X
تبلیغات
تک نت گرد

تک نت گرد

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 92 مهندسی فناوری اطلاعات تحلیل کارشناسی ارشد تحلیل آزمون کارشناسی ارشد

تحلیل کارشناسی ارشد,بررسی کنکور ارشد رشته,تحلیل آزمون کارشناسی ارشد,تحلیل آزمون ارشد,تحلیل کنکور ارشد,بررسی آزمون ارشد,آنالیز کارشناسی ارشد رشته,بررسی آزمون کارشناسی ارشد,تحلیل و بررسی کارشناسی ارشد,آنالیز کنکور ارشد

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 92 مهندسی فناوری اطلاعات تحلیل کارشناسی ارشد تحلیل آزمون کارشناسی ارشد

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 92 مهندسی فناوری اطلاعات         هوش مصنوعی   آزمون کارشناسی ارشد سال 92(بهمن 91)، رشته مهندسی فناوری اطلاعات در یک روز برگزار شد و مدت زمان امتحان نسبت به دورۀ قبلی تغییری نکرده بود و همان 180 دقیقه باقی مانده بود اما تعداد سؤالات در مجموع افزایش یافته بود. در واقع تعداد سؤالات درس تئوریهای مدیریت از 6 به 15 و درس معماری کامپیوتری از 6 به 12 افزایش یافته بود. آنچه که در کنکور امسال فناوری اطلاعات نمود بیشتری پیدا کرده بود، تیپ جدید سؤالات کنکوری بود به طوریکه در بیشتر درسها تیپ سؤالات بسیار نو وجدید بود و کمتر در درسی شاهد بودیم که سؤالی به مانند سالهای گذشته بیاید. نکته ای که در مورد درس هوش مصنوعی وجود داشت این بود که سؤالات این درس به نسبت سایر درسها که جنبه نوآوری در آنها بسیار زیاد شده بود، قابل پیش بینی تر بود. در واقع این درس همان روال همیشگی خودش را که در این چند سال اخیر داشته است، به همراه داشت. به طوریکه از فصل جستجوی آگاهانه یک تست، از فصل جستجوی خصمانه (یک تست نسبتاً ساده) و از فصل منطق و استنتاج نیز 2 تست داشت. تنها تغییری که این درس نسبت به سال گذشته کرده بود، این بود که در سال گذشته الگوریتم ژنتیک مورد سؤال بود و امسال سؤالات از شبکه های باور آمده بود. به طور کلی روند تستهای پارسال و تستهای امسال نشان می دهد اگر فردی بخواهد تا در این دروس موفق باشد نیاز دارد تا بر روی تمامی مباحث هوش مصنوعی به یک میزان تسلط داشته باشد. در واقع پراکندگی سؤالات در این دو سال به یک شکل بوده است. در نهایت باید این نکته را اضافه کنیم که درس هوش مصنوعی یک درس مفهومی می باشد که و نیاز چندانی به مهارت تست زنی ندارد. در صورتی که داوطلبی با مفاهیم این درس به خوبی آشنا باشد قادر خواهد بود تا درصد بالایی از تستهای این درس را پاسخ دهد و شاید تنها یک یا دو تست باشد که نیاز به مهارت و تمرین داشته باشند. بنابراین اگر کسی بخواهد در این درس به میزان تسلط خوبی برسد، باید سعی نماید مفاهیم مطرح شده در این درس را پوشش مناسبی دهد. کتابهای موجود کنکور در بازار اغلب ناقص هستند و داوطلب برای تکمیل آنها می تواند به کتب مرجع مراجعه کند و یا از اینترنت به عنوان یک منبع مناسب استفاده نماید. زیرا که اسلایدها و مطالب با کیفیت زیادی در مورد درس هوش مصنوعی در اینترنت (چه در منابع فارسی و چه در منابع لاتین) وجود دارد که می تواند کمک حال داوطلبان باشد. مهندسی نرم افزار   نکته ای که در مورد درس مهندسی نرم افزار وجود داشت این بود که سؤالات این درس بر خلاف سالهای گذشته که تا حدودی مفهومی شده بودند بار دیگر به قالب حفظی بازگشته بود و بیشتر سؤالات حفظی بود تا مفهومی. البته تفاوتی که امسال در سؤالات وجود داشته نوع بودجه بندی سؤالات بود. به طوریکه که از فصل مربوط به فرآیند نرم افزار که سال 90 همواره حداقل یک تست در کنکور سراسری داشت، امسال هیچ تستی (به مانند سال گذشته) آورده نشده بود. نیمی از سؤالات مربوط به نمودارهای تحلیل (فصل سوم و بخش نمودارهای UML فصل دهم کتاب مهندسی مدرسان شریف) بود. درست به مانند اتفاقی که در سال 90 برای فصل طراحی افتاده بود و نیمی از سؤالات مربوط به این فصل بود. روند تستهای مهندسی نرم افزار در سالهای اخیر این طور نشان می دهد که نمی توان هیچ گونه پیش بینی دقیق و مشخصی از تستهای کنکور داشت و با توجه به این که تعداد فصول بیشتر از تعداد سؤالات می باشد همواره تعداد زیادی فصول خواهند بود که در کنکور سراسری سؤالی نخواهند داشت و ممکن است به دلیل سلایق طراحان بعضی از فصول وجود داشته باشند که در هر سال بیشتر مورد تاکید قرار بگیرند. (مثلاً در سال 90 فصل طراحی، در سال 91 فصل آزمایش و امسال فصل نمودارهای تحلیل بیشتر مورد توجه قرار گرفته بودند) در صورتی که داوطلبی بخواهد خود را به آمادگی بالا در درس مهندسی نرم افزار برساند بیشترین چیزی که بدان نیاز دارد، حضور ذهن بالا در سر جلسه کنکور میباشد. برای داشتن حضور ذهن بالا تنها حفظ کردن مطالب کفایت نمی کند و داوطلب نیازمند این می باشد که روند موجود در مهندسی نرم افزار را به صورت مفهومی یاد بگیرد. یعنی داوطلب باید بداند در چرخه عمر نرم افزار چه اتفاقاتی می افتد و هر کدام از مفاهیم تحلیل، طراحی ، آزمایش و مدیریت پروژه و … چه تفاوتها و چه شباهتهایی با یکدیگر دارا می باشند. طراحی الگوریتم   آزمون کارشناسی ارشد سال 92(بهمن 91)، رشته مهندسی فناوری اطلاعات در یک روز برگزار شد و مدت زمان امتحان نسبت به دورۀ قبلی تغییری نکرده بود و همان 180 دقیقه باقی مانده بود اما تعداد سوالات در مجموع افزایش یافته بود. در واقع تعداد سوالات درس تئوریهای مدیریت از 6 به 15 و درس معماری کامپیوتری از 6 به 12 افزایش یافته بود. آنچه که در کنکور امسال فناوری اطلاعات نمود بیشتری پیدا کرده بود، تیپ جدید سوالات کنکوری بود به طوریکه در بیشتر درسها تیپ سوالات بسیار نو و جدید بود و کمتر در درسی شاهد بودیم که سوالی به مانند سالهای گذشته بیاید. نکته ای که در مورد درس طراحی الگوریتم وجود داشت این بود که سطح سوالات آن به مانند سال گذشته عمدتا در رده دشوار قرار می گرفت. در واقع بعد از این که دو سال متوالی سوالات طراحی الگوریتم کنکور فناوری اطلاعات در رده متوسط و ساده قرار می گرفتند (سالهای 89 و 90) در این دو سال سوالهای این درس عمدتا دشوار و خیلی دشوار بوده اند(91 و 92). همچنین سوالاتی که جنبه نوآوری داشتند و نمونه های مشابه آنها در گذشته کمتر دیده شده بودند امسال نیز به مانند پارسال در سوالات طراحی الگوریتم گنجانده شده بود. سوالات امسال سوالاتی بودند که در گذشته نمونۀ آنها دیده نشده است و داوطلب برای حل آنها نیازمند فهم عمیق مباحث و داشتن تمرکز و دقت بالا در سر جلسه می بوده است. همچنین نکتۀ ظریفی که در مورد سوالات ساختمان داده و طراحی الگوریتم به چشم می آمد، عوض شدن فونت این سوالات نسبت به سالهای پیشین بود که این امر خود منجر به تشدید حس ناآشنایی و جدید بودن سوالات برای داوطلبان در سر جلسه آزمون شده بود. به طور کلی روند تستهای پارسال (درس طراحی الگوریتم) و تستهای امسال نشان می دهد اگر فردی بخواهد تا در این درس موفق باشد نیاز به تمرین و تمرکز دارد. همچنین باید مفاهیم مربوط به این درس را به خوبی فرا گرفته باشد و در صورتی که داوطلب تنها به تستهای کنکورهای سالهای پیشین اکتفا نماید و آنها را حفظ نماید بدون این که فهم خود را از درس بالا ببرد، به هیچ وجه نمی تواند در پاسخ دادن به این تستها موفق باشد. در صورتی که داوطلبی بخواهد خود را به آمادگی بالا در درس طراحی الگوریتم برساند بیشترین چیزی که بدان نیاز دارد، فهم بالا از مفاهیم و داشتن تمرکز زیاد در سر جلسه کنکور میباشد. برای رسیدن به این فهم بالا از مفاهیم داوطلب نیاز دارد تا علاوه بر حل تستهای سالهای پیشین کنکور، نمونه مسائل و تستهای با کیفیت جدیدی را نیز حل نماید تا بدین طریق ذهن خود را برای مقابله با مسائل جدید عادت دهد. به طور کلی هر چه داوطلب بتواند توان برخورد با مسائل جدید را در خود بیشتر پرورش بدهد، بیشتر می تواند در این درس موفق باشد. برای این کار علاوه بر کتاب کنکور طراحی الگوریتم مدرسان شریف، تمرکز بر روی مسائل کتابهای مرجع و تمارین و امتحانهای دانشگاههای برتر دنیا، می تواند به داوطلبان برای بالاتر بردن قابلیت برخورد با مسائل جدید، کمک شایانی بنماید. ساختمان داده   نکته ای که در مورد درس ساختمان داده وجود داشت این بود که سطح سوالات آن نسبت به سالهای گذشته دشوارتر شده بود. همچنین سوالاتی که جنبه نوآوری داشتند و نمونه های مشابه آنها در گذشته کمتر دیده شده بودند امسال نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده بودند. در واقع سوالات امسال دو دسته بودند. دسته اول سوالات روتین بودند (که شامل دو سوال بود) که نمونه آنها در گذشته به کرات دیده شده بود و داوطلب به راحتی و با کمی دقت قادر به حل این تستها می بود و دستۀ دوم سوالاتی بودند (شامل 4 سوال)که در گذشته نمونۀ آنها دیده نشده است و داوطلب برای حل آنها نیازمند فهم عمیق مباحث و داشتن تمرکز و دقت بالا در سر جلسه بوده است. همچنین نکتۀ ظریفی که در مورد سوالات ساختمان داده و طراحی الگوریتم به چشم می آمد، عوض شدن فونت این سوالات نسبت به سالهای پیشین بود که این امر خود منجر به تشدید حس ناآشنایی و جدید بودن سوالات برای داوطلبان در سر جلسه می کرد. به طور کلی روند تستهای پارسال (درس ساختمان داده) و تستهای امسال نشان می دهد اگر فردی بخواهد تا در این دروس موفق باشد نیاز به تمرین و تمرکز دارد. همچنین باید مفاهیم مربوط به این درس را به خوبی فرا گرفته باشد و در صورتی که داوطلبی تنها به تستهای کنکورهای سالهای پیشین اکتفا نماید و آنها را حفظ نماید بدون این که فهم خود را از درس بالا ببرد، به هیچ وقت نمی تواند در پاسخ دادن به این تستها موفق باشد. در صورتی که داوطلبی بخواهد خود را به آمادگی بالا در درس ساختمان داده برساند بیشترین چیزی که بدان نیاز دارد، فهم بالا از مفاهیم و داشتن تمرکز زیاد در سر جلسه کنکور میباشد. برای رسیدن به این فهم بالا از مفاهیم داوطلب نیاز دارد تا علاوه بر حل تستهای سالهای پیشین کنکور، نمونه مسائل و تستهای با کیفیت جدیدی را نیز حل نماید تا بدین طریق ذهن خود را برای مقابله با مسائل جدید عادت دهد. به طور کلی هر چه داوطلب بتواند توان برخورد با مسائل جدید را در خود پرورش بدهد، بیشتر می تواند در این درس موفق باشد. برای این کار علاوه بر کتاب کنکور ساختمان داده های مدرسان شریف، تمرکز بر روی مسائل کتابهای مرجع و تمارین و امتحانهای دانشگاههای برتر دنیا، می¬تواند به داوطلبان برای بالاتر بردن قابلیت برخورد با مسائل جدید، کمک شایانی بنماید. ساختمان گسسته   آزمون کارشناسی ارشد سال 92(بهمن 91)، رشته مهندسی فناوری اطلاعات در یک روز برگزار شد و مدت زمان امتحان نسبت به دورۀ قبلی تغییری نکرده بود و همان 180 دقیقه باقی مانده بود اما تعداد سؤالات در مجموع افزایش یافته بود. در واقع تعداد سؤالات درس تئوریهای مدیریت از 6 به 15 و درس معماری کامپیوتری از 6 به 12 افزایش یافته بود. آنچه که در کنکور امسال فناوری اطلاعات نمود بیشتری پیدا کرده بود، تیپ جدید سؤالات کنکوری بود به طوریکه در بیشتر درسها تیپ سؤالات بسیار نو و جدید بود و کمتر در درسی شاهد بودیم که سؤالی به مانند سالهای گذشته بیاید. نكته‌اي كه در مورد ساختمان گسسته مطرح مي‌باشد اين است كه امسال از مبحث منطق سؤالي مطرح نشده بود، از مبحث روابط و مجموعه‌ها يك سؤال، مباني شمارش و توابع مولد 2 سؤال، مباني گراف و درخت‌ها 1 سؤال، جبر بول و لاتيس يك سؤال، روابط بازگشتي يك سؤال مطرح شده بود. به طور كلي روند سؤالات امسال نشان مي‌دهد كه سؤالات به سمت مفهومي شدن پيش رفته‌اند و دانشجو نياز دارد كه در اين درس به تعداد فراوان تست كار كند و مسايل مختلف را حل نمايد تا بتواند نتيجه مناسبي بگيرد. شبکه های کامپیوتری   نکته ای که در مورد درس شبکه های کامپیوتری وجود داشت این بود که جنبه نوآوری در سؤالات بسیار زیاد شده بود و سؤالاتی مطرح شده بود که قبلاً نمونۀ آنها به هیچ وجه دیده نشده بود. همچنین یک سؤال از لایه Application آمده بود که در جز سرفصلهای کنکور نمی باشد و خارج از سرفصل بوده است و بنابراین کسی قادر به پاسخ گویی به سؤال آن نبوده است. به طور کلی روند تستهای پارسال و تست‌های امسال نشان می دهد اگر فردی بخواهد تا در این درس موفق باشد نیاز دارد تا منابع مطالعاتی اش را عوض نماید و تمرکز بیشتری بر روی لایه های انتهایی شبکه بگذارد. زیرا که بیشتر کتابهای موجود در بازار بر روی لایه های پایینی شبکه متمرکز هستند (زیرا بر مبنای کنکورهای سالهای پیشین مي‌باشند). در سالهای ابتدایی یشتر سؤالات این درس با درس انتقال داده مشترک بوده و از لایه های پاييني آورده مي‌شد اما در سالهای اخیر روند سؤالات به سمت لایه های انتهایی شبکه رفته است. بنابراین داوطلبان باید تمرکز بیشتری بر روی این لایه ها داشته باشند و کمتر بر روی مباحث لایه های پایینی شبکه تمرکز نمایند. در نهایت باید این نکته را اضافه کنیم که درس شبکه های کامپیوتری یک درس مهارتی می باشد که یک داوطلب باید با حل نمونه های مختلف تست، آمادگی خود را برای تست زنی بالاتر ببرد. در واقع در صورتی که یک داوطلب نمونۀ مشابه یک تست را از قبل حل نکرده باشد قادر به حل کردن آن تست نمی باشد. پس برای موفقیت در این درس باید علاوه بر تثبیت مفاهیم، تلاش برای حل نمونه های مختلف مسائل نمود. همچنین به دلیل نیاز به محاسبات زیاد و پیچیده در برخی از سؤالات این درس، نیاز به حل و تمرین تستهایی که دارای محاسبات پیچیده هستند برای تقویت داوطلبان نیز، بیش از پیش احساس می شود. سیستم عامل   نکته ای که در مورد درس سیستم عامل وجود داشت این بود که این درس عجیب ترین درس این دو سال اخیر و از قضا پر سر و صدا ترین درس این دو سال اخیر کنکور فناوری اطلاعات بوده است. به طوریکه به هیچ وجه قابل پیش بینی نبوده است. سال گذشته اغلب تستهای این درس به صورتی بودند که برای حل آنها حداقل به سه یا چهار دقیقه زمان نیاز داشتیم که به مراتب بالاتر از استاندارد زمانی برای حل یک تست در کنکور می باشد. همچنین برخی از تستهای سالهای گذشته به صورتی بودند که بدون ماشین حساب به هیچ وجه قابل حل نبودند و داوطلب به این راحتی قادر به حل آنها و انجام محاسبات مربوط به آن نبود. در ضمن زمانی که محاسبات را انجام می داد جواب نهایی در بین گزينه ها نبود و باید نزدیک ترین گزينه به جواب نهایی یافت شده را به عنوان پاسخ برمی گرداند. اما امسال داستان سیستم عامل کامل متفاوت از پارسال بود. به طوریکه می توان بیان داشت که به غیر از یک تست مربوط به سمافور ویک تست مربوط به زمان بندی که با محاسبات خیلی اندکی قابل حل بود، باقی تستها حالت حفظی و مفهومی داشتند و نیاز به حل نداشتند. این که علت این اتفاق چه بوده بر همه پوشیده است. یکی از علل آن قطعاً اعتراضات گسترده ای بوده که در سال پیش به سؤالات این درس اعمال شده و یکی دیگر از دلایل آن می تواند زیادتر شدن تعداد کلی سؤالات فناوری اطلاعات و اضافه نشدن زمان آن باشد که مجبور شدند سؤالاتی را بدهند که زمان کمتری را از داوطلب بگیرد. به هر حال آن چه که قطعی مي‌باشد این است که در ارتباط با درس سیستم عامل هیچ پیش بینی را نمی توان برای سال آینده انجام داد و یک داوطلب برای موفقیت در این درس هم نیاز به دانستن مفاهیم زیاد دارد و هم نیاز به داشتن مهارت حل تستهای دشوار که رسیدن به این سطح از آمادگی هزينه زمانی و انرژی زیادی از داوطلبان خواهد گرفت. بنابراین اگر فردی بخواهد تا در این دروس موفق باشد نیاز دارد تا علاوه بر حل نمونه های بسيار مسائل مربوط به فصلهای مختلف، مفاهیم کلیدی این درس را به طور عمیق یاد بگیرد. همچنین یک فرد باید تمرین هایی در زمینه انجام محاسبات دشوار در مدت زمان کم نیز داشته باشد. زیرا که دیده شده برخی از تستهای این درس نیازمند محاسبات طولانی هستند. شاید بهتر باشد که یک فرد در این درس رویکرد انتخابی داشته باشد و به دلیل میزان مطالب زیاد این درس تنها آن مطالبی را بخواند و مورد مطالعه قرار دهد که از داوطلب وقت کمتری می گیرند و داوطلب با اطمینان بیشتری می تواند بر روی زدن تستهای آن بخش در کنکور حساب کند. تئوریهای مدیریت   آزمون کارشناسی ارشد سال 92(بهمن 91)، رشته مهندسی فناوری اطلاعات در یک روز برگزار شد و مدت زمان امتحان نسبت به دورۀ قبلی تغییری نکرده بود و همان 180 دقیقه باقی مانده بود اما تعداد سوالات در مجموع افزایش یافته بود. در واقع تعداد سوالات درس تئوریهای مدیریت از 6 به 15 و درس معماری کامپیوتری از 6 به 12 افزایش یافته بود. آنچه که در کنکور امسال فناوری اطلاعات نمود بیشتری پیدا کرده بود، تیپ جدید سوالات کنکوری بود به طوریکه در بیشتر درسها تیپ سوالات بسیار نو وجدید بود و کمتر در درسی شاهد بودیم که سوالی به مانند سالهای گذشته بیاید. نکته ای که در مورد درس تئوری های مدیریت وجود داشت افزایش تعداد سوالات این درس از 6 به 15 بود که همین امر سبب شده بود که مطالب بیشتری مورد پوشش قرار بگیرد. درس تئوری های مدیریت درسی می باشد که شامل حجم گسترده ای از مطالب می شود که در گذشته به دلیل این که در کنکور تنها 6 سوال از آن آورده مي‌شد، تنها بخش کوچکی از مطالب آن مورد پوشش کنکور قرار می گرفت. اما امسال که 15 سوال شده بود، بیشتر فصلها و مباحث این درس در کنکور لا اقل یک تست را داشتند. به طور کلی درس تئوریهای مدیریت به گونه ای می باشد که اغلب تستهای آن به صورت حفظی می باشد وکمتر تست مفهومی در آن یافت می شود. بنابراین آن چه که داوطلب برای موفقیت در این درس بدان نیاز دارد، داشتن حضور ذهن در سر جلسه و یادآوری مناسب مطالب مورد سوال می باشد. بدین منظور آنچه که داوطلب بیش از هر چیز دیگری بايد به آن توجه كند تثبيت مطالب در ذهنش می باشد. به همین منظور در روزهای پایانی نزدیک به کنکور باید با بهره گیری از خلاصه های مناسب بتواند مطالب مربوط به این درس را تا حد مناسبی در ذهن خودش تثبیت نماید. نحوه توزیع سوالات در این سالهای اخیر نشان داده است که این توزیع سوالات از قانون خاصی تبعیت نمی کند و با توجه به سلیقه طراح، سوالات از فصول مختلف انتخاب می شوند. بنابراین نمی توان به طور قطع پیش بینی نمود که چه فصلهایی مهم تر از فصلهای دیگر می باشند. اما آنچه که در کنکور سالهای اخیر فناوری اطلاعات نشان داده شده ، این است که تعداد سوالاتی که سطح جزئیات آنها خیلی ریز باشد خیلی محدود می باشد و بیشتر سوالات در حد آشنایی با مبحث است و در صورتی که داوطلب با مطلب آشنایی اجمالی داشته باشد قادر به پاسخ دادن آن است. در حالی که در کنکورهایی مانند مدیریت اجرایی و مدیریت، سطح سوالات این درس به مراتب دشوارتر و مفهومی تر از کنکور فناوری اطلاعات می باشد. بنابراین هر چه داوطلب بتواند مطالب بیشتری را (حتی با عمق کم) پوشش دهد، شانس بیشتری برای موفقیت در این درس خواهد داشت. پایگاه داده   آزمون کارشناسی ارشد سال 92(بهمن 91)، رشته مهندسی فناوری اطلاعات در یک روز برگزار شد و مدت زمان امتحان نسبت به دورۀ قبلی تغییری نکرده بود و همان 180 دقیقه باقی مانده بود اما تعداد سؤالات در مجموع افزایش یافته بود. در واقع تعداد سؤالات درس تئوریهای مدیریت از 6 به 15 و درس معماری کامپیوتری از 6 به 12 افزایش یافته بود. آنچه که در کنکور امسال فناوری اطلاعات نمود بیشتری پیدا کرده بود، تیپ جدید سؤالات کنکوری بود به طوریکه در بیشتر درسها تیپ سؤالات بسیار نو وجدید بود و کمتر در درسی شاهد بودیم که سؤالی به مانند سالهای گذشته بیاید. نکته ای که در مورد درس پایگاه داده وجود داشت این بود که تلاش شده بود تا مثل سایر درسهای امسال سؤالاتی مطرح شوند که جنبه نوآوری در آنها وجود داشته باشد. از حیث تشابه فرمت سؤالات امسال تقریبا مشابه با سؤالات پارسال بود به طوری که یک سؤال از ترکیب فصل نرمال سازی با يك فصل ديگر بود. تعداد سؤالات فصل نرمال سازی یک عدد کاهش یافته و از سه به دو رسیده بود. از فصل مدل سازی معنایی و مدل سازی منطقی پایگاه داده امسال یک تست آمده بود (به سان پارسال که یک تست آمده بود) و یک سؤال نیز از جداول مجازی آمده بود که جایگزین یکی از تستهای نرمال سازی سال گذشته شده بود. همچنین پارسال یک سؤال از فصل SQL آمده بود که امسال این سؤال به جای SQL از فصل جبر رابطه‌ای آمده بود. به طور کلی روند تستهای پارسال و تستهای امسال نشان می دهد اگر فردی بخواهد تا در این دروس موفق باشد نیاز دارد تا علاوه بر مباحث مربوط به SQL و نرمال سازی که همواره مورد سؤال بوده اند، بر مباحث جدیدی نظیر مدل سازی معنایی و مدل سازی منطقی پایگاه داده که در سالهای جدید مورد توجه طراحان قرار گرفته اند، مطالعه بیشتری داشته باشد. در نهایت باید این نکته را اضافه کنیم که درس پایگاه داده یک درس مهارتی-مفهومی می باشد. یعنی در وهله اول داوطلب برای حل تستها باید با مفاهیم پایگاه داده به خوبی آشنا و آنها را به خوبی درک کرده باشد و سپس برای حل برخی از تستهای این درس باید نمونه های مشابه را پیش تر حل کرده باشد. در واقع در صورتی که یک داوطلب نمونۀ مشابه یک تست را پیش تر حل نکرده باشد به سختی قادر به حل کردن آن تست می باشد. پس برای موفقیت در این درس باید علاوه بر تثبیت مفاهیم، تلاش برای حل نمونه های مختلف مسائل نمود. استفاده از کتاب پایگاه داده مدرسان شریف به دلیل وجود مثالهای تالیفی خوب زیاد در آن و نیز حل مناسب تستهای کنکوری سالهای گذشته می تواند کمک خوبی برای داوطلبان باشد. در صورتی که داوطلبی نیاز داشت تا خودش را بيشتر تقویت کند می تواند به حل المسائل مربوط به کتابهای مرجع مراجعه نماید و با دانلود آن از اینترنت تلاش کند تا با حل مثالهای آن میزان تسلط خود را بر روی مباحث پایگاه داده بالاتر ببرد.     *منبع : مدرسان شریف  

بررسی آزمون ارشد,تحلیل آزمون ارشد,تحلیل آزمون کارشناسی ارشد,آنالیز کنکور ارشد,بررسی کنکور ارشد رشته,تحلیل کنکور ارشد,آنالیز کارشناسی ارشد رشته,بررسی آزمون کارشناسی ارشد,تحلیل کارشناسی ارشد,تحلیل و بررسی کارشناسی ارشد

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 92 مهندسی فناوری اطلاعات تحلیل کارشناسی ارشد

نحوه توزیع سوالات در این سالهای اخیر نشان داده است که این توزیع سوالات از قانون خاصی تبعیت نمی کند و با توجه به سلیقه طراح، سوالات از فصول مختلف انتخاب می شوند. بنابراین نمی توان به طور قطع پیش بینی نمود که چه فصلهایی مهم تر از فصلهای دیگر می باشند. اما آنچه که در کنکور سالهای اخیر فناوری اطلاعات نشان داده شده ، این است که تعداد سوالاتی که سطح جزئیات آنها خیلی ریز باشد خیلی محدود می باشد و بیشتر سوالات در حد آشنایی با مبحث است و در صورتی که داوطلب با مطلب آشنایی اجمالی داشته باشد قادر به پاسخ دادن آن است. در حالی که در کنکورهایی مانند مدیریت اجرایی و مدیریت، سطح سوالات این درس به مراتب دشوارتر و مفهومی تر از کنکور فناوری اطلاعات می باشد. بنابراین هر چه داوطلب بتواند مطالب بیشتری را (حتی با عمق کم) پوشش دهد، شانس بیشتری برای موفقیت در این درس خواهد داشت.


تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 92 مهندسی فناوری اطلاعات

 

 

 

 

هوش مصنوعی
 

آزمون کارشناسی ارشد سال 92(بهمن 91)، رشته مهندسی فناوری اطلاعات در یک روز برگزار شد و مدت زمان امتحان نسبت به دورۀ قبلی تغییری نکرده بود و همان 180 دقیقه باقی مانده بود اما تعداد سؤالات در مجموع افزایش یافته بود. در واقع تعداد سؤالات درس تئوریهای مدیریت از 6 به 15 و درس معماری کامپیوتری از 6 به 12 افزایش یافته بود. آنچه که در کنکور امسال فناوری اطلاعات نمود بیشتری پیدا کرده بود، تیپ جدید سؤالات کنکوری بود به طوریکه در بیشتر درسها تیپ سؤالات بسیار نو وجدید بود و کمتر در درسی شاهد بودیم که سؤالی به مانند سالهای گذشته بیاید.

نکته ای که در مورد درس هوش مصنوعی وجود داشت این بود که سؤالات این درس به نسبت سایر درسها که جنبه نوآوری در آنها بسیار زیاد شده بود، قابل پیش بینی تر بود. در واقع این درس همان روال همیشگی خودش را که در این چند سال اخیر داشته است، به همراه داشت. به طوریکه از فصل جستجوی آگاهانه یک تست، از فصل جستجوی خصمانه (یک تست نسبتاً ساده) و از فصل منطق و استنتاج نیز 2 تست داشت. تنها تغییری که این درس نسبت به سال گذشته کرده بود، این بود که در سال گذشته الگوریتم ژنتیک مورد سؤال بود و امسال سؤالات از شبکه های باور آمده بود.

به طور کلی روند تستهای پارسال و تستهای امسال نشان می دهد اگر فردی بخواهد تا در این دروس موفق باشد نیاز دارد تا بر روی تمامی مباحث هوش مصنوعی به یک میزان تسلط داشته باشد. در واقع پراکندگی سؤالات در این دو سال به یک شکل بوده است.

در نهایت باید این نکته را اضافه کنیم که درس هوش مصنوعی یک درس مفهومی می باشد که و نیاز چندانی به مهارت تست زنی ندارد. در صورتی که داوطلبی با مفاهیم این درس به خوبی آشنا باشد قادر خواهد بود تا درصد بالایی از تستهای این درس را پاسخ دهد و شاید تنها یک یا دو تست باشد که نیاز به مهارت و تمرین داشته باشند. بنابراین اگر کسی بخواهد در این درس به میزان تسلط خوبی برسد، باید سعی نماید مفاهیم مطرح شده در این درس را پوشش مناسبی دهد. کتابهای موجود کنکور در بازار اغلب ناقص هستند و داوطلب برای تکمیل آنها می تواند به کتب مرجع مراجعه کند و یا از اینترنت به عنوان یک منبع مناسب استفاده نماید. زیرا که اسلایدها و مطالب با کیفیت زیادی در مورد درس هوش مصنوعی در اینترنت (چه در منابع فارسی و چه در منابع لاتین) وجود دارد که می تواند کمک حال داوطلبان باشد.


مهندسی نرم افزار
 

نکته ای که در مورد درس مهندسی نرم افزار وجود داشت این بود که سؤالات این درس بر خلاف سالهای گذشته که تا حدودی مفهومی شده بودند بار دیگر به قالب حفظی بازگشته بود و بیشتر سؤالات حفظی بود تا مفهومی. البته تفاوتی که امسال در سؤالات وجود داشته نوع بودجه بندی سؤالات بود. به طوریکه که از فصل مربوط به فرآیند نرم افزار که سال 90 همواره حداقل یک تست در کنکور سراسری داشت، امسال هیچ تستی (به مانند سال گذشته) آورده نشده بود. نیمی از سؤالات مربوط به نمودارهای تحلیل (فصل سوم و بخش نمودارهای UML فصل دهم کتاب مهندسی مدرسان شریف) بود. درست به مانند اتفاقی که در سال 90 برای فصل طراحی افتاده بود و نیمی از سؤالات مربوط به این فصل بود.

روند تستهای مهندسی نرم افزار در سالهای اخیر این طور نشان می دهد که نمی توان هیچ گونه پیش بینی دقیق و مشخصی از تستهای کنکور داشت و با توجه به این که تعداد فصول بیشتر از تعداد سؤالات می باشد همواره تعداد زیادی فصول خواهند بود که در کنکور سراسری سؤالی نخواهند داشت و ممکن است به دلیل سلایق طراحان بعضی از فصول وجود داشته باشند که در هر سال بیشتر مورد تاکید قرار بگیرند. (مثلاً در سال 90 فصل طراحی، در سال 91 فصل آزمایش و امسال فصل نمودارهای تحلیل بیشتر مورد توجه قرار گرفته بودند)

در صورتی که داوطلبی بخواهد خود را به آمادگی بالا در درس مهندسی نرم افزار برساند بیشترین چیزی که بدان نیاز دارد، حضور ذهن بالا در سر جلسه کنکور میباشد. برای داشتن حضور ذهن بالا تنها حفظ کردن مطالب کفایت نمی کند و داوطلب نیازمند این می باشد که روند موجود در مهندسی نرم افزار را به صورت مفهومی یاد بگیرد. یعنی داوطلب باید بداند در چرخه عمر نرم افزار چه اتفاقاتی می افتد و هر کدام از مفاهیم تحلیل، طراحی ، آزمایش و مدیریت پروژه و … چه تفاوتها و چه شباهتهایی با یکدیگر دارا می باشند.


طراحی الگوریتم
 

آزمون کارشناسی ارشد سال 92(بهمن 91)، رشته مهندسی فناوری اطلاعات در یک روز برگزار شد و مدت زمان امتحان نسبت به دورۀ قبلی تغییری نکرده بود و همان 180 دقیقه باقی مانده بود اما تعداد سوالات در مجموع افزایش یافته بود. در واقع تعداد سوالات درس تئوریهای مدیریت از 6 به 15 و درس معماری کامپیوتری از 6 به 12 افزایش یافته بود. آنچه که در کنکور امسال فناوری اطلاعات نمود بیشتری پیدا کرده بود، تیپ جدید سوالات کنکوری بود به طوریکه در بیشتر درسها تیپ سوالات بسیار نو و جدید بود و کمتر در درسی شاهد بودیم که سوالی به مانند سالهای گذشته بیاید.

نکته ای که در مورد درس طراحی الگوریتم وجود داشت این بود که سطح سوالات آن به مانند سال گذشته عمدتا در رده دشوار قرار می گرفت. در واقع بعد از این که دو سال متوالی سوالات طراحی الگوریتم کنکور فناوری اطلاعات در رده متوسط و ساده قرار می گرفتند (سالهای 89 و 90) در این دو سال سوالهای این درس عمدتا دشوار و خیلی دشوار بوده اند(91 و 92). همچنین سوالاتی که جنبه نوآوری داشتند و نمونه های مشابه آنها در گذشته کمتر دیده شده بودند امسال نیز به مانند پارسال در سوالات طراحی الگوریتم گنجانده شده بود. سوالات امسال سوالاتی بودند که در گذشته نمونۀ آنها دیده نشده است و داوطلب برای حل آنها نیازمند فهم عمیق مباحث و داشتن تمرکز و دقت بالا در سر جلسه می بوده است.

همچنین نکتۀ ظریفی که در مورد سوالات ساختمان داده و طراحی الگوریتم به چشم می آمد، عوض شدن فونت این سوالات نسبت به سالهای پیشین بود که این امر خود منجر به تشدید حس ناآشنایی و جدید بودن سوالات برای داوطلبان در سر جلسه آزمون شده بود.

به طور کلی روند تستهای پارسال (درس طراحی الگوریتم) و تستهای امسال نشان می دهد اگر فردی بخواهد تا در این درس موفق باشد نیاز به تمرین و تمرکز دارد. همچنین باید مفاهیم مربوط به این درس را به خوبی فرا گرفته باشد و در صورتی که داوطلب تنها به تستهای کنکورهای سالهای پیشین اکتفا نماید و آنها را حفظ نماید بدون این که فهم خود را از درس بالا ببرد، به هیچ وجه نمی تواند در پاسخ دادن به این تستها موفق باشد.

در صورتی که داوطلبی بخواهد خود را به آمادگی بالا در درس طراحی الگوریتم برساند بیشترین چیزی که بدان نیاز دارد، فهم بالا از مفاهیم و داشتن تمرکز زیاد در سر جلسه کنکور میباشد. برای رسیدن به این فهم بالا از مفاهیم داوطلب نیاز دارد تا علاوه بر حل تستهای سالهای پیشین کنکور، نمونه مسائل و تستهای با کیفیت جدیدی را نیز حل نماید تا بدین طریق ذهن خود را برای مقابله با مسائل جدید عادت دهد. به طور کلی هر چه داوطلب بتواند توان برخورد با مسائل جدید را در خود بیشتر پرورش بدهد، بیشتر می تواند در این درس موفق باشد. برای این کار علاوه بر کتاب کنکور طراحی الگوریتم مدرسان شریف، تمرکز بر روی مسائل کتابهای مرجع و تمارین و امتحانهای دانشگاههای برتر دنیا، می تواند به داوطلبان برای بالاتر بردن قابلیت برخورد با مسائل جدید، کمک شایانی بنماید.


ساختمان داده
 

نکته ای که در مورد درس ساختمان داده وجود داشت این بود که سطح سوالات آن نسبت به سالهای گذشته دشوارتر شده بود. همچنین سوالاتی که جنبه نوآوری داشتند و نمونه های مشابه آنها در گذشته کمتر دیده شده بودند امسال نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده بودند. در واقع سوالات امسال دو دسته بودند. دسته اول سوالات روتین بودند (که شامل دو سوال بود) که نمونه آنها در گذشته به کرات دیده شده بود و داوطلب به راحتی و با کمی دقت قادر به حل این تستها می بود و دستۀ دوم سوالاتی بودند (شامل 4 سوال)که در گذشته نمونۀ آنها دیده نشده است و داوطلب برای حل آنها نیازمند فهم عمیق مباحث و داشتن تمرکز و دقت بالا در سر جلسه بوده است.

همچنین نکتۀ ظریفی که در مورد سوالات ساختمان داده و طراحی الگوریتم به چشم می آمد، عوض شدن فونت این سوالات نسبت به سالهای پیشین بود که این امر خود منجر به تشدید حس ناآشنایی و جدید بودن سوالات برای داوطلبان در سر جلسه می کرد.

به طور کلی روند تستهای پارسال (درس ساختمان داده) و تستهای امسال نشان می دهد اگر فردی بخواهد تا در این دروس موفق باشد نیاز به تمرین و تمرکز دارد. همچنین باید مفاهیم مربوط به این درس را به خوبی فرا گرفته باشد و در صورتی که داوطلبی تنها به تستهای کنکورهای سالهای پیشین اکتفا نماید و آنها را حفظ نماید بدون این که فهم خود را از درس بالا ببرد، به هیچ وقت نمی تواند در پاسخ دادن به این تستها موفق باشد.

در صورتی که داوطلبی بخواهد خود را به آمادگی بالا در درس ساختمان داده برساند بیشترین چیزی که بدان نیاز دارد، فهم بالا از مفاهیم و داشتن تمرکز زیاد در سر جلسه کنکور میباشد. برای رسیدن به این فهم بالا از مفاهیم داوطلب نیاز دارد تا علاوه بر حل تستهای سالهای پیشین کنکور، نمونه مسائل و تستهای با کیفیت جدیدی را نیز حل نماید تا بدین طریق ذهن خود را برای مقابله با مسائل جدید عادت دهد. به طور کلی هر چه داوطلب بتواند توان برخورد با مسائل جدید را در خود پرورش بدهد، بیشتر می تواند در این درس موفق باشد. برای این کار علاوه بر کتاب کنکور ساختمان داده های مدرسان شریف، تمرکز بر روی مسائل کتابهای مرجع و تمارین و امتحانهای دانشگاههای برتر دنیا، می¬تواند به داوطلبان برای بالاتر بردن قابلیت برخورد با مسائل جدید، کمک شایانی بنماید.


ساختمان گسسته
 

آزمون کارشناسی ارشد سال 92(بهمن 91)، رشته مهندسی فناوری اطلاعات در یک روز برگزار شد و مدت زمان امتحان نسبت به دورۀ قبلی تغییری نکرده بود و همان 180 دقیقه باقی مانده بود اما تعداد سؤالات در مجموع افزایش یافته بود. در واقع تعداد سؤالات درس تئوریهای مدیریت از 6 به 15 و درس معماری کامپیوتری از 6 به 12 افزایش یافته بود. آنچه که در کنکور امسال فناوری اطلاعات نمود بیشتری پیدا کرده بود، تیپ جدید سؤالات کنکوری بود به طوریکه در بیشتر درسها تیپ سؤالات بسیار نو و جدید بود و کمتر در درسی شاهد بودیم که سؤالی به مانند سالهای گذشته بیاید.

نكته‌اي كه در مورد ساختمان گسسته مطرح مي‌باشد اين است كه امسال از مبحث منطق سؤالي مطرح نشده بود، از مبحث روابط و مجموعه‌ها يك سؤال، مباني شمارش و توابع مولد 2 سؤال، مباني گراف و درخت‌ها 1 سؤال، جبر بول و لاتيس يك سؤال، روابط بازگشتي يك سؤال مطرح شده بود.

به طور كلي روند سؤالات امسال نشان مي‌دهد كه سؤالات به سمت مفهومي شدن پيش رفته‌اند و دانشجو نياز دارد كه در اين درس به تعداد فراوان تست كار كند و مسايل مختلف را حل نمايد تا بتواند نتيجه مناسبي بگيرد.


شبکه های کامپیوتری
 

نکته ای که در مورد درس شبکه های کامپیوتری وجود داشت این بود که جنبه نوآوری در سؤالات بسیار زیاد شده بود و سؤالاتی مطرح شده بود که قبلاً نمونۀ آنها به هیچ وجه دیده نشده بود. همچنین یک سؤال از لایه Application آمده بود که در جز سرفصلهای کنکور نمی باشد و خارج از سرفصل بوده است و بنابراین کسی قادر به پاسخ گویی به سؤال آن نبوده است.

به طور کلی روند تستهای پارسال و تست‌های امسال نشان می دهد اگر فردی بخواهد تا در این درس موفق باشد نیاز دارد تا منابع مطالعاتی اش را عوض نماید و تمرکز بیشتری بر روی لایه های انتهایی شبکه بگذارد. زیرا که بیشتر کتابهای موجود در بازار بر روی لایه های پایینی شبکه متمرکز هستند (زیرا بر مبنای کنکورهای سالهای پیشین مي‌باشند). در سالهای ابتدایی یشتر سؤالات این درس با درس انتقال داده مشترک بوده و از لایه های پاييني آورده مي‌شد اما در سالهای اخیر روند سؤالات به سمت لایه های انتهایی شبکه رفته است. بنابراین داوطلبان باید تمرکز بیشتری بر روی این لایه ها داشته باشند و کمتر بر روی مباحث لایه های پایینی شبکه تمرکز نمایند.

در نهایت باید این نکته را اضافه کنیم که درس شبکه های کامپیوتری یک درس مهارتی می باشد که یک داوطلب باید با حل نمونه های مختلف تست، آمادگی خود را برای تست زنی بالاتر ببرد. در واقع در صورتی که یک داوطلب نمونۀ مشابه یک تست را از قبل حل نکرده باشد قادر به حل کردن آن تست نمی باشد. پس برای موفقیت در این درس باید علاوه بر تثبیت مفاهیم، تلاش برای حل نمونه های مختلف مسائل نمود. همچنین به دلیل نیاز به محاسبات زیاد و پیچیده در برخی از سؤالات این درس، نیاز به حل و تمرین تستهایی که دارای محاسبات پیچیده هستند برای تقویت داوطلبان نیز، بیش از پیش احساس می شود.


سیستم عامل
 

نکته ای که در مورد درس سیستم عامل وجود داشت این بود که این درس عجیب ترین درس این دو سال اخیر و از قضا پر سر و صدا ترین درس این دو سال اخیر کنکور فناوری اطلاعات بوده است. به طوریکه به هیچ وجه قابل پیش بینی نبوده است. سال گذشته اغلب تستهای این درس به صورتی بودند که برای حل آنها حداقل به سه یا چهار دقیقه زمان نیاز داشتیم که به مراتب بالاتر از استاندارد زمانی برای حل یک تست در کنکور می باشد. همچنین برخی از تستهای سالهای گذشته به صورتی بودند که بدون ماشین حساب به هیچ وجه قابل حل نبودند و داوطلب به این راحتی قادر به حل آنها و انجام محاسبات مربوط به آن نبود. در ضمن زمانی که محاسبات را انجام می داد جواب نهایی در بین گزينه ها نبود و باید نزدیک ترین گزينه به جواب نهایی یافت شده را به عنوان پاسخ برمی گرداند.

اما امسال داستان سیستم عامل کامل متفاوت از پارسال بود. به طوریکه می توان بیان داشت که به غیر از یک تست مربوط به سمافور ویک تست مربوط به زمان بندی که با محاسبات خیلی اندکی قابل حل بود، باقی تستها حالت حفظی و مفهومی داشتند و نیاز به حل نداشتند. این که علت این اتفاق چه بوده بر همه پوشیده است. یکی از علل آن قطعاً اعتراضات گسترده ای بوده که در سال پیش به سؤالات این درس اعمال شده و یکی دیگر از دلایل آن می تواند زیادتر شدن تعداد کلی سؤالات فناوری اطلاعات و اضافه نشدن زمان آن باشد که مجبور شدند سؤالاتی را بدهند که زمان کمتری را از داوطلب بگیرد.

به هر حال آن چه که قطعی مي‌باشد این است که در ارتباط با درس سیستم عامل هیچ پیش بینی را نمی توان برای سال آینده انجام داد و یک داوطلب برای موفقیت در این درس هم نیاز به دانستن مفاهیم زیاد دارد و هم نیاز به داشتن مهارت حل تستهای دشوار که رسیدن به این سطح از آمادگی هزينه زمانی و انرژی زیادی از داوطلبان خواهد گرفت. بنابراین اگر فردی بخواهد تا در این دروس موفق باشد نیاز دارد تا علاوه بر حل نمونه های بسيار مسائل مربوط به فصلهای مختلف، مفاهیم کلیدی این درس را به طور عمیق یاد بگیرد. همچنین یک فرد باید تمرین هایی در زمینه انجام محاسبات دشوار در مدت زمان کم نیز داشته باشد. زیرا که دیده شده برخی از تستهای این درس نیازمند محاسبات طولانی هستند.

شاید بهتر باشد که یک فرد در این درس رویکرد انتخابی داشته باشد و به دلیل میزان مطالب زیاد این درس تنها آن مطالبی را بخواند و مورد مطالعه قرار دهد که از داوطلب وقت کمتری می گیرند و داوطلب با اطمینان بیشتری می تواند بر روی زدن تستهای آن بخش در کنکور حساب کند.


تئوریهای مدیریت
 

آزمون کارشناسی ارشد سال 92(بهمن 91)، رشته مهندسی فناوری اطلاعات در یک روز برگزار شد و مدت زمان امتحان نسبت به دورۀ قبلی تغییری نکرده بود و همان 180 دقیقه باقی مانده بود اما تعداد سوالات در مجموع افزایش یافته بود. در واقع تعداد سوالات درس تئوریهای مدیریت از 6 به 15 و درس معماری کامپیوتری از 6 به 12 افزایش یافته بود. آنچه که در کنکور امسال فناوری اطلاعات نمود بیشتری پیدا کرده بود، تیپ جدید سوالات کنکوری بود به طوریکه در بیشتر درسها تیپ سوالات بسیار نو وجدید بود و کمتر در درسی شاهد بودیم که سوالی به مانند سالهای گذشته بیاید.

نکته ای که در مورد درس تئوری های مدیریت وجود داشت افزایش تعداد سوالات این درس از 6 به 15 بود که همین امر سبب شده بود که مطالب بیشتری مورد پوشش قرار بگیرد. درس تئوری های مدیریت درسی می باشد که شامل حجم گسترده ای از مطالب می شود که در گذشته به دلیل این که در کنکور تنها 6 سوال از آن آورده مي‌شد، تنها بخش کوچکی از مطالب آن مورد پوشش کنکور قرار می گرفت. اما امسال که 15 سوال شده بود، بیشتر فصلها و مباحث این درس در کنکور لا اقل یک تست را داشتند.

به طور کلی درس تئوریهای مدیریت به گونه ای می باشد که اغلب تستهای آن به صورت حفظی می باشد وکمتر تست مفهومی در آن یافت می شود. بنابراین آن چه که داوطلب برای موفقیت در این درس بدان نیاز دارد، داشتن حضور ذهن در سر جلسه و یادآوری مناسب مطالب مورد سوال می باشد. بدین منظور آنچه که داوطلب بیش از هر چیز دیگری بايد به آن توجه كند تثبيت مطالب در ذهنش می باشد. به همین منظور در روزهای پایانی نزدیک به کنکور باید با بهره گیری از خلاصه های مناسب بتواند مطالب مربوط به این درس را تا حد مناسبی در ذهن خودش تثبیت نماید.

نحوه توزیع سوالات در این سالهای اخیر نشان داده است که این توزیع سوالات از قانون خاصی تبعیت نمی کند و با توجه به سلیقه طراح، سوالات از فصول مختلف انتخاب می شوند. بنابراین نمی توان به طور قطع پیش بینی نمود که چه فصلهایی مهم تر از فصلهای دیگر می باشند. اما آنچه که در کنکور سالهای اخیر فناوری اطلاعات نشان داده شده ، این است که تعداد سوالاتی که سطح جزئیات آنها خیلی ریز باشد خیلی محدود می باشد و بیشتر سوالات در حد آشنایی با مبحث است و در صورتی که داوطلب با مطلب آشنایی اجمالی داشته باشد قادر به پاسخ دادن آن است. در حالی که در کنکورهایی مانند مدیریت اجرایی و مدیریت، سطح سوالات این درس به مراتب دشوارتر و مفهومی تر از کنکور فناوری اطلاعات می باشد. بنابراین هر چه داوطلب بتواند مطالب بیشتری را (حتی با عمق کم) پوشش دهد، شانس بیشتری برای موفقیت در این درس خواهد داشت.


پایگاه داده
 

آزمون کارشناسی ارشد سال 92(بهمن 91)، رشته مهندسی فناوری اطلاعات در یک روز برگزار شد و مدت زمان امتحان نسبت به دورۀ قبلی تغییری نکرده بود و همان 180 دقیقه باقی مانده بود اما تعداد سؤالات در مجموع افزایش یافته بود. در واقع تعداد سؤالات درس تئوریهای مدیریت از 6 به 15 و درس معماری کامپیوتری از 6 به 12 افزایش یافته بود. آنچه که در کنکور امسال فناوری اطلاعات نمود بیشتری پیدا کرده بود، تیپ جدید سؤالات کنکوری بود به طوریکه در بیشتر درسها تیپ سؤالات بسیار نو وجدید بود و کمتر در درسی شاهد بودیم که سؤالی به مانند سالهای گذشته بیاید.

نکته ای که در مورد درس پایگاه داده وجود داشت این بود که تلاش شده بود تا مثل سایر درسهای امسال سؤالاتی مطرح شوند که جنبه نوآوری در آنها وجود داشته باشد. از حیث تشابه فرمت سؤالات امسال تقریبا مشابه با سؤالات پارسال بود به طوری که یک سؤال از ترکیب فصل نرمال سازی با يك فصل ديگر بود. تعداد سؤالات فصل نرمال سازی یک عدد کاهش یافته و از سه به دو رسیده بود. از فصل مدل سازی معنایی و مدل سازی منطقی پایگاه داده امسال یک تست آمده بود (به سان پارسال که یک تست آمده بود) و یک سؤال نیز از جداول مجازی آمده بود که جایگزین یکی از تستهای نرمال سازی سال گذشته شده بود. همچنین پارسال یک سؤال از فصل SQL آمده بود که امسال این سؤال به جای SQL از فصل جبر رابطه‌ای آمده بود.

به طور کلی روند تستهای پارسال و تستهای امسال نشان می دهد اگر فردی بخواهد تا در این دروس موفق باشد نیاز دارد تا علاوه بر مباحث مربوط به SQL و نرمال سازی که همواره مورد سؤال بوده اند، بر مباحث جدیدی نظیر مدل سازی معنایی و مدل سازی منطقی پایگاه داده که در سالهای جدید مورد توجه طراحان قرار گرفته اند، مطالعه بیشتری داشته باشد.

در نهایت باید این نکته را اضافه کنیم که درس پایگاه داده یک درس مهارتی-مفهومی می باشد. یعنی در وهله اول داوطلب برای حل تست
برچسب‌ها: تحلیل کارشناسی ارشد,بررسی کنکور ارشد رشته,تحلیل آزمون کارشناسی ارشد,تحلیل آزمون ارشد,تحلیل کنکور ارشد,بررسی آزمون ارشد,آنالیز کارشناسی ارشد رشته,بررسی آزمون کارشناسی ارشد,تحلیل و بررسی کارشناسی ارشد,آنالیز کنکور ارشد,

+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ساعت ۲۲:۱۳ توسط سولماز کوچک دسته : نظر(0)

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد حسابداری تحلیل آزمون ارشد تحلیل کارشناسی ارشد

تحلیل کنکور ارشد,آنالیز کارشناسی ارشد رشته,تحلیل کارشناسی ارشد,آنالیز کنکور ارشد,تحلیل و بررسی کارشناسی ارشد,بررسی آزمون کارشناسی ارشد,تحلیل آزمون ارشد,بررسی آزمون ارشد,بررسی کنکور ارشد رشته,تحلیل آزمون کارشناسی ارشد

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد حسابداری تحلیل آزمون ارشد تحلیل کارشناسی ارشد

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد حسابداری         حسابرسی   آزمون كارشناسي ارشد سال 92 (بهمن 91)، رشته حسابداری در يك روز برگزار شد و مدت زمان امتحان 3 ساعت و 30 دقیقه بود. تعداد سؤالات آزمون كارشناسي ارشد در تمام درسها بدون تغییر تعداد سؤالات درس حسابرسی نيز از 20 عدد بود. نكتهاي كه در مورد سؤالات كارشناسي ارشد حسابداری به چشم ميخورد اين بود كه در درس حسابرسی با مطالعه سؤالات کنکور سراسری سال های گذشته امکان پاسخ گویی به تعداد زیادی از سؤال ها وجود داشت که بسیاری از این سؤالات در آزمون های آزمایشی مدرسان شریف مطرح شده بود. نکته دیگر کاهش سؤالات مبحث گزارشگری و افزایش سؤالات مربوط به کنترل های داخلی و شواهد حسابرسی بود و اینکه در سؤالات جدید طوری سؤالات مطرح شده بودند که بتوان با استاندارد های قدیمی و جدید بتوان به سؤالات پاسخ داد. به عبارتي براي اينكه دانشجو بتواند سؤالات حسابرسی را در زمان مناسب حل كند بايد قبلا تمام تست های کنکور سراسری را مطالعه کرده باشد. حسابداری مالی   تعداد سؤال‌های کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری سال 92 (بهمن91) همانند تعداد سؤال‌های کنکور سال 91 (بهمن90) بوده و تغییری از نظر تعداد سؤال‌ها ایجاد نشده است، همچنین زمان برگزاری کنکور نیز همانند سال قبل سه ساعت و نیم بود. نکته‌ای که در مورد درس حسابداری مالی قابل توجه است این می باشد که با کاهش تعداد سؤال‌ها از کنکور سال 91(بهمن90) از 30 سؤال به 20 سؤال دیگر هيچ‌گونه سؤالی از حسابداری دولتی طرح نشده است. در کنکورهای قبل از کنکور سال 91(بهمن90) معمولاً 2 یا 3 سؤال از حسابداری دولتی طرح می‌شد. در حسابداری مالی فصل های صورت های مالی اساسی و صورت های مالی تلفیقی دو فصلی هستند که بیشترین تعداد سؤال را به خود اختصاص می دهند.در کنکور سال 91(بهمن90) از فصل صورت های مالی اساسی 3 سؤال و از فصل صورت‌های مالی تلفیقی 4 سؤال آمده بود. در کنکور سال 92 (بهمن91) نیز از فصل صورت های مالی اساسی 4 سؤال و از فصل صورت‌های مالی تلفیقی 4 سؤال طرح شده است. کنکور چند سال اخیر نشان داده است که از فصل‌های دارایی‌های غیر جاری، سرمایه‌گذاری‌ها و موجودی کالا حتماً حداقل یک سؤال طرح شده است (در بعضی موارد بیش از یک سؤال). نکته دیگر این است که در سال‌های اخیر از استانداردهای حسابداری ایران نیز سؤال طرح شده است. به طور مثال در کنکور سال قبل(91) یک تست از استاندارد حسابداری شماره29 )یعنی فعالیت‌های ساخت و املاک( آمده بود و در کنکور سال جاری (92) نیز از استاندارد حسابداری شماره8 )یعنی موجودی مواد و کالا( سؤال طرح شده است. برای اینکه داوطلب بتواند به تست‌ها پاسخ دهد باید مفاهیم را بداند در غير اينصورت با حفظ کردن و یا فقط زدن تست‌های سال‌های قبل نمی‌تواند درصد چندان خوبی بدست آورد. حسابداری صنعتی   تعداد سؤال‌های درس حسابداری صنعتی در کنکور سال92 (بهمن91) مشابه تعداد سؤال های کنکور سال91(بهمن90)،20سؤال بود.از کنکور سال91(بهمن90) تعداد سؤال ها از 30سؤال به 20سؤال کاهش پیدا کرده است.زمانی که تعداد سؤال‌ها 30 سؤال بود گفته می شد که سؤال ها ساده هستند اما با کاهش سؤال ها به نظر می رسد سؤال های ساده حذف شده است و سؤال های صنعتی یک مقدار سخت تر شده‌اند، البته حرکت به سمت مفهومی تر شدن سؤال‌ها نیز كاملاً مشهود است. در درس صنعتی سؤال‌ها معمولاً بین فصول پخش می‌شوند و تقریباً از تمامی فصول سؤال طرح می‌شود که البته فصل‌های انحرافات (هزینه‌یابی استاندارد)، هزینه‌یابی مرحله‌ای و تجزیه و تحلیل هزینه، حجم، سود از مهمترین فصل‌ها هستند. برای اینکه داوطلب بتواند به سؤال‌های صنعتی پاسخ دهد باید مفاهیم را بداند زیرا این درس یک درس محاسباتی می‌باشد و اگر داوطلب مفاهیم را نداند در محاسبات دچار اشتباه می‌شود. در سؤالات معمولاً نکته خیلی پیچیده‌ای وجود ندارد و با تسلط بر مطالب می‌توان به آن‌ها پاسخ داد. ریاضی عمومی   سؤالات رياضي عمومي رشته‌هاي حسابداري و مديريت در آزمون كارشناسي ارشد 92، به لحاظ تعداد تغييري نداشت و مانند چند سال اخير 25 سؤال بود. به لحاظ ضريب سختي به نظر مي‌رسد آزمون امسال كمي راحت‌تر از آزمون سال قبل بود و تقريباً تمام سؤالات به طور كاملاً استاندارد طرح شده بودند. فقط دو سؤال غير تكراري بود كه شبيه آن‌ها را قبلاً نداشتيم. به غير از اين دو سؤال عين و يا شبيه بقيه سؤالات در كتاب‌ها و آزمون‌هاي مدرسان شريف به وفور ديده مي‌شد و داوطلبان صرفاً با خواندن كتاب مدرسان شريف به راحتي مي‌توانستند به اكثر سؤالات پاسخ دهند. به لحاظ بودجه‌بندي 2 سؤال از فصل تابع، 4 سؤال از فصل حد و پيوستگي، 1 سؤال از بسط دو جمله‌اي، 6 سؤال از فصل مشتق و كاربرد آن، 2 سؤال از فصل انتگرال و كاربرد آن، 5 سؤال از فصل توابع چند متغيره، 1 سؤال از فصل كاربرد رياضيات در اقتصاد، 1 سؤال از فصل معادلات ديفرانسيل و بالاخره 3 سؤال از فصل ماتريس مطرح شده بود. همانند ساليان گذشته به نظر مي‌رسد فصول توابع چند متغيره و ماتريس از اهميت خاصي برخوردار هستند و بعد از آن‌ها فصول مشتق و كاربرد آن و همچنين حد و پيوستگي حائز اهميت مي‌باشند. به داوطلبان رشته‌هاي مديريت و حسابداري كه سال آينده قصد شركت در آزمون كارشناسي ارشد را دارند، توصيه مي‌كنيم تمام مطالب را به طور كامل بخوانند و طبيعتاً مباحث پر اهميت‌تر را با حل تست‌هاي بيشتر مرور كنند و از بررسي و حل تست‌هاي 10 سال گذشته غافل نشوند. آمار و احتمالات   درآزمون كارشناسي ارشد سال 92 (بهمن 91)، همانند سال گذشته 15 سؤال آمار و احتمال طرح شده بود.که در مقایسه با سؤالات سال قبل نکات قابل توجهی وجود داشت که در اینجا به آنها اشاره می‌کنیم: در ابتدا باید گفت که ضریب سختی سؤالات کمی از سال گذشته بیشتر بود و شاید دلیل این موضوع را بتوان محاسباتی بودن سؤالات دانست. سؤالات امسال شاید به دلیل محتوا فرقی با سؤالات سال 91 نداشت اما به دلیل طولانی بودن راه حلها ،سؤالات امسال را متمایز کرده بود .از نکات قابل توجه دیگر می توان به طرح کردن 2 سؤال از فصل”آزمون فرض “اشاره کرد که در سال گذشته سؤالی مطرح نشده بود. از شباهت‌های سؤالات امسال با سؤالات سال گذشته هم می‌توان به تعداد سؤالات از فصل “آمار توصیفی” (4 سؤال) اشاره کرد. پراگندگی سؤالات امسال نیز تقریباً همانند سال گذشته بود که به اهمیت فصل اول (آمار توصیفی) همچنان باید دقت کرد. با توجه به سؤالات این چند ساله و به خصوص امسال می‌توان نتیجه گرفت که برای موفقیت در این درس نیاز به تکرار و تمرین و حل کردن مسایل تا انتها می‌باشد و فقط فهم صورت سؤال، شرط لازم برای حل مساله است و سؤالات سال 92 این موضوع را به وضوح نشان داده بود.     *منبع : مدرسان شریف  

تحلیل کنکور ارشد,تحلیل کارشناسی ارشد,آنالیز کارشناسی ارشد رشته,آنالیز کنکور ارشد,تحلیل و بررسی کارشناسی ارشد,بررسی آزمون ارشد,بررسی کنکور ارشد رشته,بررسی آزمون کارشناسی ارشد,تحلیل آزمون کارشناسی ارشد,تحلیل آزمون ارشد

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد حسابداری تحلیل آزمون ارشد

به لحاظ ضريب سختي به نظر مي‌رسد آزمون امسال كمي راحت‌تر از آزمون سال قبل بود و تقريباً تمام سؤالات به طور كاملاً استاندارد طرح شده بودند. فقط دو سؤال غير تكراري بود كه شبيه آن‌ها را قبلاً نداشتيم. به غير از اين دو سؤال عين و يا شبيه بقيه سؤالات در كتاب‌ها و آزمون‌هاي مدرسان شريف به وفور ديده مي‌شد و داوطلبان صرفاً با خواندن كتاب مدرسان شريف به راحتي مي‌توانستند به اكثر سؤالات پاسخ دهند. به لحاظ بودجه‌بندي 2 سؤال از فصل تابع، 4 سؤال از فصل حد و پيوستگي، 1 سؤال از بسط دو جمله‌اي، 6 سؤال از فصل مشتق و كاربرد آن، 2 سؤال از فصل انتگرال و كاربرد آن، 5 سؤال از فصل توابع چند متغيره، 1 سؤال از فصل كاربرد رياضيات در اقتصاد، 1 سؤال از فصل معادلات ديفرانسيل و بالاخره 3 سؤال از فصل ماتريس مطرح شده بود.


تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد حسابداری

 

 

 

 

حسابرسی
 

آزمون كارشناسي ارشد سال 92 (بهمن 91)، رشته حسابداری در يك روز برگزار شد و مدت زمان امتحان 3 ساعت و 30 دقیقه بود. تعداد سؤالات آزمون كارشناسي ارشد در تمام درسها بدون تغییر تعداد سؤالات درس حسابرسی نيز از 20 عدد بود. نكتهاي كه در مورد سؤالات كارشناسي ارشد حسابداری به چشم ميخورد اين بود كه در درس حسابرسی با مطالعه سؤالات کنکور سراسری سال های گذشته امکان پاسخ گویی به تعداد زیادی از سؤال ها وجود داشت که بسیاری از این سؤالات در آزمون های آزمایشی مدرسان شریف مطرح شده بود. نکته دیگر کاهش سؤالات مبحث گزارشگری و افزایش سؤالات مربوط به کنترل های داخلی و شواهد حسابرسی بود و اینکه در سؤالات جدید طوری سؤالات مطرح شده بودند که بتوان با استاندارد های قدیمی و جدید بتوان به سؤالات پاسخ داد.

به عبارتي براي اينكه دانشجو بتواند سؤالات حسابرسی را در زمان مناسب حل كند بايد قبلا تمام تست های کنکور سراسری را مطالعه کرده باشد.


حسابداری مالی
 

تعداد سؤال‌های کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری سال 92 (بهمن91) همانند تعداد سؤال‌های کنکور سال 91 (بهمن90) بوده و تغییری از نظر تعداد سؤال‌ها ایجاد نشده است، همچنین زمان برگزاری کنکور نیز همانند سال قبل سه ساعت و نیم بود.

نکته‌ای که در مورد درس حسابداری مالی قابل توجه است این می باشد که با کاهش تعداد سؤال‌ها از کنکور سال 91(بهمن90) از 30 سؤال به 20 سؤال دیگر هيچ‌گونه سؤالی از حسابداری دولتی طرح نشده است. در کنکورهای قبل از کنکور سال 91(بهمن90) معمولاً 2 یا 3 سؤال از حسابداری دولتی طرح می‌شد.

در حسابداری مالی فصل های صورت های مالی اساسی و صورت های مالی تلفیقی دو فصلی هستند که بیشترین تعداد سؤال را به خود اختصاص می دهند.در کنکور سال 91(بهمن90) از فصل صورت های مالی اساسی 3 سؤال و از فصل صورت‌های مالی تلفیقی 4 سؤال آمده بود. در کنکور سال 92 (بهمن91) نیز از فصل صورت های مالی اساسی 4 سؤال و از فصل صورت‌های مالی تلفیقی 4 سؤال طرح شده است.

کنکور چند سال اخیر نشان داده است که از فصل‌های دارایی‌های غیر جاری، سرمایه‌گذاری‌ها و موجودی کالا حتماً حداقل یک سؤال طرح شده است (در بعضی موارد بیش از یک سؤال).

نکته دیگر این است که در سال‌های اخیر از استانداردهای حسابداری ایران نیز سؤال طرح شده است. به طور مثال در کنکور سال قبل(91) یک تست از استاندارد حسابداری شماره29 )یعنی فعالیت‌های ساخت و املاک( آمده بود و در کنکور سال جاری (92) نیز از استاندارد حسابداری شماره8 )یعنی موجودی مواد و کالا( سؤال طرح شده است.

برای اینکه داوطلب بتواند به تست‌ها پاسخ دهد باید مفاهیم را بداند در غير اينصورت با حفظ کردن و یا فقط زدن تست‌های سال‌های قبل نمی‌تواند درصد چندان خوبی بدست آورد.


حسابداری صنعتی
 

تعداد سؤال‌های درس حسابداری صنعتی در کنکور سال92 (بهمن91) مشابه تعداد سؤال های کنکور سال91(بهمن90)،20سؤال بود.از کنکور سال91(بهمن90) تعداد سؤال ها از 30سؤال به 20سؤال کاهش پیدا کرده است.زمانی که تعداد سؤال‌ها 30 سؤال بود گفته می شد که سؤال ها ساده هستند اما با کاهش سؤال ها به نظر می رسد سؤال های ساده حذف شده است و سؤال های صنعتی یک مقدار سخت تر شده‌اند، البته حرکت به سمت مفهومی تر شدن سؤال‌ها نیز كاملاً مشهود است.

در درس صنعتی سؤال‌ها معمولاً بین فصول پخش می‌شوند و تقریباً از تمامی فصول سؤال طرح می‌شود که البته فصل‌های انحرافات (هزینه‌یابی استاندارد)، هزینه‌یابی مرحله‌ای و تجزیه و تحلیل هزینه، حجم، سود از مهمترین فصل‌ها هستند.

برای اینکه داوطلب بتواند به سؤال‌های صنعتی پاسخ دهد باید مفاهیم را بداند زیرا این درس یک درس محاسباتی می‌باشد و اگر داوطلب مفاهیم را نداند در محاسبات دچار اشتباه می‌شود. در سؤالات معمولاً نکته خیلی پیچیده‌ای وجود ندارد و با تسلط بر مطالب می‌توان به آن‌ها پاسخ داد.


ریاضی عمومی
 

سؤالات رياضي عمومي رشته‌هاي حسابداري و مديريت در آزمون كارشناسي ارشد 92، به لحاظ تعداد تغييري نداشت و مانند چند سال اخير 25 سؤال بود.

به لحاظ ضريب سختي به نظر مي‌رسد آزمون امسال كمي راحت‌تر از آزمون سال قبل بود و تقريباً تمام سؤالات به طور كاملاً استاندارد طرح شده بودند. فقط دو سؤال غير تكراري بود كه شبيه آن‌ها را قبلاً نداشتيم. به غير از اين دو سؤال عين و يا شبيه بقيه سؤالات در كتاب‌ها و آزمون‌هاي مدرسان شريف به وفور ديده مي‌شد و داوطلبان صرفاً با خواندن كتاب مدرسان شريف به راحتي مي‌توانستند به اكثر سؤالات پاسخ دهند. به لحاظ بودجه‌بندي 2 سؤال از فصل تابع، 4 سؤال از فصل حد و پيوستگي، 1 سؤال از بسط دو جمله‌اي، 6 سؤال از فصل مشتق و كاربرد آن، 2 سؤال از فصل انتگرال و كاربرد آن، 5 سؤال از فصل توابع چند متغيره، 1 سؤال از فصل كاربرد رياضيات در اقتصاد، 1 سؤال از فصل معادلات ديفرانسيل و بالاخره 3 سؤال از فصل ماتريس مطرح شده بود.

همانند ساليان گذشته به نظر مي‌رسد فصول توابع چند متغيره و ماتريس از اهميت خاصي برخوردار هستند و بعد از آن‌ها فصول مشتق و كاربرد آن و همچنين حد و پيوستگي حائز اهميت مي‌باشند.

به داوطلبان رشته‌هاي مديريت و حسابداري كه سال آينده قصد شركت در آزمون كارشناسي ارشد را دارند، توصيه مي‌كنيم تمام مطالب را به طور كامل بخوانند و طبيعتاً مباحث پر اهميت‌تر را با حل تست‌هاي بيشتر مرور كنند و از بررسي و حل تست‌هاي 10 سال گذشته غافل نشوند.


آمار و احتمالات
 

درآزمون كارشناسي ارشد سال 92 (بهمن 91)، همانند سال گذشته 15 سؤال آمار و احتمال طرح شده بود.که در مقایسه با سؤالات سال قبل نکات قابل توجهی وجود داشت که در اینجا به آنها اشاره می‌کنیم:

در ابتدا باید گفت که ضریب سختی سؤالات کمی از سال گذشته بیشتر بود و شاید دلیل این موضوع را بتوان محاسباتی بودن سؤالات دانست.

سؤالات امسال شاید به دلیل محتوا فرقی با سؤالات سال 91 نداشت اما به دلیل طولانی بودن راه حلها ،سؤالات امسال را متمایز کرده بود .از نکات قابل توجه دیگر می توان به طرح کردن 2 سؤال از فصل”آزمون فرض “اشاره کرد که در سال گذشته سؤالی مطرح نشده بود. از شباهت‌های سؤالات امسال با سؤالات سال گذشته هم می‌توان به تعداد سؤالات از فصل “آمار توصیفی” (4 سؤال) اشاره کرد. پراگندگی سؤالات امسال نیز تقریباً همانند سال گذشته بود که به اهمیت فصل اول (آمار توصیفی) همچنان باید دقت کرد.

با توجه به سؤالات این چند ساله و به خصوص امسال می‌توان نتیجه گرفت که برای موفقیت در این درس نیاز به تکرار و تمرین و حل کردن مسایل تا انتها می‌باشد و فقط فهم صورت سؤال، شرط لازم برای حل مساله است و سؤالات سال 92 این موضوع را به وضوح نشان داده بود.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

منبع :konkur.in


برچسب‌ها: تحلیل کنکور ارشد,آنالیز کارشناسی ارشد رشته,تحلیل کارشناسی ارشد,آنالیز کنکور ارشد,تحلیل و بررسی کارشناسی ارشد,بررسی آزمون کارشناسی ارشد,تحلیل آزمون ارشد,بررسی آزمون ارشد,بررسی کنکور ارشد رشته,تحلیل آزمون کارشناسی ارشد,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ساعت ۲۱:۳۹ توسط سولماز کوچک دسته : نظر(0)

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا تحلیل کارشناسی ارشد تحلیل آزمون کارشناسی ارشد

تحلیل آزمون ارشد,آنالیز کارشناسی ارشد رشته,تحلیل کارشناسی ارشد,آنالیز کنکور ارشد,تحلیل و بررسی کارشناسی ارشد,بررسی آزمون کارشناسی ارشد,تحلیل آزمون کارشناسی ارشد,بررسی کنکور ارشد رشته,بررسی آزمون ارشد,تحلیل کنکور ارشد

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا تحلیل کارشناسی ارشد تحلیل آزمون کارشناسی ارشد

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا         ارتعاشات مكانيكي   تعداد سؤالات اين درس در سال 91 و 92 پنج سؤال بود كه در سال 91 مباحث بيشتري را در بر گرفته بود. در سال 92 از مبحث سيستم‌هاي دو درجه آزادي سؤالي مطرح نشده بود و در عوض از مبحث سيستم‌هاي يك درجه آزادي تست بيشتري مطرح شده بود. در كل سطح سؤالات در مبحث سيستم‌هاي يك درجه آزادي در سال 91 سخت‌تر از سال 92 بود. اصول جلو برندگي   تعداد سؤالات اين درس در سال 91 سه سؤال و در سال 92 شش سؤال بود. در سال 91 تمامي سؤالات محاسباتي بود ولي در سال 92 تعداد سؤالات حفظي دو سؤال و تعداد سؤالات محاسباتي 4 سؤال بود. سال 92 تعداد مباحث بيشتر‌ي را در برداشت و يكي از سؤالات از مبحث موتور توربو جت در سال 92 تكرار سال 91 بود. در كل چون سؤالات سال 92 مبحث بيشتري را در برداشت سطح بالاتري نيز داشت در سال 92 از مباحث (سيلك‌ها، تعاريف اوليه، مثلث سرعت) سؤال مطرح شده بود ولي در سال 91 سؤالي مطرح نشده بود. آيروديناميك 1   تعداد سؤالات اين درس در سال 91 چهار سؤال ولي در سال 92 سه سؤال بود. در دو سال از هيچ مبحث مشتركي سؤال طرح نشده بود. در سال 91 از مباحث (اصول و معادلات بنيادي، انديشه‌هاي مقدماتي، جريان تراكم نا‌پذير بر روي مقاطع بال) و در سال 92 از مباحث (مباني جريان‌هاي غير لزج و لزج، جريان تراكم نا‌پذيري حول بال‌هاي متناهي) سؤال طرح شده بود. در كل سال 91 سطح سخت‌تر و بالاتري نسبت به سال 92 داشت. آيروديناميك 2   در سال 92 چهار سؤال و در سال 91 دو سؤال طرح شده بود. در سال 91 فقط از مبحث موج‌هاي ضربه‌اي و انبساطي مايل سؤال مطرح شده بود. ولي در سال 92 علاوه بر آن مبحث از مبحث جريان تراكم پذير نيز سؤال مطرح شده بود. سطح سؤالات در دو سال يكي بود. تحليل سازه   تعداد سؤالات در هر دو سال پنج عدد بود ولي سال 91 مباحث بيشتر‌ي در برداشت. سؤالات سال 92 خيلي سخت‌تر از سال 91 بود. در سال 92 از مبحث تغيير مكان تير‌ها و روش انرژي و كمانش سؤال طرح شده بود ولي در سال 91 از مبحث كمانش سؤالي وجود نداشت و در عوض از مباحث مقدمه‌اي بر الاستيسيته و ايده‌آل سازي سؤال طرح شده بود. ترموديناميك 1   تعداد سؤالات در سال 91 چهار سؤال و در سال 92 دو سؤال بود. سؤالات در هر دو سال از مباحث آنتالپي و آنتروپي و قوانين ترموديناميك (قانون اول) مطرح شده بود. سطح سؤالات در سال 91 خيلي بالاتر از سال 92 بود. ترموديناميك 2   تعداد سؤالات در سال 91 سه سؤال و در سال 92 دو سؤال بود كه در سال 91 تمامي سؤالات از مبحث سيلك‌ها بود ولي در سال 92 از مبحث سيلك‌ها و شير فشارشكن مطرح شده بود. در كل سؤالات سال 91 سطح بالاتري نسبت به سؤالات سال 92 داشت. دینامیک   تعداد سؤالات در هر دو سال پنج عدد بود. در سال 92 از مبحث سينماتيك ذره نيز سؤال مطرح شده بود ولي در سال 91 از اين مبحث سؤالي وجود نداشت. سطح سؤالات در سال 92 سخت‌تر از سال 91 بود. مباحث مشتركي كه در هر دو سال وجود داشت عبارت بودند از: سِنماتيك اجسام صلب، سينتيك ذره و سينتيك اجسام صلب. طراحي هواپيما   تعداد سؤالات در هر سال 91 ده سؤال و در سال 92 پانزده سؤال بود و در سال 92 تعداد مبحث بيشتري وجود داشت. از چهارده مبحثي كه در دو سال مطرح شده بود تنها در چهار مبحث مشترك بودکه عبارتند از: (كنترل و پايداري، كلاس‌بندي هواپيما‌ها، matching Diagrain و طراحي بر‌اساسWT0 ). در سه مبحث سؤالات در يك سطح بود ولي در مبحث كنترل و پايداري سؤالات سال 92 سخت‌تر بود. در سال 91 تمامي سؤالات محاسباتي (مفهومي) بود ولي در سال 92 دوازده سؤال محاسباتي و سه سؤال حفظي وجود داشت. كنترل اتوماتيك عملكرد   تعداد سؤالات اين درس در سال 91 هشت سؤال و در سال 92 هفت سؤال بود. در سال 91 از مبحث دياگرام بد سؤال مطرح شده بود ولي در سال 92 از اين مبحث سؤالي وجود نداشت. در كل سطح سؤالات در هر دو سال مشابه بود فقط در مبحث نايكوئيست سؤالات سال 91 سخت‌تر از سال 92 بود. تمام سؤالات در هر دو سال محاسباتي (مفهومي) بودند و هيچ سؤال حفظي وجود نداشت. مقاومت مصالح   تعداد سؤالات در هر دو سال پنج عدد بود. در هر دو سال به جز مبحث تنش بقيه مباحث مشابه بودند. در مبحث پيچش سؤالات سال 92 سخت بود ولي در مباحث (خمش خالص، مخازن تحت فشار و كرنش) سؤالات سال 91 سخت بودند. مكانيك پرواز 1   تعداد سؤالات در هر دو سال شش تا بودند ولي سال 92 مباحث بيشتري در برداشت. در سال 92 از مبحث سرعت استال سؤال مطرح شده بود كه در سال 91 سؤالي از اين مبحث وجود نداشت. سؤالاتي كه از مباحث (تعاريف اوليه و نرخ صعود و صعود) مطرح شده بودند در سال 91 سخت‌تر از سال 92 بود ولي در بقيه مباحث سؤالات سطح يكساني داشتند. مكانيك پرواز 2   تعداد سؤالات اين درس در سال 91شش سؤال و در سال 92 هفت سؤال بود. سؤالات سال 92 و 91 از مباحث مشتركي مطرح شده بودند و در كل سطح سؤالات در هر دو سال مشابه بودند. در سال 91 تعداد سؤالات حفظي دو سؤال و چهار سؤال محاسباتي (مفهومي) وجود داشت در سال 92 نيز دو سؤال حفظي و پنج سؤال محاسباتي (مفهومي) وجود داشت. مكانيك سيالات   تعداد سؤالات اين درس در سال 91 چهار سؤال و در سال 92 سه سؤال بودند. در سال 91 از مباحث (صورت انتگرالي معادله بقاي انرژي و اندازه حركت خطي، افت فشار در لوله‌هاي و دريچه‌ها) و در سال 92 از مباحث (صورت انتگرالي معادله ………… و قانون برنولي) سؤال مطرح شده بود. در مجموع مي‌توان گفت كه سال 91 سخت‌تر از سال 92 بود به خصوص مبحث (افت فشار در لوله‌ها) چون بيشتر در آزمايشگاه بررسي مي‌شود بنابر‌اين سؤال سختي است. تحلیل سوالات کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا (دولتی-92)   در آزمون كارشناسي ارشد مهندسي هوافضا امسال تعداد سوالات تخصصی 75 تست شده بود که نسبت به سال گذشته 5 سوال به سوالات درس طراحی اجسام پرنده اضافه شده بود. در کل سوالات نسبت به آزمون سال 91 در بیش از 80% مباحث مشترک بود و حتی در درس اصول جلوبرندگی چند سوال تکراری وجود داشت. در گروه درسی آیرودینامیک تعداد سوالات ترمودینامیک کمتر از سال قبل بود و بر سوالات اصول جلوبرندگی اضافه شده بود. در دیگر گروههای درسی تقریبا روال آزمون سال قبل رعایت شده بود و تنها در بعضی دروس مباحثی که از آنها سوال طرح شده بود تغییر یافته بود. اما در کل آزمون 92 به نسبت آزمون 91 ساده تر شده بود. وجود چند سوال کاملا حفظی و کم شدن سوالات محاسباتی این امر را تایید می نماید. به نظر می رسد با توجه به کاهش سوالات دروسی مانند ترمودینامیک و ساده تر شدن سوالات دروسی چون دینامیک و ارتعاشات و کنترل خطی در کنکور امسال دوستان رشته های غیر هوافضا که در آزمون هوافضا شرکت نموده اند بیشتر دچار مشکل بشوند.     *منبع : مدرسان شریف  

بررسی کنکور ارشد رشته,بررسی آزمون کارشناسی ارشد,تحلیل آزمون ارشد,تحلیل آزمون کارشناسی ارشد,تحلیل و بررسی کارشناسی ارشد,تحلیل کنکور ارشد,آنالیز کنکور ارشد,بررسی آزمون ارشد,تحلیل کارشناسی ارشد,آنالیز کارشناسی ارشد رشته

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا تحلیل کارشناسی ارشد

در آزمون كارشناسي ارشد مهندسي هوافضا امسال تعداد سوالات تخصصی 75 تست شده بود که نسبت به سال گذشته 5 سوال به سوالات درس طراحی اجسام پرنده اضافه شده بود. در کل سوالات نسبت به آزمون سال 91 در بیش از 80% مباحث مشترک بود و حتی در درس اصول جلوبرندگی چند سوال تکراری وجود داشت. در گروه درسی آیرودینامیک تعداد سوالات ترمودینامیک کمتر از سال قبل بود و بر سوالات اصول جلوبرندگی اضافه شده بود. در دیگر گروههای درسی تقریبا روال آزمون سال قبل رعایت شده بود و تنها در بعضی دروس مباحثی که از آنها سوال طرح شده بود تغییر یافته بود. اما در کل آزمون 92 به نسبت آزمون 91 ساده تر شده بود. وجود چند سوال کاملا حفظی و کم شدن سوالات محاسباتی این امر را تایید می نماید. به نظر می رسد با توجه به کاهش سوالات دروسی مانند ترمودینامیک و ساده تر شدن سوالات دروسی چون دینامیک و ارتعاشات و کنترل خطی در کنکور امسال دوستان رشته های غیر هوافضا که در آزمون هوافضا شرکت نموده اند بیشتر دچار مشکل بشوند.


تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا

 

 

 

 

ارتعاشات مكانيكي
 

تعداد سؤالات اين درس در سال 91 و 92 پنج سؤال بود كه در سال 91 مباحث بيشتري را در بر گرفته بود. در سال 92 از مبحث سيستم‌هاي دو درجه آزادي سؤالي مطرح نشده بود و در عوض از مبحث سيستم‌هاي يك درجه آزادي تست بيشتري مطرح شده بود. در كل سطح سؤالات در مبحث سيستم‌هاي يك درجه آزادي در سال 91 سخت‌تر از سال 92 بود.


اصول جلو برندگي
 

تعداد سؤالات اين درس در سال 91 سه سؤال و در سال 92 شش سؤال بود. در سال 91 تمامي سؤالات محاسباتي بود ولي در سال 92 تعداد سؤالات حفظي دو سؤال و تعداد سؤالات محاسباتي 4 سؤال بود. سال 92 تعداد مباحث بيشتر‌ي را در برداشت و يكي از سؤالات از مبحث موتور توربو جت در سال 92 تكرار سال 91 بود. در كل چون سؤالات سال 92 مبحث بيشتري را در برداشت سطح بالاتري نيز داشت در سال 92 از مباحث (سيلك‌ها، تعاريف اوليه، مثلث سرعت) سؤال مطرح شده بود ولي در سال 91 سؤالي مطرح نشده بود.


آيروديناميك 1

 

تعداد سؤالات اين درس در سال 91 چهار سؤال ولي در سال 92 سه سؤال بود. در دو سال از هيچ مبحث مشتركي سؤال طرح نشده بود. در سال 91 از مباحث (اصول و معادلات بنيادي، انديشه‌هاي مقدماتي، جريان تراكم نا‌پذير بر روي مقاطع بال) و در سال 92 از مباحث (مباني جريان‌هاي غير لزج و لزج، جريان تراكم نا‌پذيري حول بال‌هاي متناهي) سؤال طرح شده بود. در كل سال 91 سطح سخت‌تر و بالاتري نسبت به سال 92 داشت.


آيروديناميك 2

 

در سال 92 چهار سؤال و در سال 91 دو سؤال طرح شده بود. در سال 91 فقط از مبحث موج‌هاي ضربه‌اي و انبساطي مايل سؤال مطرح شده بود. ولي در سال 92 علاوه بر آن مبحث از مبحث جريان تراكم پذير نيز سؤال مطرح شده بود. سطح سؤالات در دو سال يكي بود.


تحليل سازه
 

تعداد سؤالات در هر دو سال پنج عدد بود ولي سال 91 مباحث بيشتر‌ي در برداشت. سؤالات سال 92 خيلي سخت‌تر از سال 91 بود. در سال 92 از مبحث تغيير مكان تير‌ها و روش انرژي و كمانش سؤال طرح شده بود ولي در سال 91 از مبحث كمانش سؤالي وجود نداشت و در عوض از مباحث مقدمه‌اي بر الاستيسيته و ايده‌آل سازي سؤال طرح شده بود.


ترموديناميك 1

 

تعداد سؤالات در سال 91 چهار سؤال و در سال 92 دو سؤال بود. سؤالات در هر دو سال از مباحث آنتالپي و آنتروپي و قوانين ترموديناميك (قانون اول) مطرح شده بود. سطح سؤالات در سال 91 خيلي بالاتر از سال 92 بود.


ترموديناميك 2

 

تعداد سؤالات در سال 91 سه سؤال و در سال 92 دو سؤال بود كه در سال 91 تمامي سؤالات از مبحث سيلك‌ها بود ولي در سال 92 از مبحث سيلك‌ها و شير فشارشكن مطرح شده بود. در كل سؤالات سال 91 سطح بالاتري نسبت به سؤالات سال 92 داشت.


دینامیک

 

تعداد سؤالات در هر دو سال پنج عدد بود. در سال 92 از مبحث سينماتيك ذره نيز سؤال مطرح شده بود ولي در سال 91 از اين مبحث سؤالي وجود نداشت. سطح سؤالات در سال 92 سخت‌تر از سال 91 بود. مباحث مشتركي كه در هر دو سال وجود داشت عبارت بودند از: سِنماتيك اجسام صلب، سينتيك ذره و سينتيك اجسام صلب.


طراحي هواپيما

 

تعداد سؤالات در هر سال 91 ده سؤال و در سال 92 پانزده سؤال بود و در سال 92 تعداد مبحث بيشتري وجود داشت. از چهارده مبحثي كه در دو سال مطرح شده بود تنها در چهار مبحث مشترك بودکه عبارتند از: (كنترل و پايداري، كلاس‌بندي هواپيما‌ها، matching Diagrain و طراحي بر‌اساسWT0 ).

در سه مبحث سؤالات در يك سطح بود ولي در مبحث كنترل و پايداري سؤالات سال 92 سخت‌تر بود. در سال 91 تمامي سؤالات محاسباتي (مفهومي) بود ولي در سال 92 دوازده سؤال محاسباتي و سه سؤال حفظي وجود داشت.


كنترل اتوماتيك عملكرد
 

تعداد سؤالات اين درس در سال 91 هشت سؤال و در سال 92 هفت سؤال بود. در سال 91 از مبحث دياگرام بد سؤال مطرح شده بود ولي در سال 92 از اين مبحث سؤالي وجود نداشت. در كل سطح سؤالات در هر دو سال مشابه بود فقط در مبحث نايكوئيست سؤالات سال 91 سخت‌تر از سال 92 بود. تمام سؤالات در هر دو سال محاسباتي (مفهومي) بودند و هيچ سؤال حفظي وجود نداشت.


مقاومت مصالح
 

تعداد سؤالات در هر دو سال پنج عدد بود. در هر دو سال به جز مبحث تنش بقيه مباحث مشابه بودند. در مبحث پيچش سؤالات سال 92 سخت بود ولي در مباحث (خمش خالص، مخازن تحت فشار و كرنش) سؤالات سال 91 سخت بودند.


مكانيك پرواز 1

 

تعداد سؤالات در هر دو سال شش تا بودند ولي سال 92 مباحث بيشتري در برداشت. در سال 92 از مبحث سرعت استال سؤال مطرح شده بود كه در سال 91 سؤالي از اين مبحث وجود نداشت. سؤالاتي كه از مباحث (تعاريف اوليه و نرخ صعود و صعود) مطرح شده بودند در سال 91 سخت‌تر از سال 92 بود ولي در بقيه مباحث سؤالات سطح يكساني داشتند.


مكانيك پرواز 2

 

تعداد سؤالات اين درس در سال 91شش سؤال و در سال 92 هفت سؤال بود. سؤالات سال 92 و 91 از مباحث مشتركي مطرح شده بودند و در كل سطح سؤالات در هر دو سال مشابه بودند. در سال 91 تعداد سؤالات حفظي دو سؤال و چهار سؤال محاسباتي (مفهومي) وجود داشت در سال 92 نيز دو سؤال حفظي و پنج سؤال محاسباتي (مفهومي) وجود داشت.


مكانيك سيالات
 

تعداد سؤالات اين درس در سال 91 چهار سؤال و در سال 92 سه سؤال بودند. در سال 91 از مباحث (صورت انتگرالي معادله بقاي انرژي و اندازه حركت خطي، افت فشار در لوله‌هاي و دريچه‌ها) و در سال 92 از مباحث (صورت انتگرالي معادله ………… و قانون برنولي) سؤال مطرح شده بود. در مجموع مي‌توان گفت كه سال 91 سخت‌تر از سال 92 بود به خصوص مبحث (افت فشار در لوله‌ها) چون بيشتر در آزمايشگاه بررسي مي‌شود بنابر‌اين سؤال سختي است.


تحلیل سوالات کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا (دولتی-92)

 

در آزمون كارشناسي ارشد مهندسي هوافضا امسال تعداد سوالات تخصصی 75 تست شده بود که نسبت به سال گذشته 5 سوال به سوالات درس طراحی اجسام پرنده اضافه شده بود. در کل سوالات نسبت به آزمون سال 91 در بیش از 80% مباحث مشترک بود و حتی در درس اصول جلوبرندگی چند سوال تکراری وجود داشت. در گروه درسی آیرودینامیک تعداد سوالات ترمودینامیک کمتر از سال قبل بود و بر سوالات اصول جلوبرندگی اضافه شده بود. در دیگر گروههای درسی تقریبا روال آزمون سال قبل رعایت شده بود و تنها در بعضی دروس مباحثی که از آنها سوال طرح شده بود تغییر یافته بود. اما در کل آزمون 92 به نسبت آزمون 91 ساده تر شده بود. وجود چند سوال کاملا حفظی و کم شدن سوالات محاسباتی این امر را تایید می نماید. به نظر می رسد با توجه به کاهش سوالات دروسی مانند ترمودینامیک و ساده تر شدن سوالات دروسی چون دینامیک و ارتعاشات و کنترل خطی در کنکور امسال دوستان رشته های غیر هوافضا که در آزمون هوافضا شرکت نموده اند بیشتر دچار مشکل بشوند.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

منبع :konkur.in


برچسب‌ها: تحلیل آزمون ارشد,آنالیز کارشناسی ارشد رشته,تحلیل کارشناسی ارشد,آنالیز کنکور ارشد,تحلیل و بررسی کارشناسی ارشد,بررسی آزمون کارشناسی ارشد,تحلیل آزمون کارشناسی ارشد,بررسی کنکور ارشد رشته,بررسی آزمون ارشد,تحلیل کنکور ارشد,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ساعت ۲۱:۰۸ توسط سولماز کوچک دسته : نظر(0)

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و MBA تحلیل آزمون ارشد تحلیل کارشناسی ارشد

تحلیل کنکور ارشد,بررسی آزمون کارشناسی ارشد,تحلیل آزمون ارشد,بررسی آزمون ارشد,آنالیز کارشناسی ارشد رشته,تحلیل آزمون کارشناسی ارشد,تحلیل و بررسی کارشناسی ارشد,بررسی کنکور ارشد رشته,آنالیز کنکور ارشد,تحلیل کارشناسی ارشد

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و MBA تحلیل آزمون ارشد تحلیل کارشناسی ارشد

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و MBA         مدیریت اجرایینظریه های عمومی مدیریت   در آزمون سال 92 (بهمن 91) در رشته مديريت اجرايي در درس نظريه‌هاي عمومي مديريت مباحث و سؤالات تكراري خيلي استفاده نشده بود. همچنين سطح آزمون سال 1391 بالاتر و آزمون سال 1392 و بسيار مفهومي‌تر بود. سؤالات آزمون سال 1392 از فصل‌هاي متعددي طراحي شده بود و براي داوطلباني كه از منابع مختلفي درس را مطالعه كرده بودند (به علت نياز به حجم اطلاعات وسيع در زمينه تئوري‌هاي مديريت) خوشايند بود. سؤالات سال 92 نسبت به سال 1391 سؤالات سخت‌تري نبود اما گستردگي و پراكندگي بيشتري داشت و همچنين مفهومي‌تر طراحي شده بود. با توجه به جامعيت كتاب مديريت عمومي دكتر الواني اين كتاب مرجع خوبي براي اين آزمون بوده است. در آزمون سال 1392 بيشتر سؤالات از فصل‌هاي استراتژيك، ساختار و عوامل مؤثر بر آن، بهره‌وري و كارآفريني، ادراك، كنترل و فرهنگ‌سازي آمده بود. MBA ریاضی عمومی 1 و 2   سؤالات رياضي در آزمون كارشناسي ارشد سال 92 مانند ساليان گذشته 30 سؤال بود. سؤالات آزمون سال 92، جزء سخت‌ترين سؤالات در مقايسه با آزمون‌هاي سال‌هاي گذشته بود، و به طور مشخص، از سؤالات 3 سال گذشته سخت‌تر بود. به لحاظ بودجه‌بندي 15 سؤال از رياضي عمومي (1) و 15 سؤال از رياضي عمومي (2) مطرح شده بود كه از 15 سؤال رياضي عمومي يك، 1 سؤال از حد و پيوستگي، 3 سؤال از مشتق و كاربرد مشتق، 7 سؤال از انتگرال و كاربرد آن، 2 سؤال از فصل سري‌ها، و 2 سؤال از مبحث اعداد مختلط مطرح شده بود. از 15 سؤال رياضي عمومي دو، 4 سؤال به توابع چند متغيره، 5 سؤال به انتگرال توابع چند متغيره، 5 سؤال به ميدان‌هاي برداري و انتگرال‌گيري روي خط و سطح، 1 سؤال به توابع برداري و خم‌ها، اختصاص يافته است. تفاوت اصلي آزمون امسال، با آزمون سال گذشته، كم شدن سهم سؤالات مشتق (در رياضي 1) و همچنين نبودن سؤالات متفرقه (معمولاً سؤالاتي از درس آمار، معادلات ديفرانسيل و … در آزمون MBA ديده مي‌شود!)، حذف سؤالات هندسه تحليلي و جبر خطي، مختصات قطبي و تابع و از همه مهم‌تر كاهش سهم سؤالات رياضي (1) و برابر كردن سؤالات اين درس با رياضي (2) بود. (در آزمون‌هاي سه سال اخير به طور متوسط حدود 60 درصد سؤالات به درس رياضي (1) و حدود 40 درصد سؤالات به درس رياضي (2) اختصاص داشت) به نظر مي‌رسد برخلاف ساليان گذشته كه 10 نفر اول آزمون درصد 90 را در اين درس كسب مي‌كردند و همچنين درصد 100 بين 10 نفر اول چيز عجيبي نبود، امسال پيش‌بيني مي‌شود ميانگين درصد 10 نفر اول به حدود 80 درصد و ميانگين كلي در حدود 15 درصد كاهش پيدا كند. (البته اين فقط يك پيش‌بيني است !) كه علت اين امر را مي‌توان سخت‌تر شدن آزمون و وقت‌گير بودن حل برخي سؤالات دانست. با توجه به آزمون امسال به نظر مي‌رسد سال آينده داوطلبان به يك اندازه وقت براي رياضي (1) و رياضي (2) اختصاص دهند و به مباحث انتگرال و كاربرد آن (چه در رياضي (1) و يا در رياضي (2)) توجه بيشتري نمايند. مدیریت اجرایی دانش مسائل روز   آزمون كارشناسي ارشد سال 92 (بهمن 91)، رشته مدیریت اجرایی در يك روز و با یک دفتر چه برگزار شد و مدت زمان امتحان همچون سالهای گذشته 3 ساعت بود. تعداد سوالات درس دانش مسائل روز هم همان 30 سوال بود. سوالات درس دانش مسائل روز کمتر از سایر دروس قابل پیش بینی است و امسال هم سوالات از منابع گسترده ای مطرح شده بود اما بر خلاف سالهای پیش سوالی مربوط به اخبار روز که منبع آن روزنامه ها یا اخبار سراسری صدا و سیما باشد به چشم نمی خورد. قوانین کشوری جزو منابع این درس جای دارند همچون قانون اساسی، قانون کار، قانون تامین اجتماعی و… که امسال تنها از قانون کار سوالاتی مطرح گشته بود. از مباحث مهم این درس می توان به بازرگانی و بازرگانی خارجی اشاره کرد که در این خصوص مثل سال گذشته از قوانین اینکوترمز هم 2 سوال به چشم می خورد. از مباحث مهم دیگر این درس مباحث مربوط به رشته مهندسی صنایع، همچون کیفیت، کنترل موجودی ها و تولید می باشد که امسال هم از EFQM و کنترل موجودی ها هر کدام سوالاتی دیده شد. مباحثی که هر سال جزو مباحث ثابت سوالات بوده اند شامل اقتصاد خرد و کلان، حسابداری و مدیریت مالی و بازاریابی می باشند که امسال نیز سوالاتی از این مباحث به چشم می خورد که تعداد بیشتری از آنها مربوط به درس بازاریابی می شد و سوالات تمامی این مباحث نسبت به سالهای پیش دشوارتر بود و کمتر شامل مبانی می شد. تعداد زیادی از سوالات طبق روال سالهای گذشته از درس تئوری مدیریت طرح شده بود اما امسال بیشتر گرایش به سمت مدیریت رفتار سازمانی بود و کمتر به مدیریت عمومی پرداخته شده بود. در سوالات امسال تقریبا برای اولین بار توجه ویژه ای به مبحث بورس شده بود و همین طور بودجه که سوالاتی از آن مطرح گشته بود. با تمام این تفاسیر می توان گفت با خواندن تمامی این مباحث هم نمی توان درصد کاملی برای این درس به دست آورد و ماهیت این درس بر دانش عمومی بنا شده است و تنها می توان پاسخ تعدادی از سوالات را با اطمینان داد به همین علت میانگین درصد داوطلبین در این درس همواره پایین بوده و معمولا کمترین درصدها مربوط به این درس بوده است. MBA و مدیریت اجرایی استعداد و آمادگی تحصیلی (GMAT)   سؤالات اين درس در آزمون كارشناسي ارشد 92 به لحاظ تعداد و بودجه ‌بندي سؤالات هيچ تغييري نسبت به سال قبل نداشت و مانند ساليان اخير 10 سؤال به حل مساله، 10 سؤال به استدلال منطقي، 10 سال به كفايت داده‌ها، 5 سؤال به درك مطلب و 5 سؤال به تصحيح جملات اختصاص يافته بود. سطح سؤالات امسال را تقريباً مي‌توان با سال قبل يكسان دانست، البته به طور كاملاً غير محسوسي مي‌توان آزمون امسال را كمي‌ سخت‌تر دانست! پيش‌بيني مي‌شود ميانگين داوطلبان امسال تقريباً با ميانگين داوطلبان سال قبل يكسان باشد. همان‌طور كه از آزمون سال قبل مشخص بود و فصلي كه در كتاب به اين موضوع اختصاص يافته بود: سؤالات هوش و خلاقيت بخش اعظمي از سؤالات حل مساله را به خود اختصاص داده بود (البته در سؤالات كفايت داده‌ها نيز به نوعي از اين ايده استفاده شده بود!) حل مسأله: 3 سؤال اول حل مساله كاملاً ساده و نمونه‌ي بسياري از آن‌ها در كتاب مدرسان شريف و آزمون‌هاي آزمايشي وجود داشت. سؤالات 4، 5 و6 حل مسأله به برخي از مباحث هندسه كه البته يك سؤال آن با مبحث سرعت تلفيق شده بود، اختصاص داشت. سؤال 7 از جمله سؤالاتي بود كه نمونه‌ي شبيه آن «مربع وفقي»، است كه در كتاب GMAT مثال خوبي در اين مورد در قسمت مسائل متفرقه ارايه شده بود. سؤال 8 به مبحث درصد نسبت و تناسب اختصاص داشت سؤال 9 به مبحث مسافت و سرعت و بالاخره سؤال 10 به مبحث ميانگين اختصاص داشت. در قسمت استدلال منطقي سطح سؤالات تقريباً با سال گذشته يكسان بوده، البته دو سؤال نسبتاً سخت در آزمون امسال وجود داشت كه يكي از آن‌ها به نظر بنده با توجه به كليد اوليه سازمان سنجش داراي ابهام است. ولي بقيه سؤالات كاملاً نرمال و ساده بودند و داوطلبان مدرسان شريف نمونه‌هاي بسيار سخت‌تر از آن‌ها را در كتاب و آزمون ها ديده بودند. نكته‌ي قابل توجه در آزمون امسال مطرح نشدن سؤال از مباحث «مفروض پنهان» و «استدلال‌هاي مشابه» بود. در قسمت كفايت داده‌ها، سؤالات بيشتر ظاهري وحشتناك داشتند و داوطلب ممكن بود، دچار شوكي (بيجا!) شود و اين موضوع در روند پاسخگويي او تاثير منفي بگذارد. در اين قسمت سؤال اول دچار ابهام و اشكال بود و به نظر بنده لازم بود طراح اطلاعات ديگري به مسأله اضافه مي‌كرد. (البته سؤال قابل پاسخگويي بود). اين سؤال را مي‌توان تلفيقي از هندسه و تشكيل معادله و نسبت دانست. سؤال دوم كفايت داده‌ها به هندسه اختصاص داشت و سؤال نسبتاً ساده‌اي بود. سؤال سوم يك سؤال كاملاً هوشي بود و صرفاً تمركز داوطلب براي حل اين سؤال كافي بود. اين سؤال را مي‌توان تركيب دو مبحث ميانگين و مجموعه اعداد دانست، سؤال چهارم به مبحث نسبت و تناسب و درصد مرتبط بود و سؤال نسبتاً ساده‌اي بود. سؤال پنجم به مبحث نظريه اعداد اختصاص داشت و به راحتي با مثال نقض قابل پاسخگويي بود. سؤال ششم به مبحث نسبت كتاب اختصاص داشت و كمي سخت‌تر از سؤالات ديگر محسوب مي‌شد. سؤال هفتم سؤالي جديد بود كه ايده‌ي حل آن در قسمت مسائل متفرقه در كتاب وجود داشت و كافي بود داوطلب فرمول رابطه‌ي دور و شعاع دايره را بداند. سؤال هشتم كه نمونه‌ي آن در آزمون‌ها وجود داشت، بيشتر به مبحث هندسه مربوط مي‌شد، سؤال نهم مربوط به مبحث «اعداد زوج و فرد» بود و پاسخگويي به آن با كمي تمركز راحت بود و بالاخره سؤال دهم، مربوط به هندسه بود. درك مطلب آزمون امسال ساده‌تر از درك مطلب آزمون سال قبل بود و البته يكي از سؤالات داراي اشكال بود. سؤالات تصحيح جملات تقريباً در سطحي يكسان با سؤالات سال قبل بود و باز هم يك سؤال كه اساتيد تفسير دوگانه از آن دارند، در سؤالات به چشم مي‌خورد! نتيجه‌گيري كلي با توجه به آزمون امسال اين است كه داوطلبان در قسمت حل مساله و كفايت داده‌ها، بايد وقت بيشتري بر روي سؤالاتي كه بيشتر به هوش و تمركز مرتبطند، بگذارند و با انواع مختلف اين گونه تست‌ها آشنا شوند،‌ دركتاب مدرسان شريف در قسمت مباحث متفرقه و هوش اين نوع سؤالات وجود دارد و انشاءالله به زودي بانك جديدي از سؤالات با رويكردي همه جانبه به بازار ارائه خواهد شد. (هر چند سؤالات جديد بايد مدنظر قرار گيرد ولي مباحث مهم آزمون‌هاي‌ ساليان گذشته نبايد از ذهن دور شوند). به داوطلبان توصيه مي‌شود. كتاب مدرسان شريف را به طور كامل مطالعه كرده و تمام تست‌هاي آن را به طور كامل حل كرده و منتظر بانك جديد سؤالات GMAT باشند. مدیریت اجرایی زبان فارسی   كنكور مديريت اجرايي سال 92 همانند سال‌هاي گذشته در 3 ساعت برگزار گرديد كه تعداد سؤالات زبان و ادبيات فارسي آن 25 عدد بود كه شامل 3 سؤال معني كلمه، 3 سؤال املاء، 3 سؤال تاريخ ادبيات، 4 سؤال آرايه‌هاي ادبي ـ كه خود متشكل از 1 سؤال از مبحث كنايه (تركيب كنايه با قرابت معنايي)، 1 سؤال از جنس تام و 2 سؤال شناسايي آرايه‌هاي موجود بود ـ و 6 سؤال از بخش معني و مفهوم مطرح شده بود كه در آنها بيشتر مفهوم كلي ابيات مورد سؤال بود نه قرابت معنايي ابيات با يكديگر و نيز 6 سؤال مربوط به زبان فارسي بود كه به تفكيك 1 سؤال از مبحث جمله و اجزاي آن (تركيبي)، 2 سؤال از مبحث حذف فعل و 1 سؤال نيز تركيبي از نقش كلمات در جمله و ساختمان كلمات. نكته قابل ذكر در مورد سؤالات زبان فارسي كنكورهاي مديريت اجرايي اين است كه: 1ـ از بخش معني و مفهوم (قرابت معنايي) همه ساله سؤالات زيادي مطرح مي‌شود كه تسلط يافتن بر اين مبحث نيازمند تمرين فراوان و حل تست‌هاي مشابه به اندازه كافي است. 2ـ تعداد سؤالات تركيبي از مباحث مختلف افزايش يافته كه هوشمندي و تمركز حواس فراواني را مي‌طلبد. MBA زبان تخصصی   سوالات زبان تخصصی رشته MBA در آزمون کارشناسی ارشد سال 1392، همانند سال‌های اخیر 100 سوال را به خود اختصاص داد كه در مقايسه با آزمون سال قبل، سوالات واژگان و Cloze Test نسبتاً آسان‌تر، اما در بخش‌هاي دستور زبان و درک مطلب، دشوارتر بوده‌اند. در بخش دستور زبان، همچون آزمون سال قبل، 35 سوال در دو قسمت «سوالات جای خالی» (20 سوال) و «سوالات تشخیص ایراد جمله» (15 سوال) ارائه شد. از مجموع اين 35 سوال، 8 سوال از مبحث حروف اضافه و حروف ربط، 4 سوال از ساختار جمله (ساختار‌هاي موازی، وارونگی و حشو)، 4 سوال از مبحث اسم ها، 5 سوال از مبحث حروف تعریف، 6 سوال از مباحث افعال و زمان ها، 3 سوال از مبحث ضمائر، 3 سوال از قسمت صفات و گزاره‌های وصفی، 1 سوال از مبحث قیدها و 1 سوال از عبارات مقایسه ای”، طراحی شده است. با این تفاسیر، از مباحثی همچون وجوه سببی، وجوه وصفی، نقل قول، ساختارهای آرزویی، شرطی ها، و وندها سوالی به طور مستقیم طرح نگرديده است. لازم به ذکر است که کلیه سوالات بخش گرامر آزمون امسال، از منابع تافل و نمونه سوالات آزمون‌هاي كارشناسي ارشد سال‌هاي قبل بوده و هيچ يك از سوالات اين بخش جدید و طراحی شده نبوده است. بخش واژگان آزمون سراسری 92 رشتۀ MBA که همانند آزمون سال قبل از 25 سوال تشکیل شده بود را می‌توان آن‌ها را آسان‌ترین بخش این آزمون در نظر گرفت؛ اکثر واژگان به کار رفته در اين بخش از كتاب هایی نظیر Essential Words استخراج گردیده و بارها در آزمون‌های پیشین مورد استفاده قرار گرفته بودند. همچون آزمون سال‌های گذشته در بخش Cloze Test، 15 سوال ارائه شد؛ با این تفاوت که بر خلاف آزمون سال 91 که سوالات cloze test در قالب یک متن با 15 جای خالی ارائه مي‌شد، در سال 92، این سوالات در قالب دو متن نسبتا کوتاه طرح گردید. از نظر محتوایی، متن‌هاي ارائه شده در این بخش مرتبط با موضوع مدیریت و MBA بوده از سایت wikipedia.com استخراج شده بودند. بدین معنی که دو پاراگراف از قسمتی از مقاله‌ای در مورد Management در سایت مذکور انتخاب گردیده و بخش‌هایی از آن به عنوان سوال در اختیار داوطلبان قرار گرفته بود. این گونه cloze test تالیفی پیش از این سابقه نداشته است و در آزمون سال پیش از سوالات تافل استفاده شده بود. سرانجام در بخش درک مطلب، که به مانند آزمون سال 91 شامل 25 سوال بوده است، 5 متن نسبتاً کوتاه ارائه گردید، که 2 متن عمومی مرتبط با روش‌های درمانی سنتی و استفاده از انرژی خورشیدی و 3 متن تخصصی، مرتبط با موضوعات مدیریت (Management)، MBA و مبانی حقوقی در مدیریت بوده است. بر این اساس، استفاده از متون تخصصی MBA، در آزمون سال آینده دور از انتظار نمی‌باشد. شایان ذکر است در بخش درک مطلب آزمون امسال، تشخیص ایدۀ اصلی متن (عنوان متن)، مترادف کلمات استفاده شده در متن و جزئیاتی از قبیل اعداد و ارقام، تعداد دفعات، تاریخ‌ها و ترتیب انجام فرایندی خاص تأكيد عمده‌اي بوده است. در پایان به داوطلبان آزمون سال 93 پیشنهاد مي‌شود که در مرحله اول به تمامی آزمون‌هاي زبان انگلیسی سال‌هاي پیش MBA (به خصوص از سال 86 به بعد) تسلط کافی داشته باشند؛ دوم اینکه از مطالعه واژگان و متون مدیریت غافل نباشند؛ زیرا احتمالاً از این نوع متون در آزمون سال 93 نیز سوالاتی طرح خواهد شد و نهایتاً در بخش گرامر، به مباحثی که در بودجه‌بندی سال 91 و 92 آمده است، تسلط بیشتری داشته باشند؛ زیرا احتمال اینکه این بودجه بندی در طراحی سوالات گرامری سال 93 نیز تكرار شود زیاد است. خوب است که بدانید کتاب جدید زبان انگلیسی ویژه داوطلبان MBA مدرسان شریف که از متون مدیریتی در بخش درک مطلب استفاده کرده است و لغات مهم کتاب‌هایی مانند 504 words for TOEFL ، , Longman`s Essential words for TOEFL و 1100 Words you need to know به طور کامل پوشش داده و فصل دستور زبان آن بسیار کامل و به تعداد بسياري مثال طراحی شده در آن وجود دارد. به زودی (اردیبهشت 92) به بازار کتاب ایران ارائه خواهد شد در ضمن این کتاب به گفته صاحب نظران بزرگ این رشته برترین کتاب زبان انگلیسی عمومی ویژه داوطلبان رشته MBA مي‌باشد که به بازار خواهد آمد. سایت‌هایی که سوالات درک مطلب از آنها طرح شده بود: http://e-repa.ru/exams/toefl/r01/r01.htm www.hjenglish.com/new/print/5398/ http://en.wikipedia.org/wiki/Administration_(law) مدرسان شریف برای تمامی جوانان عزیز کشورمان، آرزوی شادمانی و موفقیت روزافزون داشته و چشم انتظار دیدن گام‌های بلند و استوارشان، در مسیر اعتلای هر چه بیشتر ایران اسلامی، در عرصه‌های مدیریتی و آموزشی می‌باشد.     *منبع : مدرسان شریف  

تحلیل کارشناسی ارشد,آنالیز کارشناسی ارشد رشته,تحلیل آزمون ارشد,بررسی کنکور ارشد رشته,آنالیز کنکور ارشد,تحلیل کنکور ارشد,تحلیل آزمون کارشناسی ارشد,تحلیل و بررسی کارشناسی ارشد,بررسی آزمون کارشناسی ارشد,بررسی آزمون ارشد

تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و MBA تحلیل آزمون ارشد

تفاوت اصلي آزمون امسال، با آزمون سال گذشته، كم شدن سهم سؤالات مشتق (در رياضي 1) و همچنين نبودن سؤالات متفرقه (معمولاً سؤالاتي از درس آمار، معادلات ديفرانسيل و … در آزمون MBA ديده مي‌شود!)، حذف سؤالات هندسه تحليلي و جبر خطي، مختصات قطبي و تابع و از همه مهم‌تر كاهش سهم سؤالات رياضي (1) و برابر كردن سؤالات اين درس با رياضي (2) بود. (در آزمون‌هاي سه سال اخير به طور متوسط حدود 60 درصد سؤالات به درس رياضي (1) و حدود 40 درصد سؤالات به درس رياضي (2) اختصاص داشت) به نظر مي‌رسد برخلاف ساليان گذشته كه 10 نفر اول آزمون درصد 90 را در اين درس كسب مي‌كردند و همچنين درصد 100 بين 10 نفر اول چيز عجيبي نبود، امسال پيش‌بيني مي‌شود ميانگين درصد 10 نفر اول به حدود 80 درصد و ميانگين كلي در حدود 15 درصد كاهش پيدا كند. (البته اين فقط يك پيش‌بيني است !) كه علت اين امر را مي‌توان سخت‌تر شدن آزمون و وقت‌گير بودن حل برخي سؤالات دانست. با توجه به آزمون امسال به نظر مي‌رسد سال آينده داوطلبان به يك اندازه وقت براي رياضي (1) و رياضي (2) اختصاص دهند و به مباحث انتگرال و كاربرد آن (چه در رياضي (1) و يا در رياضي (2)) توجه بيشتري نمايند.


تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و MBA

 

 

 

 

مدیریت اجرایی
نظریه های عمومی مدیریت
 

در آزمون سال 92 (بهمن 91) در رشته مديريت اجرايي در درس نظريه‌هاي عمومي مديريت مباحث و سؤالات تكراري خيلي استفاده نشده بود. همچنين سطح آزمون سال 1391 بالاتر و آزمون سال 1392 و بسيار مفهومي‌تر بود.

سؤالات آزمون سال 1392 از فصل‌هاي متعددي طراحي شده بود و براي داوطلباني كه از منابع مختلفي درس را مطالعه كرده بودند (به علت نياز به حجم اطلاعات وسيع در زمينه تئوري‌هاي مديريت) خوشايند بود. سؤالات سال 92 نسبت به سال 1391 سؤالات سخت‌تري نبود اما گستردگي و پراكندگي بيشتري داشت و همچنين مفهومي‌تر طراحي شده بود.

با توجه به جامعيت كتاب مديريت عمومي دكتر الواني اين كتاب مرجع خوبي براي اين آزمون بوده است.

در آزمون سال 1392 بيشتر سؤالات از فصل‌هاي استراتژيك، ساختار و عوامل مؤثر بر آن، بهره‌وري و كارآفريني، ادراك، كنترل و فرهنگ‌سازي آمده بود.


MBA
ریاضی عمومی 1 و 2

 

سؤالات رياضي در آزمون كارشناسي ارشد سال 92 مانند ساليان گذشته 30 سؤال بود. سؤالات آزمون سال 92، جزء سخت‌ترين سؤالات در مقايسه با آزمون‌هاي سال‌هاي گذشته بود، و به طور مشخص، از سؤالات 3 سال گذشته سخت‌تر بود. به لحاظ بودجه‌بندي 15 سؤال از رياضي عمومي (1) و 15 سؤال از رياضي عمومي (2) مطرح شده بود كه از 15 سؤال رياضي عمومي يك، 1 سؤال از حد و پيوستگي، 3 سؤال از مشتق و كاربرد مشتق، 7 سؤال از انتگرال و كاربرد آن، 2 سؤال از فصل سري‌ها، و 2 سؤال از مبحث اعداد مختلط مطرح شده بود. از 15 سؤال رياضي عمومي دو، 4 سؤال به توابع چند متغيره، 5 سؤال به انتگرال توابع چند متغيره، 5 سؤال به ميدان‌هاي برداري و انتگرال‌گيري روي خط و سطح، 1 سؤال به توابع برداري و خم‌ها، اختصاص يافته است.

تفاوت اصلي آزمون امسال، با آزمون سال گذشته، كم شدن سهم سؤالات مشتق (در رياضي 1) و همچنين نبودن سؤالات متفرقه (معمولاً سؤالاتي از درس آمار، معادلات ديفرانسيل و … در آزمون MBA ديده مي‌شود!)، حذف سؤالات هندسه تحليلي و جبر خطي، مختصات قطبي و تابع و از همه مهم‌تر كاهش سهم سؤالات رياضي (1) و برابر كردن سؤالات اين درس با رياضي (2) بود. (در آزمون‌هاي سه سال اخير به طور متوسط حدود 60 درصد سؤالات به درس رياضي (1) و حدود 40 درصد سؤالات به درس رياضي (2) اختصاص داشت) به نظر مي‌رسد برخلاف ساليان گذشته كه 10 نفر اول آزمون درصد 90 را در اين درس كسب مي‌كردند و همچنين درصد 100 بين 10 نفر اول چيز عجيبي نبود، امسال پيش‌بيني مي‌شود ميانگين درصد 10 نفر اول به حدود 80 درصد و ميانگين كلي در حدود 15 درصد كاهش پيدا كند. (البته اين فقط يك پيش‌بيني است !) كه علت اين امر را مي‌توان سخت‌تر شدن آزمون و وقت‌گير بودن حل برخي سؤالات دانست. با توجه به آزمون امسال به نظر مي‌رسد سال آينده داوطلبان به يك اندازه وقت براي رياضي (1) و رياضي (2) اختصاص دهند و به مباحث انتگرال و كاربرد آن (چه در رياضي (1) و يا در رياضي (2)) توجه بيشتري نمايند.


مدیریت اجرایی
دانش مسائل روز
 

آزمون كارشناسي ارشد سال 92 (بهمن 91)، رشته مدیریت اجرایی در يك روز و با یک دفتر چه برگزار شد و مدت زمان امتحان همچون سالهای گذشته 3 ساعت بود. تعداد سوالات درس دانش مسائل روز هم همان 30 سوال بود.

سوالات درس دانش مسائل روز کمتر از سایر دروس قابل پیش بینی است و امسال هم سوالات از منابع گسترده ای مطرح شده بود اما بر خلاف سالهای پیش سوالی مربوط به اخبار روز که منبع آن روزنامه ها یا اخبار سراسری صدا و سیما باشد به چشم نمی خورد.

قوانین کشوری جزو منابع این درس جای دارند همچون قانون اساسی، قانون کار، قانون تامین اجتماعی و… که امسال تنها از قانون کار سوالاتی مطرح گشته بود. از مباحث مهم این درس می توان به بازرگانی و بازرگانی خارجی اشاره کرد که در این خصوص مثل سال گذشته از قوانین اینکوترمز هم 2 سوال به چشم می خورد.

از مباحث مهم دیگر این درس مباحث مربوط به رشته مهندسی صنایع، همچون کیفیت، کنترل موجودی ها و تولید می باشد که امسال هم از EFQM و کنترل موجودی ها هر کدام سوالاتی دیده شد.

مباحثی که هر سال جزو مباحث ثابت سوالات بوده اند شامل اقتصاد خرد و کلان، حسابداری و مدیریت مالی و بازاریابی می باشند که امسال نیز سوالاتی از این مباحث به چشم می خورد که تعداد بیشتری از آنها مربوط به درس بازاریابی می شد و سوالات تمامی این مباحث نسبت به سالهای پیش دشوارتر بود و کمتر شامل مبانی می شد.

تعداد زیادی از سوالات طبق روال سالهای گذشته از درس تئوری مدیریت طرح شده بود اما امسال بیشتر گرایش به سمت مدیریت رفتار سازمانی بود و کمتر به مدیریت عمومی پرداخته شده بود.

در سوالات امسال تقریبا برای اولین بار توجه ویژه ای به مبحث بورس شده بود و همین طور بودجه که سوالاتی از آن مطرح گشته بود.

با تمام این تفاسیر می توان گفت با خواندن تمامی این مباحث هم نمی توان درصد کاملی برای این درس به دست آورد و ماهیت این درس بر دانش عمومی بنا شده است و تنها می توان پاسخ تعدادی از سوالات را با اطمینان داد به همین علت میانگین درصد داوطلبین در این درس همواره پایین بوده و معمولا کمترین درصدها مربوط به این درس بوده است.


MBA و مدیریت اجرایی
استعداد و آمادگی تحصیلی (GMAT)
 

سؤالات اين درس در آزمون كارشناسي ارشد 92 به لحاظ تعداد و بودجه ‌بندي سؤالات هيچ تغييري نسبت به سال قبل نداشت و مانند ساليان اخير 10 سؤال به حل مساله، 10 سؤال به استدلال منطقي، 10 سال به كفايت داده‌ها، 5 سؤال به درك مطلب و 5 سؤال به تصحيح جملات اختصاص يافته بود. سطح سؤالات امسال را تقريباً مي‌توان با سال قبل يكسان دانست، البته به طور كاملاً غير محسوسي مي‌توان آزمون امسال را كمي‌ سخت‌تر دانست! پيش‌بيني مي‌شود ميانگين داوطلبان امسال تقريباً با ميانگين داوطلبان سال قبل يكسان باشد. همان‌طور كه از آزمون سال قبل مشخص بود و فصلي كه در كتاب به اين موضوع اختصاص يافته بود: سؤالات هوش و خلاقيت بخش اعظمي از سؤالات حل مساله را به خود اختصاص داده بود (البته در سؤالات كفايت داده‌ها نيز به نوعي از اين ايده استفاده شده بود!)

حل مسأله: 3 سؤال اول حل مساله كاملاً ساده و نمونه‌ي بسياري از آن‌ها در كتاب مدرسان شريف و آزمون‌هاي آزمايشي وجود داشت.

سؤالات 4، 5 و6 حل مسأله به برخي از مباحث هندسه كه البته يك سؤال آن با مبحث سرعت تلفيق شده بود، اختصاص داشت. سؤال 7 از جمله سؤالاتي بود كه نمونه‌ي شبيه آن «مربع وفقي»، است كه در كتاب GMAT مثال خوبي در اين مورد در قسمت مسائل متفرقه ارايه شده بود. سؤال 8 به مبحث درصد نسبت و تناسب اختصاص داشت سؤال 9 به مبحث مسافت و سرعت و بالاخره سؤال 10 به مبحث ميانگين اختصاص داشت.

در قسمت استدلال منطقي سطح سؤالات تقريباً با سال گذشته يكسان بوده، البته دو سؤال نسبتاً سخت در آزمون امسال وجود داشت كه يكي از آن‌ها به نظر بنده با توجه به كليد اوليه سازمان سنجش داراي ابهام است. ولي بقيه سؤالات كاملاً نرمال و ساده بودند و داوطلبان مدرسان شريف نمونه‌هاي بسيار سخت‌تر از آن‌ها را در كتاب و آزمون ها ديده بودند. نكته‌ي قابل توجه در آزمون امسال مطرح نشدن سؤال از مباحث «مفروض پنهان» و «استدلال‌هاي مشابه» بود.

در قسمت كفايت داده‌ها، سؤالات بيشتر ظاهري وحشتناك داشتند و داوطلب ممكن بود، دچار شوكي (بيجا!) شود و اين موضوع در روند پاسخگويي او تاثير منفي بگذارد. در اين قسمت سؤال اول دچار ابهام و اشكال بود و به نظر بنده لازم بود طراح اطلاعات ديگري به مسأله اضافه مي‌كرد. (البته سؤال قابل پاسخگويي بود). اين سؤال را مي‌توان تلفيقي از هندسه و تشكيل معادله و نسبت دانست. سؤال دوم كفايت داده‌ها به هندسه اختصاص داشت و سؤال نسبتاً ساده‌اي بود. سؤال سوم يك سؤال كاملاً هوشي بود و صرفاً تمركز داوطلب براي حل اين سؤال كافي بود. اين سؤال را مي‌توان تركيب دو مبحث ميانگين و مجموعه اعداد دانست، سؤال چهارم به مبحث نسبت و تناسب و درصد مرتبط بود و سؤال نسبتاً ساده‌اي بود. سؤال پنجم به مبحث نظريه اعداد اختصاص داشت و به راحتي با مثال نقض قابل پاسخگويي بود. سؤال ششم به مبحث نسبت كتاب اختصاص داشت و كمي سخت‌تر از سؤالات ديگر محسوب مي‌شد.

سؤال هفتم سؤالي جديد بود كه ايده‌ي حل آن در قسمت مسائل متفرقه در كتاب وجود داشت و كافي بود داوطلب فرمول رابطه‌ي دور و شعاع دايره را بداند. سؤال هشتم كه نمونه‌ي آن در آزمون‌ها وجود داشت، بيشتر به مبحث هندسه مربوط مي‌شد، سؤال نهم مربوط به مبحث «اعداد زوج و فرد» بود و پاسخگويي به آن با كمي تمركز راحت بود و بالاخره سؤال دهم، مربوط به هندسه بود.

درك مطلب آزمون امسال ساده‌تر از درك مطلب آزمون سال قبل بود و البته يكي از سؤالات داراي اشكال بود.

سؤالات تصحيح جملات تقريباً در سطحي يكسان با سؤالات سال قبل بود و باز هم يك سؤال كه اساتيد تفسير دوگانه از آن دارند، در سؤالات به چشم مي‌خورد!

نتيجه‌گيري كلي با توجه به آزمون امسال اين است كه داوطلبان در قسمت حل مساله و كفايت داده‌ها، بايد وقت بيشتري بر روي سؤالاتي كه بيشتر به هوش و تمركز مرتبطند، بگذارند و با انواع مختلف اين گونه تست‌ها آشنا شوند،‌ دركتاب مدرسان شريف در قسمت مباحث متفرقه و هوش اين نوع سؤالات وجود دارد و انشاءالله به زودي بانك جديدي از سؤالات با رويكردي همه جانبه به بازار ارائه خواهد شد. (هر چند سؤالات جديد بايد مدنظر قرار گيرد ولي مباحث مهم آزمون‌هاي‌ ساليان گذشته نبايد از ذهن دور شوند). به داوطلبان توصيه مي‌شود. كتاب مدرسان شريف را به طور كامل مطالعه كرده و تمام تست‌هاي آن را به طور كامل حل كرده و منتظر بانك جديد سؤالات GMAT باشند.


مدیریت اجرایی
زبان فارسی
 

كنكور مديريت اجرايي سال 92 همانند سال‌هاي گذشته در 3 ساعت برگزار گرديد كه تعداد سؤالات زبان و ادبيات فارسي آن 25 عدد بود كه شامل 3 سؤال معني كلمه، 3 سؤال املاء، 3 سؤال تاريخ ادبيات، 4 سؤال آرايه‌هاي ادبي ـ كه خود متشكل از 1 سؤال از مبحث كنايه (تركيب كنايه با قرابت معنايي)، 1 سؤال از جنس تام و 2 سؤال شناسايي آرايه‌هاي موجود بود ـ و 6 سؤال از بخش معني و مفهوم مطرح شده بود كه در آنها بيشتر مفهوم كلي ابيات مورد سؤال بود نه قرابت معنايي ابيات با يكديگر و نيز 6 سؤال مربوط به زبان فارسي بود كه به تفكيك 1 سؤال از مبحث جمله و اجزاي آن (تركيبي)، 2 سؤال از مبحث حذف فعل و 1 سؤال نيز تركيبي از نقش كلمات در جمله و ساختمان كلمات.

نكته قابل ذكر در مورد سؤالات زبان فارسي كنكورهاي مديريت اجرايي اين است كه:

1ـ از بخش معني و مفهوم (قرابت معنايي) همه ساله سؤالات زيادي مطرح مي‌شود كه تسلط يافتن بر اين مبحث نيازمند تمرين فراوان و حل تست‌هاي مشابه به اندازه كافي است.

2ـ تعداد سؤالات تركيبي از مباحث مختلف افزايش يافته كه هوشمندي و تمركز حواس فراواني را مي‌طلبد.


MBA
زبان تخصصی
 

سوالات زبان تخصصی رشته MBA در آزمون کارشناسی ارشد سال 1392، همانند سال‌های اخیر 100 سوال را به خود اختصاص داد كه در مقايسه با آزمون سال قبل، سوالات واژگان و Cloze Test نسبتاً آسان‌تر، اما در بخش‌هاي دستور زبان و درک مطلب، دشوارتر بوده‌اند.

در بخش دستور زبان، همچون آزمون سال قبل، 35 سوال در دو قسمت «سوالات جای خالی» (20 سوال) و «سوالات تشخیص ایراد جمله» (15 سوال) ارائه شد. از مجموع اين 35 سوال، 8 سوال از مبحث حروف اضافه و حروف ربط، 4 سوال از ساختار جمله (ساختار‌هاي موازی، وارونگی و حشو)، 4 سوال از مبحث اسم ها، 5 سوال از مبحث حروف تعریف، 6 سوال از مباحث افعال و زمان ها، 3 سوال از مبحث ضمائر، 3 سوال از قسمت صفات و گزاره‌های وصفی، 1 سوال از مبحث قیدها و 1 سوال از عبارات مقایسه ای”، طراحی شده است. با این تفاسیر، از مباحثی همچون وجوه سببی، وجوه وصفی، نقل قول، ساختارهای آرزویی، شرطی ها، و وندها سوالی به طور مستقیم طرح نگرديده است. لازم به ذکر است که کلیه سوالات بخش گرامر آزمون امسال، از منابع تافل و نمونه سوالات آزمون‌هاي كارشناسي ارشد سال‌هاي قبل بوده و هيچ يك از سوالات اين بخش جدید و طراحی شده نبوده است.

بخش واژگان آزمون سراسری 92 رشتۀ MBA که همانند آزمون سال قبل از 25 سوال تشکیل شده بود را می‌توان آن‌ها را آسان‌ترین بخش این آزمون در نظر گرفت؛ اکثر واژگان به کار رفته در اين بخش از كتاب هایی نظیر Essential Words استخراج گردیده و بارها در آزمون‌های پیشین مورد استفاده قرار گرفته بودند. همچون آزمون سال‌های گذشته در بخش Cloze Test، 15 سوال ارائه شد؛ با این تفاوت که بر خلاف آزمون سال 91 که سوالات cloze test در قالب یک متن با 15 جای خالی ارائه مي‌شد، در سال 92، این سوالات در قالب دو متن نسبتا کوتاه طرح گردید. از نظر محتوایی، متن‌هاي ارائه شده در این بخش مرتبط با موضوع مدیریت و MBA بوده از سایت wikipedia.com استخراج شده بودند. بدین معنی که دو پاراگراف از قسمتی از مقاله‌ای در مورد Management در سایت مذکور انتخاب گردیده و بخش‌هایی از آن به عنوان سوال در اختیار داوطلبان قرار گرفته بود. این گونه cloze test تالیفی پیش از این سابقه نداشته است و در آزمون سال پیش از سوالات تافل استفاده شده بود.

سرانجام در بخش درک مطلب، که به مانند آزمون سال 91 شامل 25 سوال بوده است، 5 متن نسبتاً کوتاه ارائه گردید، که 2 متن عمومی مرتبط با روش‌های درمانی سنتی و استفاده از انرژی خورشیدی و 3 متن تخصصی، مرتبط با موضوعات مدیریت (Management)، MBA و مبانی حقوقی در مدیریت بوده است. بر این اساس، استفاده از متون تخصصی MBA، در آزمون سال آینده دور از انتظار نمی‌باشد. شایان ذکر است در بخش درک مطلب آزمون امسال، تشخیص ایدۀ اصلی متن (عنوان متن)، مترادف کلمات استفاده شده در متن و جزئیاتی از قبیل اعداد و ارقام، تعداد دفعات، تاریخ‌ها و ترتیب انجام فرایندی خاص تأكيد عمده‌اي بوده است.

در پایان به داوطلبان آزمون سال 93 پیشنهاد مي‌شود که در مرحله اول به تمامی آزمون‌هاي زبان انگلیسی سال‌هاي پیش MBA (به خصوص از سال 86 به بعد) تسلط کافی داشته باشند؛ دوم اینکه از مطالعه واژگان و متون مدیریت غافل نباشند؛ زیرا احتمالاً از این نوع متون در آزمون سال 93 نیز سوالاتی طرح خواهد شد و نهایتاً در بخش گرامر، به مباحثی که در بودجه‌بندی سال 91 و 92 آمده است، تسلط بیشتری داشته باشند؛ زیرا احتمال اینکه این بودجه بندی در طراحی سوالات گرامری سال 93 نیز تكرار شود زیاد است. خوب است که بدانید کتاب جدید زبان انگلیسی ویژه داوطلبان MBA مدرسان شریف که از متون مدیریتی در بخش درک مطلب استفاده کرده است و لغات مهم کتاب‌هایی مانند 504 words for TOEFL ، , Longman`s Essential words for TOEFL و 1100 Words you need to know به طور کامل پوشش داده و فصل دستور زبان آن بسیار کامل و به تعداد بسياري مثال طراحی شده در آن وجود دارد. به زودی (اردیبهشت 92) به بازار کتاب ایران ارائه خواهد شد در ضمن این کتاب به گفته صاحب نظران بزرگ این رشته برترین کتاب زبان انگلیسی عمومی ویژه داوطلبان رشته MBA مي‌باشد که به بازار خواهد آمد.

سایت‌هایی که سوالات درک مطلب از آنها طرح شده بود:

http://e-repa.ru/exams/toefl/r01/r01.htm

www.hjenglish.com/new/print/5398/

http://en.wikipedia.org/wiki/Administration_(law)

مدرسان شریف برای تمامی جوانان عزیز کشورمان، آرزوی شادمانی و موفقیت روزافزون داشته و چشم انتظار دیدن گام‌های بلند و استوارشان، در مسیر اعتلای هر چه بیشتر ایران اسلامی، در عرصه‌های مدیریتی و آموزشی می‌باشد.

 

 

*منبع : مدرسان شریف

 

منبع :konkur.in


برچسب‌ها: تحلیل کنکور ارشد,بررسی آزمون کارشناسی ارشد,تحلیل آزمون ارشد,بررسی آزمون ارشد,آنالیز کارشناسی ارشد رشته,تحلیل آزمون کارشناسی ارشد,تحلیل و بررسی کارشناسی ارشد,بررسی کنکور ارشد رشته,آنالیز کنکور ارشد,تحلیل کارشناسی ارشد,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ساعت ۲۰:۳۴ توسط سولماز کوچک دسته : نظر(0)