلیه رشته ها حجم : 2.12 مگابایت دانلود :  پرشین گیگ رمز فایل : www.konkur.in منبع : سایت کنکور دانلود سوالات زبان برای آزمون استعداد تحصیلی کلیه رشته های گروه آزمایشی زبان حجم : 3.53 مگابایت دانلود :  پرشین گیگ رمز فایل : www.konkur.in منبع : سایت کنکور سوالات زبان انگلیسی(عمومی) برای رشته های آموزش زبان انگلیسی-ادبیات انگلیسی-ترجمه-زبان شناسی همگانی حجم : 3.41 مگابایت دانلود :  پرشین گیگ رمز فایل : www.konkur.in منبع : سایت کنکور

دانلود پاسخ کلیدی دکتری 91 رشته,دانلود رایگان سوالات و پاسخ دکترا 91 رشته,دانلود رایگان دفترچه سوالات دکترا 91 رشته,دانلود سوالات دکتری 91 رشته,دانلود پاسخ تشریحی دکتری 91 رشته

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری 91 رشته بیوشیمی بالینی – 2605 دانلود سوالات دکتری 91 رشته

سوالات زبان انگلیسی(عمومی) برای رشته های آموزش زبان انگلیسی-ادبیات انگلیسی-ترجمه-زبان شناسی همگانی


دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیوشیمی بالینی – 2605

اختصاصی سایت کنکور

دانلود رایگان سوالات و پاسخ دکترا 91 رشته,دانلود پاسخ تشریحی دکتری 91 رشته,دانلود سوالات دکتری 91 رشته,دانلود پاسخ کلیدی دکتری 91 رشته,دانلود رایگان دفترچه سوالات دکترا 91 رشته


دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیوشیمی بالینی – 2605

حجم : 1.41 مگابایت

دانلود :  پرشین گیگ

رمز فایل : www.konkur.in

منبع : سایت کنکور


دانلود سوالات و پاسخنامه زبان عمومی برای کلیه رشته ها

حجم : 2.12 مگابایت

دانلود :  پرشین گیگ

رمز فایل : www.konkur.in

منبع : سایت کنکور


دانلود سوالات زبان برای آزمون استعداد تحصیلی کلیه رشته های گروه آزمایشی زبان

حجم : 3.53 مگابایت

دانلود :  پرشین گیگ

رمز فایل : www.konkur.in

منبع : سایت کنکور


سوالات زبان انگلیسی(عمومی) برای رشته های آموزش زبان انگلیسی-ادبیات انگلیسی-ترجمه-زبان شناسی همگانی

حجم : 3.41 مگابایت

دانلود :  پرشین گیگ

رمز فایل : www.konkur.in

منبع : سایت کنکور


منبع :konkur.in


برچسب‌ها: دانلود رایگان سوالات و پاسخ دکترا 91 رشته,دانلود پاسخ تشریحی دکتری 91 رشته,دانلود سوالات دکتری 91 رشته,دانلود پاسخ کلیدی دکتری 91 رشته,دانلود رایگان دفترچه سوالات دکترا 91 رشته,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ساعت ۲۲:۴۵ توسط سولماز کوچک دسته : نظر(0)

چگونه اتاق نهارخوری مان را مطابق روز کنیم؟ چگونه اتاق

به روز کردن اتاق نهارخوری,دکوراسیون اتاق ناهارخوری, مد روز کردن اتاق نهارخوری, تغییر دکوراسیون اتاق غذاخوری, ایده ای برای اتاق نهارخوری, چیدمان اتاق نهارخوری, نحوه مد روز کردن اتاق نهارخوری, طراحی اتاق غذاخوری

چگونه اتاق نهارخوری مان را مطابق روز کنیم؟ چگونه اتاق

این ایده از ویراستار مجله‎ی (Southern Living) گرفته شده است. او می‎گوید: این روزها سریعترین راه مد روز کردن اتاق نهارخوری تهیه‎ دیوار یا پرده‎های گران قیمت نیست، بلکه استفاده از وسایل زیبا و مطابق مد روز است.گام اول : میز را جدید کنیدیک رومیزی چاره‎ بسیار خوبی برای وسایل نهارخوری خراشیده شده یا قدیمی است. اگر می‎خواهید که میزتان را با رومیزی بپوشانید، می‎توانید یک میز تاشوی ارزان قیمت بخرید. نکته: یک میز 1/5 متری گرد 4 الی 6 نفره مناسب است.گام دوم : شکل‎های جدید را امتحان کنیدفکر کردن درباره‎ میز گرد یا مستطیل شکل را کنار بگذارید و میز شش گوشه ( شش نفره ) یا هشت گوشه ( هشت نفره ) را در نظر بگیرید. ورقه‎‎ی فیبری از نجاری تهیه کنید، به اندازه‎ای که مد نظرتان است ببرید. سپس آن را بالای میز گردی بگذارید.گام سوم : رنگ روکش مورد نظرتان را انتخاب کنیددکور موجود در اتاق را در نظر بگیرید و طبق آن روکشی برای ادامه‎ کارتان انتخاب کنید. رومیزی‎های یک دست برای گونه‎های مختلف میز بهتر هستند، با این حال طرح‎های چهارخانه فرورفتگی‎ها را بهتر می‎پوشانند.گام چهارم : آن را مرتب کنیدنوار چسب‎ها یا  پلیسه، جزئیات ظریف و زیبایی را به کناره‎های رومیزی می‎افزاید. برای این کار دو نوار تهیه کنید، یک اینچ بین آن‎ها فاصله بگذارید و منگنه کنید.گام پنجم : میز را با لیوان آراسته کنیدلیوان‎ها به عنوان یک وسیله‎ اساسی در هنگام صرف غذا و همچنین برای نگه داشتن رومیزی استفاده می‎شوند. برای جلوگیری از شکستن، از لیوان با جنس ضخیم استفاده کنید. یک پارچه بین میز و رومیزی بیندازید تا محکم‎تر به نظر برسد.منبع : seemorgh.com

چیدمان اتاق نهارخوری, به روز کردن اتاق نهارخوری, تغییر دکوراسیون اتاق غذاخوری, ایده ای برای اتاق نهارخوری, طراحی اتاق غذاخوری, نحوه مد روز کردن اتاق نهارخوری, مد روز کردن اتاق نهارخوری,دکوراسیون اتاق ناهارخوری

چگونه اتاق نهارخوری مان را مطابق روز کنیم؟ چگونه اتاق

این ایده از ویراستار مجله‎ی (Southern Living) گرفته شده است. او می‎گوید: این روزها سریعترین راه مد روز کردن اتاق نهارخوری تهیه‎ دیوار یا پرده‎های گران قیمت نیست، بلکه استفاده از وسایل زیبا و مطابق مد روز است.گام اول : میز را جدید کنیدیک رومیزی چاره‎ بسیار خوبی برای وسایل نهارخوری خراشیده شده یا قدیمی است. اگر می‎خواهید که میزتان را با رومیزی بپوشانید، می‎توانید یک میز تاشوی ارزان قیمت بخرید. نکته: یک میز 1/5 متری گرد 4 الی 6 نفره مناسب است.گام دوم : شکل‎های جدید را امتحان کنیدفکر کردن درباره‎ میز گرد یا مستطیل شکل را کنار بگذارید و میز شش گوشه ( شش نفره ) یا هشت گوشه ( هشت نفره ) را در نظر بگیرید. ورقه‎‎ی فیبری از نجاری تهیه کنید، به اندازه‎ای که مد نظرتان است ببرید. سپس آن را بالای میز گردی بگذارید.گام سوم : رنگ روکش مورد نظرتان را انتخاب کنیددکور موجود در اتاق را در نظر بگیرید و طبق آن روکشی برای ادامه‎ کارتان انتخاب کنید. رومیزی‎های یک دست برای گونه‎های مختلف میز بهتر هستند، با این حال طرح‎های چهارخانه فرورفتگی‎ها را بهتر می‎پوشانند.گام چهارم : آن را مرتب کنیدنوار چسب‎ها یا  پلیسه، جزئیات ظریف و زیبایی را به کناره‎های رومیزی می‎افزاید. برای این کار دو نوار تهیه کنید، یک اینچ بین آن‎ها فاصله بگذارید و منگنه کنید.گام پنجم : میز را با لیوان آراسته کنیدلیوان‎ها به عنوان یک وسیله‎ اساسی در هنگام صرف غذا و همچنین برای نگه داشتن رومیزی استفاده می‎شوند. برای جلوگیری از شکستن، از لیوان با جنس ضخیم استفاده کنید. یک پارچه بین میز و رومیزی بیندازید تا محکم‎تر به نظر برسد.منبع : seemorgh.com به روز کردن اتاق نهارخوری,دکوراسیون اتاق ناهارخوری, مد روز کردن اتاق نهارخوری, تغییر دکوراسیون اتاق غذاخوری, ایده ای برای اتاق نهارخوری, چیدمان اتاق نهارخوری, نحوه مد روز کردن اتاق نهارخوری, طراحی اتاق غذاخوری


این ایده از ویراستار مجله‎ی (Southern Living) گرفته شده است. او می‎گوید: این روزها سریعترین راه مد روز کردن اتاق نهارخوری تهیه‎ دیوار یا پرده‎های گران قیمت نیست، بلکه استفاده از وسایل زیبا و مطابق مد روز است.

گام اول : میز را جدید کنید
یک رومیزی چاره‎ بسیار خوبی برای وسایل نهارخوری خراشیده شده یا قدیمی است. اگر می‎خواهید که میزتان را با رومیزی بپوشانید، می‎توانید یک میز تاشوی ارزان قیمت بخرید. نکته: یک میز 1/5 متری گرد 4 الی 6 نفره مناسب است.

گام دوم : شکل‎های جدید را امتحان کنید
فکر کردن درباره‎ میز گرد یا مستطیل شکل را کنار بگذارید و میز شش گوشه ( شش نفره ) یا هشت گوشه ( هشت نفره ) را در نظر بگیرید. ورقه‎‎ی فیبری از نجاری تهیه کنید، به اندازه‎ای که مد نظرتان است ببرید. سپس آن را بالای میز گردی بگذارید.

گام سوم : رنگ روکش مورد نظرتان را انتخاب کنید
دکور موجود در اتاق را در نظر بگیرید و طبق آن روکشی برای ادامه‎ کارتان انتخاب کنید. رومیزی‎های یک دست برای گونه‎های مختلف میز بهتر هستند، با این حال طرح‎های چهارخانه فرورفتگی‎ها را بهتر می‎پوشانند.

گام چهارم : آن را مرتب کنید
نوار چسب‎ها یا  پلیسه، جزئیات ظریف و زیبایی را به کناره‎های رومیزی می‎افزاید. برای این کار دو نوار تهیه کنید، یک اینچ بین آن‎ها فاصله بگذارید و منگنه کنید.

گام پنجم : میز را با لیوان آراسته کنید
لیوان‎ها به عنوان یک وسیله‎ اساسی در هنگام صرف غذا و همچنین برای نگه داشتن رومیزی استفاده می‎شوند. برای جلوگیری از شکستن، از لیوان با جنس ضخیم استفاده کنید. یک پارچه بین میز و رومیزی بیندازید تا محکم‎تر به نظر برسد.

منبع : seemorgh.com

منبع :www.beytoote.com


برچسب‌ها: به روز کردن اتاق نهارخوری,دکوراسیون اتاق ناهارخوری,مد روز کردن اتاق نهارخوری,تغییر دکوراسیون اتاق غذاخوری,ایده ای برای اتاق نهارخوری,چیدمان اتاق نهارخوری,نحوه مد روز کردن اتاق نهارخوری,طراحی اتاق غذاخوری,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ساعت ۲۲:۴۵ توسط سولماز کوچک دسته : نظر(0)